Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/377

V Bruseli 30. marca 2011

Zdravie: Komisia vyhlásila 3. ročník Novinárskej ceny

Dnes sa začína registrácia do 3. ročníka Novinárskej ceny EÚ za zdravie. Cieľom tejto ceny je zvýšiť informovanosť o otázkach zdravia prostredníctvom ocenenia talentu najlepších novinárov v oblasti zdravia zo všetkých 27 členských štátov. Podobne ako pri predchádzajúcich dvoch súťažiach, témou 3. ročníka tejto ceny je kampaň pod názvom „Európa pacientom“, ktorá počnúc týmto rokom zahŕňa problematiku liekov. Víťazi dostanú peňažné ceny v hodnote 6 000 EUR za prvé miesto, 2 500 EUR za druhé a 1 500 EUR za tretie miesto. Novinkou v rámci tohtoročnej súťaže bude špeciálna cena v hodnote 3 000 EUR udelená za článok upozorňujúci na riziká, ktoré tabak predstavuje pre zdravie.

Doposiaľ sa na tejto súťaži o Cenu za zdravie zúčastnilo 700 novinárov z celej EÚ. Ich články poukazujú na to, ako otázky týkajúce sa zdravia ovplyvňujú každodenný život Európanov. Komisia je presvedčená, že tohtoročná súťaž priláka nové talenty a že sa do popredia dostanú názory a obavy občanov a pacientov v súvislosti so zdravím.

Novinári sa vyzývajú, aby prihlásili články týkajúce sa jednej alebo viacerých tém v rámci kampane Európa pacientom.

Tohtoročná súťaž bude zahŕňať aj otázky súvisiace s iniciatívami Komisie v oblasti liekov, medzi ktoré patria: cezhraničná zdravotná starostlivosť, zriedkavé choroby, pracovná sila v zdravotníctve, bezpečnosť pacientov, darcovstvo orgánov a transplantácie, rakovina, očkovanie proti chrípke, opatrnosť pri užívaní antibiotík, duševné zdravie, Alzheimerova choroba a ďalšie druhy demencie a očkovanie detí. Články by mali byť zamerané na pacienta.

Udelená bude aj špeciálna cena za najlepší článok, v ktorom sa poukazuje na to, ako fajčenie pôsobí na ľudské zdravie a ako môže tabak a nikotín poškodzovať život človeka.

Pravidlá

  • Súťažiaci musia mať štátnu príslušnosť jedného z 27 členských štátov EÚ alebo v ňom musia mať trvalé bydlisko a musia mať minimálne 18 rokov.

  • Každý súťažiaci môže prihlásiť najviac 2 články a príspevky kolektívu autorov budú prijaté pod podmienkou, že kolektív autorov bude pozostávať z maximálne 5 osôb.

  • Všetky články musia byť napísané v jednom z úradných jazykov EÚ a musia byť pôvodne uverejnené v tlačových alebo elektronických médiách.

  • Článok by nemal byť dlhší ako 20 000 znakov (s medzerami).

  • Podrobnejšie pravidlá a podmienky sú k dispozícii na príslušnej webovej stránke.

Výber a ocenenie víťazov

V každom členskom štáte vyberie národná porota, ktorá bude zložená z novinárov a odborníkov v oblasti verejného zdravia a ktorej bude predsedať Európska komisia, jedného národného finalistu.

Porota EÚ potom z 27 finalistov vyberie troch víťazov na úrovni EÚ a víťaza špeciálnej ceny. 27 finalistov bude začiatkom roka 2012 pozvaných na mediálny seminár zameraný na problematiku zdravia v EÚ, po ktorom bude nasledovať slávnostné udeľovanie cien.

Víťazi predchádzajúcich súťaží

Víťazkou prvého miesta v rámci 1. ročníka súťaže Novinárska cena EÚ za zdravie bola francúzska novinárka Estelle Sagetová s článkom „Schizofrénia − poradenstvo pre najbližších“ uverejneným v týždenníku „L'Express“.

V rámci 2. ročníka súťaže Novinárska cena EÚ za zdravie získali prvé miesto dvaja talianski novinári − Gianluca Ferraris a Ilaria Molinariová, ktorí prispievajú do týždenníka „Panorama“. Ich spoločný článok „Kradnutie nádeje“ upozorňuje na „liečebné kliniky“, ktoré ponúkajú zraniteľným pacientom trpiacim na chronické ochorenia drahé, avšak nepreukázané liečebné metódy.

Novinárska cena EÚ za zdravie a kampaň Európa pacientom sú financované v rámci druhého programu Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2008 − 2013. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa pravidiel a podmienok súťaže sú k dispozícii na príslušnej webovej stránke.

Ak chcete zaslať článok a zistiť viac o Novinárskej cene EÚ za zdravie, navštívte webovú stránku súťaže:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_en.htm

Webová stránka „Európa pacientom“:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

Viac informácií o kontrole tabaku v EÚ nájdete na:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Viac informácií o druhom programe Spoločenstva v oblasti zdravia nájdete na:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm


Side Bar