Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/377

Bruksela, dnia 30 marca 2011 r.

Zdrowie: Komisja ogłasza trzecią edycję nagrody dla dziennikarzy

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rejestracja uczestników trzeciej edycji konkursu dla dziennikarzy „Zdrowie UE”. Celem tej nagrody jest promowanie zagadnień związanych ze zdrowiem poprzez prezentację talentów najlepszych dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowia z 27 państw członkowskich. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach, tematem trzeciej edycji jest „Europa dla pacjentów”, przy czym od tego roku zostaje on rozszerzony o zagadnienie wyrobów farmaceutycznych. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys. euro za pierwsze, 2,5 tys. euro za drugie i 1,5 tys. euro za trzecie miejsce. Tegoroczną nowością jest nagroda specjalna w wysokości 3 tys. euro, która zostanie przyznana za artykuł opisujący zagrożenie, jakie stwarza dla zdrowia palenie papierosów.

Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się w ubiegłych latach ponad 700 dziennikarzy z całej UE. Ich artykuły ukazują, w jaki sposób kwestie związane ze zdrowiem wpływają na codzienne życie Europejczyków. Komisja jest przekonana, że w tegorocznej edycji konkursu ujawni się nowy talent dziennikarski, a w centrum zainteresowania znajdą się opinie oraz troski obywateli i pacjentów dotyczące tematyki zdrowotnej.

Dziennikarze proszeni są o nadsyłanie artykułów dotyczących jednego lub kilku tematów kampanii Europa dla pacjentów.

W tym roku tematy objęte konkursem, tj. transgraniczna opieka zdrowotna, choroby rzadkie, pracownicy sektora opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, dawstwo i przeszczepy narządów, nowotwory, szczepienia przeciwko grypie, racjonalne stosowanie antybiotyków, zdrowie psychiczne, choroba Alzheimera i inne odmiany demencji oraz szczepienia dzieci, zostały rozszerzone o inicjatywy Komisji z zakresu wyrobów farmaceutycznych. Treść artykułów powinna koncentrować się na pacjentach.

Nagroda specjalna zostanie przyznana również za najlepszy artykuł ukazujący skutki, jakie ma palenie tytoniu dla zdrowia, oraz to, jak tytoń i nikotyna mogą zniszczyć ludzkie życie.

Zasady

  • Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletnimi obywatelami jednego z 27 państw członkowskich UE lub na stałe w nim zamieszkiwać.

  • Każdy z uczestników może przedstawić dwa artykuły, natomiast zgłoszenia od zespołów będą przyjmowane pod warunkiem, że nie liczą one więcej niż pięć osób.

  • Wszystkie zgłoszone artykuły muszą być artykułami pierwotnie opublikowanymi w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym oraz muszą być napisane w jednym z urzędowych języków UE.

  • Długość artykułu nie powinna przekraczać 20 000 znaków (wliczając spacje).

  • Szczegółowe zasady i warunki konkursu dostępne są na poświęconej mu stronie internetowej.

Wybór zwycięzców i wręczenie nagród

W każdym państwie członkowskim krajowe jury złożone z dziennikarzy i ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, pod przewodnictwem Komisji Europejskiej, wybierze jednego krajowego finalistę.

Spośród 27 finalistów unijne jury wybierze następnie trzech zwycięzców i zdobywcę nagrody specjalnej na szczeblu UE. Na początku 2012 r. 27 finalistów zostanie zaproszonych do Brukseli do uczestnictwa w seminarium medialnym poświęconym kwestiom zdrowia w UE, po którym odbędzie się ceremonia wręczenia nagród.

Zdobywcy poprzednich nagród

Nagrodę główną w pierwszej edycji konkursu dla dziennikarzy „Zdrowie UE” zdobyła Estelle Saget (Francja) za artykuł „La schizophrénie expliquée aux parents” (Schizofrenia − wyjaśnienia dla rodziny i przyjaciół) opublikowany w dzienniku „L'Express”.

Zwycięzcami drugiej edycji konkursu zostało dwoje dziennikarzy piszących wspólnie dla włoskiego tygodnika „Panorama”, Gianluca Ferraris i Ilaria Molinari. Ich artykuł „Ladri di Speranza” (Złodzieje nadziei) opowiada o klinikach, w których proponuje się zdesperowanym pacjentom z chorobami przewlekłymi kosztowne, acz niesprawdzone metody leczenia.

Nagrody dziennikarskie UE w dziedzinie zdrowia oraz kampania „Europa dla pacjentów” zostały ufundowane w ramach drugiego wspólnotowego programu w dziedzinie zdrowia 2008-2013. Szczegółowe zasady i warunki konkursu dostępne są na stronach internetowych.

Aby zgłosić artykuł i dowiedzieć się więcej o konkursie dla dziennikarzy „Zdrowie UE”, odwiedź stronę internetową poświęconą nagrodzie:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_en.htm

Strona internetowa „Europa dla pacjentów”:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_pl.htm

Dodatkowe informacje na temat kontroli wyrobów tytoniowych w UE:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_pl.htm

Dodatkowe informacje na temat drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_pl.htm


Side Bar