Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/377

Brussel, 30 maart 2011

Gezondheid: Commissie lanceert derde EU‑gezondheidsprijs voor journalisten

Vandaag wordt de inschrijving geopend voor de derde EU‑gezondheidsprijs voor journalisten. Het doel van deze prijs is het bewustzijn van gezondheidskwesties te vergroten door de talenten van de beste gezondheidsjournalisten uit alle 27 lidstaten voor het voetlicht te brengen. Net als bij de vorige twee prijzen is het thema van de derde prijs "Europa voor patiënten". Dit jaar heeft dit thema ook betrekking op geneesmiddelen. De winnaars ontvangen een geldprijs van 6 000 euro voor de eerste plaats, 2 500 euro voor de tweede plaats en 1 500 euro voor de derde plaats. Nieuw dit jaar is een speciale prijs van 3 000 euro voor een artikel waarin de gezondheidsrisico's van tabak worden belicht.

Tot nu toe hebben meer dan 700 journalisten uit de hele EU meegedongen naar de gezondheidsprijs. Hun artikelen belichten hoe het dagelijks leven van Europeanen wordt beïnvloed door gezondheidskwesties. De Commissie heeft er alle vertrouwen in dat dit jaar nieuw talent naar voren zal komen dat de standpunten en zorgen van burgers en patiënten op het gebied van gezondheid voor het voetlicht zal brengen.

Journalisten worden uitgenodigd hun artikelen over een of meer van de onderwerpen van de campagne Europa voor patiënten in te zenden.

Dit jaar zijn de initiatieven van de Commissie op het gebied van geneesmiddelen toegevoegd aan de lijst van onderwerpen voor de ingezonden artikelen: grensoverschrijdende gezondheidszorg, zeldzame ziekten, gezondheidswerkers, veiligheid van patiënten, orgaandonatie en -transplantatie, kanker, griepvaccinatie, verstandig gebruik van antibiotica, geestelijke gezondheid, vaccinatie van kinderen, en de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. In de artikelen moet de patiënt centraal staan.

Er wordt ook een speciale prijs toegekend aan het beste artikel dat belicht wat de gevolgen van roken voor de menselijke gezondheid zijn en hoe het leven van mensen kan worden geschaad door tabak en nicotine.

Regels

  • Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door onderdanen en ingezetenen van een van de 27 EU-landen.

  • Per deelnemer mogen twee artikelen worden ingediend. Teaminzendingen zijn toegestaan, mits het team uit niet meer dan vijf personen bestaat.

  • Elk artikel moet in een van de officiële talen van de EU zijn opgesteld en oorspronkelijk via een gedrukt of online mediakanaal zijn gepubliceerd.

  • De maximale lengte van het artikel bedraagt 20 000 karakters (spaties meegerekend).

  • Meer details over de regels en voorwaarden zijn te vinden op de website.

Selectie van de winnaars

In elke lidstaat zal een nationale jury, bestaande uit journalisten en deskundigen op het gebied van de volksgezondheid en voorgezeten door de Europese Commissie, één nationale finalist selecteren.

Van de 27 finalisten zal een EU-jury vervolgens drie EU-winnaars en één winnaar van de speciale prijs selecteren. De 27 finalisten worden begin 2012 uitgenodigd in Brussel voor een mediaseminar over EU-gezondheidskwesties, gevolgd door de prijsuitreiking.

Eerdere prijswinnaars

De Franse journaliste Estelle Saget heeft met haar artikel "Schizofrenie verklaard voor familie en vrienden" in L'Express de eerste EU‑gezondheidsprijs voor journalisten in de wacht gesleept.

De winnaars van de tweede EU-gezondheidsprijs voor journalisten zijn Gianluca Ferraris en Ilaria Molinari, die voor Panorama schrijven. Hun artikel, "Dieven van de hoop", vestigt de aandacht op zogenaamde herstelklinieken die kwetsbare, chronisch zieke patiënten dure therapieën aanbieden waarvan het nut niet is aangetoond.

De EU-gezondheidsprijs voor journalisten en de campagne Europa voor patiënten worden gefinancierd uit het tweede EU-gezondheidsprogramma voor 2008-2013. Meer informatie over de regels en voorwaarden zijn te vinden op de website.

Voor het inzenden van een artikel en meer informatie over de EU‑gezondheidsprijs voor journalisten kunt u terecht op de website:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_nl.htm

De website van de campagne Europa voor patiënten:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_nl.htm

Meer informatie over tabaksbestrijding in de EU:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Meer informatie over het tweede EU-gezondheidsprogramma:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_nl.htm


Side Bar