Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/377

Brüssel, 30. märts 2011

Tervishoid: komisjon annab välja kolmanda ajakirjanduspreemia

Tänasest saab esitada kandidaate ELi kolmandale tervishoiuteemalisele ajakirjanduspreemiale. Preemia eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust tervishoiuküsimustest, tunnustades 27 liikmesriigi parimaid terviseteemadel kirjutavaid ajakirjanikke. Nagu eelmistelgi kordadel, on kolmanda auhinna teema „Euroopa Patsientide heaks”, mis alates sellest aastast hõlmab ka ravimite teemat. Võitjad saavad rahalised auhinnad – 6 000 eurot esimese, 2 500 eurot teise ja 1 500 eurot kolmanda koha eest. Sel aastal antakse eripreemia 3 000 eurot artiklile, milles selgitatakse tubaka tarbimisega seotud terviseohte.

Seni on tervishoiuteemalisest ajakirjanduskonkursist võtnud osa 700 ELi ajakirjanikku. Nende artiklid kajastavad tervishoiuküsimuste tähtsust eurooplaste igapäevaelus. Komisjon loodab, et tänavune konkurss toob esile uusi talente ning et kirjatöödes leiavad väljendust kodanike ja patsientide tervishoiualased veendumused ja mured.

Ajakirjanikelt oodatakse artikleid, mis käsitlevad üht või mitut kampaania „Euroopa Patsientide heaks” alla kuuluvat teemat.

Konkursi teemadering, mis sel aastal hõlmab ka komisjoni ravimialaseid algatusi, on järgmine: piiriülesed tervishoiuteenused, haruldased haigused, tervishoiutöötajad, patsientide ohutus, elundidoonorlus ja -siirdamine, vähk, gripivastane vaktsineerimine, antibiootikumide ettevaatlik kasutamine, vaimne tervis, Alzheimeri tõbi ja muud dementsuse vormid ning laste vaktsineerimine. Artiklid peavad keskenduma patsiendile.

Eripreemia saab artikkel, milles selgitatakse suitsetamise ohtlikkust tervisele ning tubaka ja nikotiini hävitavat mõju inimese elule.

Eeskirjad

  • Konkursist osavõtjad peavad olema ELi liikmesriigi 18-aastased või vanemad kodanikud või residendid.

  • Iga osavõtja võib esitada kõige rohkem kaks artiklit; osaleda võivad ka maksimaalselt viiest isikust koosnevad võistkonnad.

  • Artiklid peavad olema kirjutatud ühes ELi ametlikest keeltest ning olema algselt avaldatud kas trükimeedias või Internetis.

  • Artikli pikkus ei tohi ületada 20 000 tähemärki (koos tühikutega).

  • Täpsem teave eeskirjade ja tingimuste kohta on esitatud konkursi veebisaidil.

Võitjate valimine ja autasustamine

Igas liikmesriigis valib riiklik žürii, kuhu kuuluvad ajakirjanikud ja tervishoiueksperdid ning mida juhib Euroopa Komisjon, ühe finalisti.

ELi tasandi žürii valib seejärel 27 finalisti hulgast kolm võitjat ja eriauhinna võitja. 27 finalisti kutsutakse 2012. aasta alguses Brüsselisse ELi terviseteemalisele meediaseminarile, millele järgneb auhindade kätteandmine.

Varasemad võitjad

Esimese ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduspreemia võitis Prantsuse ajakirjanik Estelle Saget artikliga „Skisofreenia: selgitused perele ja sõpradele”, mis avaldati ajakirjas L’Express.

Teise ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduspreemia võitsid kaks Itaalia ajakirjanikku, Gianluca Ferraris ja Ilaria Molinari, ajakirjast Panorama. Võiduartikkel „Lootust varastades” juhib tähelepanu „tervenemiskliinikutele”, kus haavatavas olukorras olevatele kroonilisi haigusi põdevatele patsientidele pakutakse kalleid, kuid tõendamata tõhususega ravivõtteid.

ELi terviseteemalise ajakirjanduspreemia väljaandmist ja kampaaniat „Euroopa patsientide heaks” rahastatakse ühenduse teise tervisevaldkonna tegevusprogrammi (2008–2013) vahenditest. Täpsem teave eeskirjade ja tingimuste kohta on avaldatud veebisaidil.

Artikli esitamiseks ja preemia kohta täpsema teabe saamiseks külastage ajakirjanduspreemia veebisaiti:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_en.htm

Kampaania „Euroopa patsientide heaks” veebisait:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

Lisateave tubakatoodete tarbimise piiramise kohta ELis:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Lisateave ühenduse teise tervisevaldkonna tegevusprogrammi kohta:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm


Side Bar