Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/377

Bruxelles, den 30. marts 2011

Sundhed: Kommissionen annoncerer den 3. journalistpris

Fra i dag kan der foreslås kandidater til EU-sundhedsprisen for journalister, der uddeles for tredje gang. Prisen har til formål at gøre opmærksom på sundhedsspørgsmål ved at belønne de bedste journalister på sundhedsområdet fra alle 27 EU-lande. Ligesom ved de to foregående prisuddelinger er temaet "Et EU for patienterne", som fra i år også omfatter lægemidler som emne. Der er en kontantpræmie på 6 000 EUR til vinderen, 2 500 EUR til andenpladsen og 1 500 EUR til tredjepladsen. Nyt i år er en særpris på 3 000 EUR, som gives for en artikel, der sætter fokus på sundhedsfarer i forbindelse med tobak.

Hidtil har over 700 journalister fra hele EU deltaget i konkurrencen om sundhedsprisen. Deres artikler viser, hvordan sundhedsspørgsmål påvirker europæernes liv til hverdag. Kommissionen er overbevist om, at man i år vil se nye talenter, og at der bliver sat spot på borgernes og patienternes holdninger og bekymringer i forbindelse med sundhed.

Journalisterne opfordres til at indsende artikler om et eller flere af de emner, som kampagnen "Et EU for patienterne" omfatter.

I år er Kommissionens initiativer vedrørende lægemidler blevet føjet til de emner, konkurrencen omfatter, nemlig sundhedspleje på tværs af grænserne, sjældne sygdomme, sundhedspersonale, patientsikkerhed, organdonation og ‑transplantation, influenzavaccination, forsigtig anvendelse af antibiotika, mental sundhed, Alzheimers sygdom og andre demenslidelser samt børnevaccinationer. Det bør være patienten, der er fokus på i artiklerne.

Der bliver også en særlig pris for den bedste artikel, der viser, hvilke konsekvenser rygning har for folks sundhed, og hvordan livet kan blive ødelagt af tobak og nikotin.

Regler

  • Konkurrencedeltagerne skal være statsborgere eller have bopæl i et af de 27 EU-lande og være over 18 år.

  • Der kan højst indsendes 2 artikler pr. deltager. Grupper kan også deltage, men en gruppe må højst omfatte 5 personer.

  • Alle artikler skal være på et af de officielle EU-sprog, og de skal første gang være offentliggjort i trykte eller online medier.

  • Artiklen bør højst være på 20 000 tegn (inkl. mellemrum).

  • Yderligere oplysninger om regler og betingelser findes på konkurrencens hjemmeside.

Udvælgelse af vinderne og prisuddeling

I hvert EU-land udvælger en national jury en vinder, som går videre til finalen. Den nationale jury er sammensat af journalister og folkesundhedseksperter og har en repræsentant fra Kommissionen som formand.

En EU-jury udpeger dernæst tre vindere og vinderen af særprisen blandt de 27 finalister. De 27 finalister inviteres i begyndelsen af 2012 til Bruxelles til et medieseminar om EU-sundhedsspørgsmål og en efterfølgende prisuddeling.

Vindere af de foregående priser

Vinderen af den første EU-sundhedspris for journalister var den franske journalist Estelle Saget med en artikel om skizofreni ("La schizophrénie expliquée aux parents"), der blev offentliggjort i "L'Express".

To italienske journalister, Gianluca Ferraris og Ilaria Molinari, der skriver for "Panorama", vandt den anden EU-sundhedspris for journalister. I deres artikel "I ladri de speranza" blev der fokuseret på "helbredelsesklinikker", som tilbyder dyre, men udokumenterede terapier til sårbare patienter, der lider af kroniske sygdomme.

EU-sundhedsprisen for journalister og EU-kampagnen "Et EU for patienterne" finansieres over det andet EF-handlingsprogram for sundhed 2008-2013. Nærmere oplysninger om regler og betingelser findes på hjemmesiden.

Yderligere oplysninger om indsendelse af artikler og om EU-sundhedsprisen for journalister findes på konkurrencens hjemmeside:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_en.htm

"Et EU for patienterne" – hjemmeside:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_da.htm

Yderligere oplysninger om bekæmpelse af rygning i EU:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_da.htm

Yderligere oplysninger om andet EF-handlingsprogram for sundhed:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_da.htm


Side Bar