Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/377

V Bruselu dne 30. března 2011

Zdraví: Komise vypsala 3. ročník soutěže pro novináře

Dnes byla zahájena registrace do třetího ročníku soutěže o Novinářskou cenu EU v oblasti zdraví. Soutěž a oficiální ocenění talentovaných novinářů z 27 zemí EU zabývajících se zdravotní problematikou by mělo zvýšit povědomí o této oblasti. Tématem třetího ročníku soutěže je stejně jako v předchozích letech „Evropa pro pacienty“ – od letošního roku se však toto téma rozšiřuje také o problematiku léčiv. První cena v soutěži přináší finanční ohodnocení ve výši 6 000 EUR, druhé místo je spojené s částkou 2 500 EUR a třetí oceněný získá 1 500 EUR. Letos se bude nově udílet také zvláštní cena za článek upozorňující na neblahé účinky kouření na lidské zdraví – bude ohodnocena částkou 3 000 EUR.

Dosud se této soutěže zúčastnilo více než 700 novinářů z celé EU. Z jejich článků vyplývá, že zdravotní problematika patří ke každodenním starostem obyvatel Evropy. Komise věří, že letošní ročník objeví nové talenty a zaměří pozornost na názory občanů a pacientů a jejich obavy související se zdravím.

Novináři mohou začít zasílat články, jež se týkají některé z oblastí kampaně Evropa pro pacienty či několika z nich.

Výběr soutěžních témat byl letos rozšířen o aktivity Evropské komise v odvětví léčiv. Letošní soutěžící si tedy mohou vybrat z těchto oblastí: přeshraniční poskytování zdravotní péče, vzácná onemocnění, pracovní síla ve zdravotnictví, bezpečnost pacientů, dárcovství orgánů a transplantace, rakovina, očkování proti chřipce, obezřetné používání antibiotik, duševní zdraví, Alzheimerova choroba a jiné formy demence a očkování dětí. Články by měly být zaměřeny na pacienty.

Zvláštní cena bude udělena nejlepšímu článku o důsledcích kouření pro lidské zdraví a škodách, jež může tabák a nikotin v životě jednotlivce způsobit.

Pravidla

  • Soutěže se mohou účastnit státní příslušníci a rezidenti kteréhokoli z 27 členských států EU starší 18 let.

  • Každý soutěžící může zaslat maximálně dva články; přijímají se také týmové práce, pokud autorská skupina nepřesahuje pět osob.

  • Všechny články musí být v některém z úředních jazyků EU a byly původně zveřejněny v tištěném či elektronickém sdělovacím prostředku.

  • Maximální délka článku by neměla přesáhnout 20 000 znaků (včetně mezer).

  • Podrobnější informace o pravidlech a podmínkách účasti najdete na příslušných internetových stránkách.

Výběr a ocenění vítězů

V každém členském státě vybere národní porota, jež bude složena z novinářů a odborníků na veřejné zdraví a předsedat jí bude zástupce Evropské komise, jednoho finalistu z dané země.

Evropské porota poté vybere tři nejlepší z 27 finalistů a laureáta zvláštní ceny. Všech 27 finalistů bude na počátku roku 2012 pozváno do Bruselu na seminář pro média zaměřený na problematiku zdraví v EU, po němž bude následovat slavnostní předávání cen.

Laureáti předchozích ročníků

V prvním ročníku Novinářské ceny EU v oblasti zdraví obsadila první místo francouzská novinářka Estelle Saget s článkem „Jak přiblížit schizofrenii rodině a přátelům“, který vyšel v deníku „L'express“.

Vítězi druhého ročníku soutěže se stali dva italští novináři Gianluca Ferrari a Ilaria Molinari píšící pro týdeník Panorama. Jejich článek „Ukradená naděje“ upozorňoval na „zdravotní kliniky“, které poskytují zoufalým pacientům s chronickými onemocněními drahou léčbu, jejíž účinek není prokázán.

Novinářská cena EU v oblasti zdraví a kampaň Evropa pro pacienty jsou financovány z druhého programu Společenství v oblasti zdraví na období 2008–2013. Podrobnější informace o pravidlech a podmínkách účasti jsou k dispozici na internetových stránkách soutěže.

Chcete-li přihlásit článek a dozvědět se více o Novinářské ceně EU v oblasti zdraví, navštivte internetové stránky soutěže:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_cs.htm

Internetové stránky „Evropa pro pacienty“:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_cs.htm

Více o krocích, jež EU podniká v oblasti kouření:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_cs.htm

Více informací o druhém programu Společenství v oblasti zdraví:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_cs.htm


Side Bar