Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

V Bruslju, 30. marca 2011

Prihodnost letalstva Komisar Siim Kallas bo na dnevih aeronavtike 2011 v Madridu predstavil načrt „Letalstvo za leto 2050“

Podpredsednik Komisije Siim Kallas, pristojen za promet, bo v okviru letošnjih dnevov aeronavtike v Madridu 30. marca 2011 predstavil novo dolgoročno vizijo za letalstvo. Vizija, ki jo je oblikovala skupina na visoki ravni za raziskave v letalstvu in aeronavtiki, je prvi odziv na nekatere ukrepe na področju letalstva, predlagane v beli knjigi o prometu, sprejeti 28. marca.

V viziji za leto 2050 je pojasnjeno, kako in na katerih področjih je treba prednostno izvajati raziskovalne dejavnosti, da se omogoči ustvarjanje dodane vrednosti EU ter ohranita rast EU in njena konkurenčnost v svetu. Poleg tega vizija odgovarja na potrebe trga in omogoča spoprijemanje z energetskimi in okoljskimi izzivi. Poročilo so za komisarja Kallasa in komisarko Geoghegan-Quinna, pristojno za raziskave in inovacije, pripravili predstavniki iz sektorjev, povezanih z infrastrukturo, letali, obratovanjem, gorivi in raziskavami. Decembra 2010 je bila ustanovljena skupina na visoki ravni za raziskave v letalstvu in aeronavtiki. Osrednje sporočilo njenega poročila je, da je treba spodbujati vodilno vlogo evropske industrije v svetu ter zagotoviti konkurenčno, čisto, varno in zanesljivo letalstvo do leta 2050 ter v središče strategije postaviti potrebe državljanov in družbe.

Na letošnjih dnevih letalstva se bodo zbrale zainteresirane strani iz aeronavtičnega sektorja, predstavniki ministrstev, agencij ter centrov za raziskave in razvoj iz cele Evrope ter preostalega sveta. Srečanje bo priložnost za navezovanje stikov, predstavitev najnovejših rezultatov raziskav in razprave o prihodnjih skupnih projektih na področju raziskav in razvoja. Dneve letalstva 2011 organizirata španski Center za razvoj industrijske tehnologije (CDTI) in Evropska komisija. Dogodek je namenjen predstavitvi in širjenju informacij o rezultatih raziskav in dejavnosti tehnološkega razvoja, ki jih finančno podpira Evropska unija in katerih cilj je vzpostaviti enotno evropsko nebo ter evropski raziskovalni prostor, hkrati pa oblikovati inovativne pristope k trajnostnemu letalstvu v globalnem okolju.

Poročilo „Flightpath 2050“: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar