Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Brusel 30. marca 2011

Budúcnosť letectva: „Flightpath 2050“ správa, ktorú prednesie komisár Siim Kallas počas leteckých dní Aerodays 2011 v Madride

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, predloží 30. marca 2011 počas tohtoročných leteckých dní v Madride novú dlhodobú víziu, ktorú vypracovala skupina na vysokej úrovni pre letectvo a výskum v oblasti leteckej dopravy. Správa ako prvá nadväzuje na niektoré opatrenia týkajúce sa letectva, ktoré boli navrhnuté v Bielej knihe o doprave prijatej 28. marca 2011.

Vo vízii na rok 2050 sa uvádza, ako a kde by sa mali určiť európske priority výskumu s cieľom dosiahnuť jasnú pridanú hodnotu EÚ, tak aby sa zachoval rast a konkurencieschopnosť EÚ na celom svete a zároveň sa uspokojovali potreby trhu, ako aj požiadavky energetiky a životného prostredia. Správu vypracoval komisár Kallas spolu s komisárkou Geoghegan-Quinnovou, zodpovednou za výskum a inovácie, v spolupráci so zástupcami z odvetvia infraštruktúry, vozidiel, prevádzky, palív a výskumu. Skupina na vysokej úrovni pre letectvo a výskum v leteckej doprave bola založená v decembri 2010. Ústredným odkazom správy je podpora vedúcej úlohy európskeho priemyslu vo svete a podpora konkurenčného, ekologického a bezpečného letectva do roku 2050. Prioritou stratégie sú potreby občanov a spoločnosti.

Počas leteckých dní Aerodays 2011 sa zainteresované strany v oblasti letectva stretnú s predstaviteľmi ministerstiev, agentúr a stredísk pre výskum a vývoj z celej Európy i zo zámoria, aby vytvorili spoločnú sieť, informovali sa navzájom o najnovších výsledkoch výskumu a prerokovali budúce spoločné projekty v oblasti výskumu a vývoja. Letecké dni Aerodays 2011, ktoré organizuje Centrum pre rozvoj priemyselných technológií (CDTI) v Španielsku spolu s Európskou komisiou, predstavujú príležitosť na prezentáciu a informovanie o výsledkoch aktivít v oblasti výskumu a technického vývoja financovaných EÚ a zameraných na vytvorenie Jednotného európskeho neba a Európskeho výskumného priestoru, ako aj na nájdenie inovačných prístupov k udržateľnému letectvu na celom svete.

Správa Flightpath 2050: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar