Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Bruxelles, 30 martie 2011

Viitorul aviației: Raportul „Flightpath 2050” va fi prezentat de Comisarul Siim Kallas la Zilele Aeronauticii 2011 de la Madrid

Vicepreședintele Comisiei Siim Kallas, responsabil cu transporturile, va prezenta în cadrul Zilelor Aeronauticii din acest an, care vor avea loc începând cu 30 martie 2011 la Madrid, o nouă viziune pe termen lung elaborată de un grup la nivel înalt pentru cercetarea în domeniul aviației și al aeronauticii. Acest raport este un prim document elaborat în legătură cu unele dintre măsurile referitoare la aviație care au fost propuse în cadrul Cărții albe privind transporturile, adoptată la 28 martie 2011.

Viziunea pentru 2050 stabilește în ce mod și asupra căror aspecte ar trebui să se concentreze prioritățile de cercetare europene pentru a aduce o valoare adăugată europeană clară, astfel încât să se mențină creșterea și competitivitatea UE pe plan mondial, satisfăcând în același timp nevoile pieței și soluționând provocările legate de mediu și de energie. Raportul a fost întocmit pentru Comisarul Kallas și pentru Comisarul Geoghegan-Quinn (responsabilă cu cercetarea și inovarea) de reprezentanți din sectorul infrastructurii, al vehiculelor, al exploatării, al combustibililor și al cercetării. Grupul la nivel înalt pentru cercetarea în domeniul aviației și al aeronauticii a fost creat în decembrie 2010; mesajul central al raportului îl constituie promovarea rolului de lider la nivel global al industriei europene și realizarea unei industrii a aviației competitive, ecologice și sigure până în 2050, ținându-se seama în mod preponderent de nevoile cetățenilor și societății.

Ediția din 2011 a Zilelor Aeronauticii va reuni părți interesate din domeniul aeronautic, reprezentanți ai ministerelor, ai agențiilor și ai centrelor de cercetare și dezvoltare din întreaga Europă și de peste hotare, pentru ca aceștia să creeze relații, să prezinte cele mai recente rezultate ale activității lor de cercetare și să discute viitoare proiecte comune de cercetare și dezvoltare. Organizată de Centrul pentru dezvoltarea tehnologiilor industriale (CDTI) din Spania și de Comisia Europeană, ediția din 2011 a Zilelor Aeronauticii reprezintă o oportunitate de a prezenta și disemina informații cu privire la rezultatele activităților de cercetare și dezvoltare tehnologică finanțate din fonduri ale UE, în vederea creării Cerului unic european și a Spațiului european de cercetare și a găsirii unor abordări inovatoare pentru a avea o industrie a aviației sustenabilă într-un mediu global.

Raportul „Flightpath 2050”: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar