Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Bruksela, dnia 30 marca 2011 r.

Przyszłość lotnictwa: Sprawozdanie „Trasa 2050” przedstawione przez komisarza Siima Kallasa w trakcie „Dni lotnictwa 2011” w Madrycie

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas przedstawi dnia 30 marca 2011 r., w trakcie tegorocznych „Dni lotnictwa” w Madrycie, nową długoterminową wizję przygotowaną przez grupę wysokiego szczebla ds. badań i rozwoju w dziedzinie lotnictwa i aeronautyki. Sprawozdanie jest następstwem kilku działań w zakresie lotnictwa zaproponowanych w białej księdze dotyczącej transportu, która została przyjęta dnia 28 marca 2011 r.

Wizja dla 2050 r. określa jak i gdzie europejskie priorytety w zakresie badań i rozwoju powinny zostać rozłożone, aby skutkować wyraźną wartością dodaną dla UE, sprzyjając utrzymaniu wzrostu gospodarczego i światowej konkurencyjności UE, a równocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz wyzwaniom w zakresie energii i ochrony środowiska. Sprawozdanie przygotowali dla komisarza Kallasa i Geoghegana-Quinna, odpowiedzialnego za badania i innowacje, przedstawiciele branż związanych z infrastrukturą, motoryzacją, eksploatacją, paliwami i pracami badawczymi. Grupa wysokiego szczebla ds. badań i rozwoju w dziedzinie lotnictwa i aeronautyki utworzona została w grudniu 2010 r., a głównym przesłaniem sprawozdania jest promowanie do roku 2050 wiodącej roli w świecie przemysłu europejskiego oraz konkurencyjnego, ekologicznego, bezpiecznego i skutecznie ochranianego lotnictwa, z potrzebami obywateli i społeczeństwa jako najważniejszym elementem strategii.

„Dni lotnictwa 2011” gromadzą podmioty z branży lotniczej, ministerstwa, agencje i ośrodki badawczo-rozwojowe z całej Europy i z innych kontynentów, a ich celem jest przedstawienie najnowszych zdobyczy nauki i omówienie przyszłych projektów badawczych. Organizowane przez Ośrodek Badawczy Technologii Przemysłowych (CDTI) w Hiszpanii oraz Komisję Europejską „Dni lotnictwa 2011” dają możliwość zaprezentowania i rozpropagowania wyników badań i prac rozwojowych finansowanych przez UE służących tworzeniu europejskiej jednolitej przestrzeni powietrznej oraz europejskiej przestrzeni badawczej, a także określeniu innowacyjnego podejścia do zrównoważonego rozwoju lotnictwa w wymiarze światowym.

Sprawozdanie „Trasa 2050”: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar