Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Briselē, 2011. gada 30. martā

Aviācijas nākotne: komisārs Sīms Kallass 2011. gada aeronautikas dienās Madridē nāk klajā ar ziņojumu „Flightpath 2050”

Šā gada aeronautikas dienās, kas norisināsies 2011. gada 30. martā Madridē, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politiku atbildīgais komisārs Sīms Kallass iepazīstinās sabiedrību ar ilgtermiņa redzējumu, kuru izstrādājusi augsta līmeņa grupa aviācijas un aeronautikas pētniecības jomā. Šis ziņojums ir pirmais izvērstais turpinājums virknei aviācijai veltīto pasākumu, kas ierosināti 2011. gada 28. martā pieņemtajā baltajā grāmatā par transportu.

Šajā redzējumā 2050. gada perspektīvā ir izklāstīts, kādā veidā un kurās jomās ir jāizvirza Eiropas pētniecības prioritātes, lai veidotu skaidru ES pievienoto vērtību un tādējādi uzturētu ES izaugsmi un konkurētspēju visā pasaulē, vienlaikus apmierinot tirgus vajadzības un risinot enerģētikas un vides problemātiku. Šo ziņojumu transporta politikas komisāram Kallasam un par pētniecību un inovāciju atbildīgajai komisārei Gēgenai-Kvinnai sagatavoja vairāku darbības nozaru — infrastruktūras, gaisa kuģu ražošanas, ekspluatācijas, degvielas un pētniecības — pārstāvji. Augstā līmeņa grupu aviācijas un aeronautikas pētniecības jomā izveidoja 2010. gada decembrī. Šīs grupas sagatavotā ziņojuma galvenais nolūks ir līdz 2050. gadam sekmēt Eiropas nozares vadošās pozīcijas pasaulē, kā arī konkurētspējīgu, tīru, drošu un uzticamu aviāciju, stratēģijas ietvaros galveno uzmanību veltot iedzīvotāju un sabiedrības vajadzībām.

2011. gada aeronautikas dienas sasauks kopā aeronavigācijas nozares pārstāvjus, ministrijas, aģentūras un pētniecības un izstrādes centrus no visas Eiropas un valstīm otrpus okeāna, kas šajā sakarā varēs veidot savstarpēju kontaktu tīklus, iepazīstināt pārējās ieinteresētās aprindas ar jaunākajiem pētījumu rezultātiem un apspriest pētniecības un izstrādes projektu kopējo nākotni. Aeronautikas dienas 2011, ko organizē Spānijas Rūpniecisko tehnoloģiju izstrādes centrs (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial — CDTI) un Eiropas Komisija, ir iespēja, kā popularizēt un izplatīt informāciju par ES finansētu pētījumu rezultātiem un tehnoloģiskās izstrādes darbībām ar nolūku pilnveidot Eiropas vienoto gaisa telpu un Eiropas pētniecības telpu, kā arī rast inovatīvas pieejas ilgtspējīgai aviācijai globāla vidē.

Ar ziņojumu „Flightpath 2050” var iepazīties šādā adresē: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar