Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Briuselis, 2011 m. kovo 30 d.

Aviacijos ateitis. Komisijos narys Siimas Kallasas per 2011 m. aeronautikos dienas Madride pristatys ataskaitą „Flightpath 2050“

2011 m. kovo 30 d. per šių metų aeronautikos dienas Madride už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas pristatys naują ilgalaikę viziją, kurią parengė Aviacijos ir aeronautikos mokslinių tyrimų aukšto lygio grupė. Šioje ataskaitoje pirmą kartą plėtojamos kai kurios su aviacija susijusios priemonės, pasiūlytos 2011 m. kovo 28 d. priimtoje baltojoje knygoje dėl transporto.

2050 m. vizijoje išdėstyta, kaip ir kokie Europos mokslinių tyrimų prioritetai turėtų būti nustatyti siekiant užtikrinti aiškią ES pridėtinę vertę, kad būtų išlaikytas ES ekonomikos augimas ir pasaulinis konkurencingumas, kartu tenkinant rinkos poreikius ir sprendžiant energetikos bei aplinkosaugos uždavinius. Ataskaitą Komisijos nariams S. Kallasui ir už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakingai M. Geoghegan-Quinn parengė infrastruktūros, transporto priemonių, eksploatavimo, kuro ir mokslinių tyrimų sektorių atstovai. 2010 m. gruodžio mėn. įsteigtos Aviacijos ir aeronautikos mokslinių tyrimų aukšto lygio grupės ataskaitos pagrindinė mintis – orientuojantis į 2050 m. skatinti pasaulinę Europos pramonės lyderystę ir siekti, kad aviacijos sektorius būtų konkurencingas, netaršus ir saugus, daugiausia dėmesio strategijoje skiriant piliečių ir visuomenės poreikiams.

2011 m. aeronautikos dienose dalyvaus aeronautikos sektoriaus atstovai, ministerijos, agentūros ir mokslinių tyrimų bei plėtros centrai iš visos Europos ir kitų pasaulio šalių. Jie megs ryšius, pristatys naujausių mokslinių tyrimų rezultatus ir aptars bendrą mokslinių tyrimų bei plėtros projektų ateitį. 2011 m. aeronautikos dienas organizuoja Ispanijos pramonės technologijų plėtros centras ir Europos Komisija. Per šį renginį suteikiama galimybė pateikti ir skleisti informaciją apie ES finansuojamų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros rezultatus siekiant įgyvendinti iniciatyvą „Bendras Europos dangus“ ir sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, taip pat nustatyti novatoriškų tvarios aviacijos globalioje aplinkoje modelių.

Ataskaitą „Flightpath 2050“ galima rasti http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar