Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Bryssel 30. maaliskuuta 2011

Komissaari Kallas esittelee Madridin Aerodays-tapahtumassa ilmailun tulevaisuutta käsittelevän "Flightpath 2050" ‑raportin

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas esittelee 30. maaliskuuta 2011 Madridin Aeronautical Days ‑tapahtumassa ilmailua ja ilmailualan tutkimusta käsittelevän korkean tason työryhmän laatiman uuden pitkän aikavälin vision. Kyseisessä raportissa arvioidaan ensimmäisen kerran eräitä ilmailuun liittyviä toimenpiteitä, joita esitettiin 28. maaliskuuta 2011 annetussa liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa.

Vuoteen 2050 ulottuvassa visiossa esitetään, miten EU:n tutkimuksen painopisteet olisi vahvistettava ja mihin ne olisi suunnattava selvän EU:n lisäarvon tuottamiseksi sekä EU:n kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi maailmanlaajuisesti ottaen huomioon markkinoiden tarpeet sekä energia- ja ympäristöhaasteet. Komissaari Kallakselle ja tutkimuksesta ja innovoinnista vastaavalle komissaari Geoghegan-Quinnille osoitetun raportin laadinnassa on ollut mukana edustajia infrastruktuuri-, ajoneuvo-, toiminta-, polttoaine- ja tutkimussektoreilta. Joulukuussa 2010 perustetun ilmailua ja ilmailualan tutkimusta käsittelevän korkean tason työryhmän laatiman raportin ensisijaisena viestinä on, että Euroopan ilmailuteollisuuden maailmanlaajuista johtoasemaa on edistettävä ja saatava lentoliikenteestä kilpailukykyistä, puhdasta ja turvallista vuoteen 2050 mennessä siten, että kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeet asetetaan strategian avainasemaan.

Vuoden 2011 Aerodays-tapahtuma kokoaa yhteen edustajia ilmailualan sidosryhmistä, ministeriöistä, virastoista ja tutkimus- ja kehittämiskeskuksista ympäri Eurooppaa ja muualta maailmasta. Tapahtuma tarjoaa heille tilaisuuden verkostoitua, esitellä uusimpia tutkimustuloksia ja keskustella tulevaisuudessa toteutettavista yhteisistä T&K-hankkeista. Aerodays-tapahtuman järjestäjiä ovat Espanjan teollisuustekniikan kehittämiskeskus (CDTI) ja Euroopan komissio. Tämänvuotisessa tapahtumassa on mahdollista esitellä ja jakaa tietoa sellaisten EU-rahoitteisten tutkimusten ja teknologian kehittämiseen liittyvien toimien tuloksista, joiden tavoitteena on luoda yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja eurooppalainen tutkimusalue sekä kehittää innovatiivisia lähestymistapoja globaalissa toimintaympäristössä harjoitettavaan kestävään ilmailuun.

Flightpath 2050 ‑raportti: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar