Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Brüssel, 30. märts 2011

Lennunduse tulevik: volinik Siim Kallas esitab 2011 lennunduspäevadel Madridis Euroopa lennundusvisiooni "Flightpath 2050"

Komisjoni asepresident Siim Kallas, kes vastutab transpordivaldkonna eest, esitab tänavustel lennunduspäevadel Madridis 30. märtsil 2011 uue pikaajalise visiooni, mille on koostanud lennunduse ja aeronautika teadusuuringute kõrgetasemeline rühm. See dokument on 28. märtsil 2011 vastu võetud transpordialases valges raamatus kirjeldatud lennundusmeetmete esimene vili.

2050. aasta visioonis räägitakse, kuidas ja kuhu seada Euroopa teadusuuringute prioriteedid, et luua selget ELi lisaväärtust. See tähendab, säilitada ELi majanduskasv ja ülemaailmne konkurentsivõime, tulles samas toime turuvajaduste ning energeetika- ja keskkonnaalaste küsimustega. Dokumendi valmistasid ette komisjoni volinikud Kallas ja Geoghegan-Quinn (vastutab teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna eest), ning lennunduse infrastruktuuri, sõidukite, käitamise, kütuse ja teadusuuringute sektorite esindajad. Lennunduse ja aeronautika teadusuuringute kõrgetasemeline rühm loodi 2010. aasta detsembris. Aruande keskne sõnum on aastaks 2050 edendada Euroopa tööstuse üleilmset juhirolli ning konkurentsivõimelist, saastevaba, ohutut ja turvalist lennundust, mis lähtub kodanike ja ühiskonna vajadustest.

2011. aasta lennunduspäevadel kohtuvad aeronautika sidusrühmad, ministrid, ametkonnad ning teadus- ja arendustegevuse keskused kõikjalt Euroopast ja teiselt poolt ookeani selleks, et luua koostöövõrgustikke, esitada oma viimaseid uurimistulemusi ja arutada ühiseid tulevasi teadus- ja arendusprojekte. 2011. aasta lennunduspäevade korraldajateks on Hispaania Tööstustehnoloogia Arenduskeskus (Centre for the Development of Industrial Technology, CDTI) ja Euroopa Komisjon. Lennunduspäevad on hea võimalus esitleda ja levitada teavet ELi rahastatud teadusuuringute ja tehnoloogilise arendustegevuse tulemuste kohta, et luua ühtne Euroopa taevas ja Euroopa teadusruum ning leida globaalses keskkonnas innovaatilisi võimalusi lennunduse säästvamaks muutmiseks.

Dokument „Flightpath 2050”: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar