Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Bruxelles, den 30. marts 2011

Luftfartssektorens fremtid: Rapporten "Flightpath 2050" præsenteres af kommissær Siim Kallas på 2011-udgaven af Aerodays i Madrid

Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, præsenterer en ny langsigtet vision, som er udarbejdet af en gruppe på højt plan om forskning i luftfart og flyveteknik, på dette års "Aeronautical Days" den 30. marts 2011 i Madrid. Rapporten udgør den første opfølgning på nogle af de luftfartsrelaterede foranstaltninger, der er fremsat i hvidbogen om transport, som blev vedtaget den 28. marts 2011.

Visionen for 2050 redegør for, hvordan og hvor EU bør sætte sine forskningsprio­riteter, så der skabes en tydelig merværdi for EU, og EU's vækst og konkurrence­evne på verdensmarkederne bevares, samtidig med at markedets behov og energi- og miljørelaterede udfordringer imødekommes. Rapporten var udarbejdet til kommissær Siim Kallas og Máire Geoghegan-Quinn, kommissær med ansvar for forskning og innovation, af repræsentanter fra sektorerne infrastruktur, luftfartøjer, drift, brændstof og forskning. Gruppen på højt plan om forskning i luftfart og flyveteknik blev nedsat i december 2010, og rapportens centrale budskab går ud på at fremme den europæiske luftfartsindustris globale førerskab og en konkurrence­dygtig, ren, sikker og sikkerhedsbeskyttet luftfart frem til 2050. Borgernes og samfundets behov placeres centralt i denne strategi.

Aerodays i 2011 vil samle flyvetekniske repræsentanter, ministerier, agenturer og F&U-centre fra hele Europa og tredjelande for at danne netværk, fremlægge deres nyeste forskningsresultater og drøfte fælles fremtidige F&U-projekter. Arrangementet Aerodays 2011 tilrettelægges af Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI) i Spanien og af Europa-Kommissionen, og det giver lejlighed til at fremlægge og udbrede oplysninger om resultater af EU-finansieret forskning og teknologisk udvikling med sigte på at skabe et fælles europæisk luftrum og et europæisk forskningsrum og afdække innovative tilgange til bæredygtig luftfart i en global sammenhæng.

Rapporten "Flightpath 2050" findes på adressen: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar