Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

V Bruselu dne 30. března 2011

Budoucnost letectví: Komisař Kallas předloží na leteckých dnech 2011 v Madridu zprávu o vývoji letectví do roku 2050

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, předloží na leteckých dnech konaných letos 30. března v Madridu novou dlouhodobou vizi, již vypracovala skupina na vysoké úrovni pro výzkum v oblasti letectví a aviatiky. Zpráva je první odezvou na některá opatření týkající se letectví, která byla navržena v bílé knize o dopravě přijaté dne 28. března 2011.

Vize do roku 2050 určuje, jak a kde stanovit priority evropského výzkumu tak, aby přinesly jasnou evropskou hodnotu, která EU umožní udržet růst a zaměstnanost ve světě a zároveň reagovat na potřeby trhu a výzvy v oblasti energetiky a životního prostředí. Zprávu vypracovaly pro komisaře Kallase a komisařku Geoghegan-Quinnovou, odpovědnou za výzkum a inovace, zástupci odvětví infrastruktury, vozidel, provozu, pohonných hmot a výzkumu. Skupina na vysoké úrovni pro výzkum v oblasti letectví a aviatiky byla vytvořena v prosinci 2010 a hlavním posláním její zprávy je podpořit vedoucí světové postavení evropského průmyslu a konkurenceschopné, čisté a bezpečné letectví do roku 2050, přičemž ústředním zájmem strategie jsou potřeby občanů a společnosti.

Na leteckých dnech 2011 se sejdou zástupci zúčastněných stran, ministerstev, agentur a výzkumně-vývojových center v oblasti letectví z celé Evropy a ze zámoří, aby navázali kontakty, představili nejnovější výsledky svého výzkumu a jednali o společných výzkumně-vývojových projektech plánovaných do budoucna. Letecké dny 2011, které organizuje Centrum pro vývoj průmyslových technologií (CDTI) ve Španělsku a Evropská komise, jsou příležitostí k představení a sdílení informací o výsledcích výzkumu a technologického rozvoje financovaného EU, jejichž cílem je vytvořit jednotné evropské nebe a Evropský výzkumný prostor a nalézt inovační přístupy k udržitelnému letectví v globálním prostředí.

Zpráva o vývoji letectví do roku 2050 („Flightpath 2050“): http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar