Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/376

Брюксел, 30 март 2011 г.

Еврокомисарят Сийм Калас представя доклад за бъдещето на въздухоплаването с визия за 2050 година на „Авиационни дни 2011“ в Мадрид

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, ще представи на 30 март 2011 г. в Мадрид в рамките на тазгодишните „Авиационни дни“ нова дългосрочна визия, изготвена от група на високо равнище по научните изследвания в областта на въздухоплаването. Докладът представлява първото продължение на някои от мерките относно въздухоплаването, които бяха предложени в Бялата книга за транспорта, приета на 28 март 2011 г.

Във визията с хоризонт 2050 г. се изяснява как и къде следва да се поставят приоритети в научните изследвания, за да се получи явна добавена стойност за Европейския съюз с оглед да се запази растежът в ЕС и неговата конкурентоспособност в световен мащаб, като същевременно се отговаря на потребностите на пазара, както и на енергийните и екологичните предизвикателства. Докладът беше изготвен за еврокомисарите Калас и Гейгън-Куин, отговаряща за изследователската дейност, иновациите и науката, от представители на секторите за инфраструктура, превозни средства, експлоатация, горива и научни изследвания. Групата на високо равнище по научните изследвания в областта на въздухоплаването беше създадена през декември 2010 г. и основното послание в доклада е да се спомага за водещата роля на съответния сектор на европейската икономика в световен мащаб, както и за конкурентоспособно, незамърсяващо околната среда, безопасно и сигурно въздухоплаване в перспектива до 2050 г., като в центъра на предлаганата стратегия са потребностите на гражданите и обществото.

На „Авиационни дни 2011 година“ ще си дадат среща представители на заинтересовани страни от сектора на въздухоплаването, министерства, агенции и центрове за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) от цяла Европа и от други континенти, за да установят контакти, представят най-новите резултати от своите изследвания и обсъдят общи бъдещи проекти за НИРД. „Авиационни дни 2011 година“ се организират от Центъра за развитие на промишлените технологии (CDTI) в Испания съвместно с Европейската комисия и дават възможност за представяне и разпространение на информация относно резултатите от финансирани от ЕС дейности за научни изследвания и технологично развитие с цел да се създадат „Единно европейско небе“ и Европейско научноизследователско пространство, както и да се финансират новаторски подходи за устойчиво въздухоплаване в глобална среда.

Докладът за бъдещето на въздухоплаването в перспектива до 2050 г. (Flightpath 2050) е на разположение на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/transport/air/hlg_aviation_aeronautics_en.htm


Side Bar