Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA EL CS ET LT LV MT PL BG RO

IP/11/375

Brüsszel, 2011. március 29.

Kibocsátáskereskedelem: határozat a kibocsátási egységek villamosenergia-ágazatbeli átmeneti ingyenes kiosztásáról

Az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének harmadik szakaszával (2013–2020) kezdődően általános szabály lesz, hogy a villamosenergia-ágazat a szükséges kibocsátási egységeket a piacról vásárolja meg. 2019-ig azonban tíz tagállam1 engedélyt kapott arra, hogy a piaci értékesítés helyett bizonyos számú kibocsátási egységet ingyenesen bocsásson az erőművek rendelkezésére. A Bizottság mai határozata rögzíti azokat a szabályokat, amelyeket a tagállamoknak követniük kell, amennyiben a kibocsátási egységek ingyenes kiosztása mellett döntenek. A határozatot közlemény kíséri, amely további iránymutatást nyújt a beérkező kérelmek elbírálása során alkalmazandó szabályokról.

A határozat rögzíti azokat a szabályokat, amelyek alapján az arra jogosult erőművek számára ingyenes kibocsátási egységek oszthatók ki. A Bizottság által a mai napon elfogadott jogszabályt az EU éghajlatváltozással foglalkozó bizottsága (amelyben valamennyi tagállam képviselteti magát) 2010 novemberében egyhangúlag hagyta jóvá.

A közlemény felvázolja azokat a tényezőket, amelyeket a Bizottságnak meg kell vizsgálnia a kibocsátási egységeknek a villamosenergia-ágazatban való ingyenes kiosztására vonatkozó kérelmek elbírálásakor, valamint a jogi rendelkezések különböző elemeivel kapcsolatban is felvilágosítással szolgál.

A kérelmek benyújtásának határideje

Az érintett tíz tagállam 2011. szeptember 30-ig nyújthat be kérelmet, ha szándékában áll bizonyos erőműveket ingyenes kibocsátási egységekben részesíteni.

A Bizottság valamennyi kérelmet köteles megvizsgálni, és azokat – részben vagy egészben – 6 hónapon belül utasíthatja vissza. Tekintettel arra, hogy a kérelmek eltérést jelentenek azon általános szabálytól, amelynek értelmében 2013-tól kezdődően a villamosenergia-ágazatnak az összes kibocsátási egységet vagy árverés útján, vagy a másodlagos piacokon kell megvásárolnia, a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ezen mentesség alkalmazása oly módon történjen, hogy az ne ássa alá a kibocsátáskereskedelmi irányelv általános célkitűzéseit, illetve ne sértse az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályait és a belső piac elveit.

Az árverésből származó bevételek csökkenése

A felülvizsgált kibocsátáskereskedelmi irányelv2 értelmében az erőművek rendelkezésére bocsájtott ingyenes kibocsátási egységeket azon kibocsátási egységekből kell elkülöníteni, amelyeket az adott tagállam árverés útján való értékesítés céljából kapott. Ily módon az ingyenes kiosztás csökkenti az adott tagállam árverésből származó bevételeit, azonban nem befolyásolja sem a kiosztható egységek számát, sem más tagállamok kibocsátási egységeinek számát, illetve árverésből származó bevételeit.

Előzmények

A határozat és a közlemény az éghajlatváltozás és az energia kérdésével foglalkozó, 2009-ben elfogadott jogszabálycsomag egyik elemeként felülvizsgált kibocsátáskereskedelmi irányelv végrehajtásának részét képezi.

További információk

Kérdések és válaszok a Bizottság javaslatáról: MEMO/11/201

Bővebb információ az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerről:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Bővebb információ a kibocsátási egységek árverés útján való értékesítéséről:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

1 :

Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta és Románia.

2 :

2 2009/29/EK irányelv.


Side Bar