Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL CS ET HU LT LV MT PL BG RO

IP/11/375

Bruxelles, den 29. marts 2011

Emissionskvotehandel: regler for midlertidig gratis tildeling af kvoter til energisektoren vedtaget

Fra begyndelsen af tredje fase i EU's emissionshandelssystem (2013-20) vil energisektoren i princippet skulle købe alle sine emissionskvoter. Frem til 2019 kan 10 medlemsstater1 dog vælge at tildele et begrænset antal gratis kvoter til kraftværker i stedet for at sælge kvoterne til dem. Kommissionens afgørelse, som vedtages i dag, fastsætter de regler, som medlemsstaterne skal følge, hvis de vælger at tildele gratis emissionskvoter, og den ledsages af en meddelelse med yderligere vejledning om, hvordan de ansøgninger, der modtages, vil blive vurderet.

Afgørelsen fastsætter regler for tildelingen af gratis emissionskvoter til kraftværker, som opfylder kriterierne. Den blev enstemmigt godkendt af medlemsstaterne i november 2010 under mødet i EU-udvalget for klimaforandringer, hvor alle medlemsstaterne er repræsenteret, og blev formelt vedtaget af Kommissionen i dag.

Meddelelsen beskriver de elementer, som Kommissionen skal vurdere, når den modtager en ansøgning om gratis tildeling til energisektoren. Meddelelsen giver også nøjere oplysninger om de forskellige dele af de retlige bestemmelser.

Ansøgningsfrist

Ønsker en af de 10 medlemsstater at tildele gratis kvoter til kraftværker, skal den indgive en ansøgning til Kommissionen senest den 30. september 2011.

Kommissionen vurderer alle ansøgninger inden for en frist på 6 måneder og kan afvise en ansøgning helt eller delvis. Da en ansøgning udgør en fravigelse af den overordnede regel om, at energisektoren fra 2013 skal købe alle sine emissionskvoter, enten på auktion eller på det sekundære marked, skal Kommissionen sikre, at en eventuel undtagelse ikke undergraver de overordnede mål i direktivet om emissionskvotehandel eller er uforenelig med EU's statsstøtteregler eller reglerne for det indre marked.

Lavere indtægter fra auktioner

I henhold til bestemmelserne i det reviderede direktiv om emissionskvotehandel2 vil kvoter, der tildeles gratis til elproducenter, blive fraregnet det antal kvoter, som den pågældende medlemsstat får til bortauktionering. Det vil sige, at enhver gratis kvotetildeling mindsker auktionsindtægterne i den pågældende medlemsstat, men ikke påvirker det samlede antal udstedte kvoter og heller ikke tildelinger eller auktionsindtægter i andre medlemsstater.

Baggrund

Afgørelsen og meddelelsen er et led i gennemførelsen af det reviderede direktiv om emissionskvotehandel, som blev vedtaget i 2009 som en del af lovgivningspakken om klima og energi.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om Kommissionen forslag: MEMO/11/201

Yderligere oplysninger om EU's emissionskvotehandelsordning:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Yderligere oplysninger om auktionering af emissionskvoter:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

1 :

Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen og Rumænien.

2 :

2 Direktiv 2009/29/EF.


Side Bar