Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA EL ET HU LT LV MT PL BG RO

IP/11/375

V Bruselu dne 29. března 2011

Obchodování s emisemi: přijetí pravidel pro přechodné přidělování bezplatných povolenek v odvětví energetiky

Počínaje třetí fází systému EU pro obchodování s emisemi (2013–2020) bude odvětví energetiky muset kupovat v podstatě všechny své povolenky. Do roku 2019 však deset členských států1 může namísto toho přidělovat elektrárnám omezené množství povolenek bezplatně. Dnešní rozhodnutí Komise stanoví pravidla, jež by členské státy měly dodržovat, pokud k bezplatnému přidělování povolenek sáhnou, a je k němu přiloženo sdělení s dalšími pokyny ohledně toho, jak budou posuzovány obdržené žádosti.

Rozhodnutí stanoví pravidla pro přidělování bezplatných povolenek na emise způsobilým energetickým zařízením. Členské státy rozhodnutí jednomyslně schválily na zasedání Výboru EU pro změnu klimatu v listopadu 2010, v němž jsou zastoupeny všechny členské státy, a dnes ho formálně přijala Komise.

Sdělení stanoví náležitosti, které Komise musí posoudit, když obdrží žádost o bezplatné přidělení povolenek v odvětví energetiky. Zároveň objasňuje různé aspekty ustanovení právních předpisů.

Lhůta pro podání žádostí

Každý z deseti členských států, které chtějí povolenky elektrárnám přidělovat bezplatně, musí předložit Komisi žádost do 30. září 2011.

Komise musí každou žádost posoudit, přičemž do šesti měsíců může celou žádost nebo některou její část zamítnout. Protože by takováto žádost představovala odchylku od obecného pravidla, že počínaje rokem 2013 musí odvětví energetiky všechny své povolenky kupovat, a to buď v dražbách, nebo na sekundárním trhu, musí Komise zajistit, aby tato výjimka neohrožovala celkové cíle směrnice o systému pro obchodování s emisemi a aby byla slučitelná s pravidly pro přidělování státní podpory EU nebo s pravidly vnitřního trhu EU.

Nižší příjmy z dražeb

Podle revidované směrnice o systému pro obchodování s emisemi2 by povolenky bezplatně přidělované výrobcům energie měly být vyčleněny z množství povolenek, jež členský stát získá k vydražení. Bezplatné přidělování povolenek tak sníží vnitrostátní příjmy z dražeb, avšak neovlivní celkové množství vydaných povolenek a neovlivní ani přidělené povolenky a příjmy z dražeb v jiných členských státech.

Souvislosti

Rozhodnutí a sdělení jsou součástí strategie provádění revidované směrnice o systému pro obchodování s emisemi, která byla přijata v roce 2009 jako jeden z právních předpisů klimaticko-energetického balíčku.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se návrhu Komise: MEMO/11/201

Pro více informací o evropském systému pro obchodování s emisemi viz:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Pro více informací o dražbě povolenek viz:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

1 :

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko a Rumunsko.

2 :

2 Směrnice 2009/29/ES.


Side Bar