Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Bryssel den 28 mars 2011

Kalla det vad du vill! Kapplöpningen har börjat för att namnge EU:s nya program för forskning och innovation

Forskare, ingenjörer, företagare, innovatörer, studenter och andra kreativa personer kan föreslå ett kul och passande namn på EU:s nya program för forskning och innovation senast den 10 maj. Det nya programmet kommer att starta efter 2013. Namntävlingen, som Europeiska kommissionen inleder i dag, är kopplad till det pågående samrådet med berörda parter om kommissionens grönbok om det nya forskningsprogrammet (se IP/11/138), MEMO/11/76) som ska vara kärnan i initiativet Innovationsunionen (IP/10/1288, MEMO/10/473) och Europa 2020-strategin. Kommissionen föreslår smartare sätt att ge stöd till forskare och innovatörer i Europa, för att ytterligare främja spetsforskning och se till att bra idéer når ut till marknaden och skapar hållbar ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Det nya programmet ska få en ”gemensam strategisk ram” som förenar olika typer av finansiering på ett samstämmigt och flexibelt sätt. Därigenom hoppas man bättre kunna anpassa forskningsfinansieringen till de globala problemen och ge ett centralt bidrag till EU:s övergripande Europa 2020-strategi. Onödig byråkrati ska skäras bort och deltagandet i programmet ska bli enklare. Därför efterlyser kommissionen ett nytt namn, och kommer att anlita högkvalificerade tävlingsdomare som ska göra ett urval av tänkbara förslag från de bidrag som kommer in. Därefter kommer en omröstning att anordnas online.

”Ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling har varit till stor nytta för EU och skapar än i dag tillväxt och sysselsättning, samtidigt som de ökar vår livskvalitet. Men vårt nytta program för forskning och innovation blir en nystart och ett nytt äventyr, så vi måste hitta ett nytt namn. Vi måste engagera berörda parter och allmänheten och se till att vår verksamhet får en hög mediaprofil och politisk status. Detta kan i sin tur bidra till ökat deltagande och bättre resultat. Vi vill ge det nya programmet en entydig identitet som speglar den verkliga verksamheten och visar att det är mer än bara ”ännu ett ramprogram”. Därför hoppas jag att folk ska vara kreativa och döpa vårt program!” sade EU:s kommissionär för forskning och innovation, Máire Geoghegan-Quinn.

I den grönbok som kommissionen lade fram i februari föreslås en gemensam strategisk ram för forskning och innovation som bryter med det förgångna och tar ett nytt grepp på de problem och frågor som EU har att brottas med under de kommande årtiondena och därutöver. Detta nya grepp förutsätter en ny ”identitet”, och därför anordnas en tävling för att hitta ett lämpligt namn som lätt kan kopplas till forskning och innovation och samtidigt är originellt, lätt att lägga på minnet, lätt att uttala och stava och antingen fungerar på många språk eller lätt kan översättas.

Förslag till ett nytt namn kan lämnas fram till och med den 10 maj 2011 via http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit, där du också hittar reglerna och villkoren för tävlingen.

En internationell jury kommer att välja ut tre förslag som sedan läggs fram för allmän omröstning på nätet. Bland jurymedlemmarna märks bl.a.:

  • Carmen Vela, verkställande direktör för Ingenasa, ett innovativt biotekniskt småföretag etablerat i Madrid, Spanien.

  • Frank Gannon, Queensland Institute of Medical Research (QIMR), direktör och styrelseordförande.

  • Anne L'Huillier, stipendiat i Europeiska forskningsrådet. Professor i kärnfysik vid Lunds universitet. L'Oréal-Unesco-pristagare 2011.

  • Eric Hollander, kreativ ledare för Aironair, expert på varumärkning/kommunikation.

  • Anna Innamorati, Ordförande i McCann Company (Romkontoret), expert för varumärkning/kommunikation.

  • Massimo Busuoli, ledare för Enea:s kontor i Bryssel (Italiens nationella kontor för ny teknik, energi och hållbar ekonomisk utveckling)

Det vinnande namnet kommer att offentliggöras den 10 juni av kommissionären Máire Geoghegan-Quinn vid den konferens i Bryssel som avslutar det pågående samrådet om den gemensamma strategiska ramen.

Vinnaren får en betald resa till European Innovation Convention, som kommer att äga rum i Bryssel i slutet av året, och får träffa kommissionären och andra ledande politiker, forskare och företrädare för näringslivet.

Bakgrund

Det nya systemet för finansiering av forskning och innovation ska bygga vidare på framgångarna med det nuvarande ramprogrammet för forskning (sjunde ramprogrammet), ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation samt Europeiska institutet för innovation och teknik.

Slutmålet är att optimera det bidrag som den EU-finansierade forskningen och innovationen kan göra till hållbar tillväxt och sysselsättning och att ta itu med de viktiga frågor och problem som EU står inför – exempelvis klimatförändringen, försörjningstrygghet för energi och livsmedel, hälsovård och den åldrande befolkningen.

Detta ska uppnås med hjälp av samstämmiga instrument över hela innovationskedjan, från grundforskning och fram till det ögonblick då innovativa produkter och tjänster når ut på marknaden. Dessutom ska icke-teknisk innovation som design och marknadsföring främjas.

I kommissionens grönbok läggs dessutom grunden för omfattande förenklingar av förfaranden och regler. Berörda parter kan svara på samrådsenkäten fram till och med den 20 maj 2011.

Länkar

Samråd om grönboken

Webbsidan för innovationsunionen

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Sjunde ramprogrammet

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation


Side Bar