Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Bruselj, 28. marca 2011

Išče se ime za nov raziskovalni in inovacijski program EU!

Raziskovalci, inženirji, podjetniki, inovatorji, študenti in drugi ustvarjalci lahko do 10. maja pošljejo predloge za ime novega raziskovalnega in inovacijskega programa EU za obdobje po letu 2013. Ime mora biti primerno, privlačno in tako, da si ga je lahko zapomniti. Natečaj, ki ga je danes odprla Evropska komisija, poteka v povezavi z aktualnim posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi o zeleni knjigi Komisije o novem programu (glej IP/11/138), MEMO/11/76), ki predstavlja jedro pobude za Unijo inovacij (IP/10/1288, MEMO/10/473) in strategije Evropa 2020. Komisija predlaga pametnejše načine za podporo raziskovalcem in inovatorjem v Evropi, da bi še dodatno spodbudila odličnost in pomagala zagotoviti tržni prodor dobrih idej, ki ustvarjajo trajnostno gospodarsko rast in nova delovna mesta. Novi program bo temeljil na „skupnem strateškem okviru“ z različnimi skladnimi in prožnimi načini financiranja. Tako bo mogoče financiranje raziskav bolje uskladiti z odgovori na svetovne izzive in odločilneje prispevati k splošni strategiji EU za Evropo 2020. Odpravljena bo nepotrebna birokracija, sodelovanje pa bo enostavnejše. Komisija zato išče novo ime in sestavlja žirijo iz uglednih osebnosti, ki bo na podlagi prejetih predlogov pripravila ožji izbor možnosti. O slednjih bo nato potekalo glasovanje prek spleta.

Evropska komisarka za raziskave in inovacije, Máire Geoghegan-Quinn, je dejala: „Okvirni programi za raziskave in tehnični razvoj so bili za Evropo uspešni in še vedno ustvarjajo rast in delovna mesta ter izboljšujejo kakovost življenja. Toda naš novi program raziskav in inovacij prinaša nova izhodišča in nove izkušnje, zato potrebujemo tudi novo ime. Povezati se moramo z zainteresiranimi stranmi in javnostjo ter povečati politični in medijski odmev našega dela, s čimer bomo lahko povečali udeležbo in izboljšali rezultate. Hočemo, da ima novi program jasno identiteto, ki bo odražala njegovo resnično vsebino. Nočemo zgolj ‚še enega okvirnega programa‘. Državljane zato vabim, naj bodo ustvarjalni in poiščejo novo ime!“

V februarja izdani zeleni knjigi Komisije je bil predlagan skupen strateški okvir za raziskave in inovacije, ki pomeni prelom s preteklimi načini in uvaja svež pristop k reševanju izzivov, ki Evropo čakajo v naslednjem desetletju in po njem. Nov pristop pa potrebuje novo identiteto, zato poteka natečaj za ime, ki bo jasno povezano z raziskavami in inovacijami, obenem pa bo izvirno. Biti mora tudi takšno, da si ga je enostavno zapomniti, ga napisati in izgovoriti ter ga uporabiti v različnih jezikih ali pa je enostavno prevedljivo.

Predlogi za novo ime se lahko pošljejo do 10. maja 2011 prek spletnega naslova http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit, kjer so na voljo tudi pravila in pogoji sodelovanja v natečaju.

Mednarodna žirija bo izbrala tri predloge, o katerih bo nato potekalo javno glasovanje prek spleta. Žirijo sestavljajo:

  • Carmen Vela, direktorica INGENASA, inovativne biotehnološke družbe iz okvira malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Madridu, Španija;

  • Frank Gannon, generalni izvršni direktor Inštituta za medicinske raziskave v Queenslandu (Queensland Institute of Medical Research, QIMR);

  • Anne L'Huillier, prejemnica štipendije Evropskega raziskovalnega sveta, profesorica za atomsko fiziko na Univerzi v Lundu, Švedska, in dobitnica nagrade L'Oréal-Unesco leta 2011;

  • {0>-Eric Hollander, Creative Director from AIRONAIR, expert in branding/communication.<}0{>Eric Hollander, kreativni direktor AIRONAIR, strokovnjak za trženje blagovnih znamk in komuniciranje;

  • Anna Innamorati, predsednica rimske podružnice družbe McCann, strokovnjakinja za trženje blagovnih znamk in komunikacije;<0}

  • Massimo Busuoli, vodja bruseljske podružnice ENEA (italijanske nacionalne agencije za nove tehnologije, energijo in trajnostni gospodarski razvoj).

Komisarka Geoghegan-Quinn bo zmagovalno ime proglasila na konferenci o zaključku aktualnih posvetovanj o skupnem strateškem okviru, ki bo 10. junija v Bruslju.

Zmagovalni avtor bo dobil plačano udeležbo na evropski konvenciji o inovacijah, ki bo konec tega leta v Bruslju, obenem pa se bo srečal s komisarko ter drugimi osebnostmi iz političnih, znanstvenih in poslovnih krogov.

Ozadje

Novi sistem financiranja za raziskave in inovacije bo temeljil na uspehih trenutnega sedmega okvirnega programa raziskav, okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije ter Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo.

Končni cilj je kar najbolj povečati prispevek raziskav in inovacij, financiranih s strani EU, k trajnostni rasti in ustvarjanju delovnih mest ter k reševanju velikih izzivov Evrope, kot so na primer podnebne spremembe, varna preskrba z energijo in hrano, zdravje, pa tudi njeno starajoče se prebivalstvo.

Ta cilj bo dosežen z uvedbo celostnega nabora instrumentov v skupni „verigi inovacij“, začenši s temeljnimi raziskavami vse do lansiranja inovativnih izdelkov in storitev na trg. Prav tako je namen podpreti netehnološke inovacije, na primer na področju oblikovanja in marketinga.

Zelena knjiga Komisije vsebuje tudi podlago za dolgoročno poenostavitev postopkov in pravil. Zainteresirane strani lahko do 20. maja 2011 pošljejo svoje odgovore na glavno posvetovanje.

Povezave

Posvetovanje o zeleni knjigi

Spletna stran Unije inovacij

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Sedmi okvirni program

Okvirni program za konkurenčnost in inovacije


Side Bar