Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Bruksela, 28 marca 2011 r.

Nazwij to sam! Konkurs na nazwę nowego unijnego programu badań i innowacji

Twórcze umysły wszelkich branż - naukowcy, inżynierowie, przedsiębiorcy i studenci - są zaproszeni do składania, do 10 maja, pomysłów na odpowiednią, przekonującą i zapadającą w pamięć nazwę dla nowego unijnego programu badań i innowacji, który ma ruszyć po roku 2013. Konkurs na nazwę, ogłoszony dziś przez Komisję Europejską, ma związek z prowadzoną właśnie konsultacją zainteresowanych na temat opracowywanej przez nią zielonej księgi poświęconej nowemu programowi (zob. IP/11/138), MEMO/11/76), który ma być trzonem nowej inicjatywy „Unia Innowacji” (IP/10/1288, MEMO/10/473) oraz strategii „Europa 2020”. Komisja zaproponowała inteligentniejsze sposoby wspomagania badaczy i nowatorów w Europie - pozwalające na dalsze umacnianie doskonałości i zapewnianie, aby najlepsze pomysły trafiały na rynek, przynosząc zrównoważony wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy. Zrębem nowego programu mają być wspólne ramy strategiczne, łączące ze sobą w sposób spójny i elastyczny najróżniejsze rodzaje finansowania. Pozwoli to jednocześnie na lepsze dostosowanie funduszy badawczych do stojących przed światem wyzwań, tak, by stanowiły one poważny wkład w całościową strategię „Europa 2020”. Usunięte mają zostać zbędne formalności, a uczestnictwo stanie się prostsze. Komisja szuka obecnie nowego hasła, dbając o pomoc znamienitych jurorów, którzy mają dokonać wyboru najlepszych propozycji spośród nadesłanych pomysłów. Wybrane hasła staną do plebiscytu, w którym będzie można głosować drogą internetową.

Unijna komisarz ds. badań i innowacji, Máire Geoghegan-Quinn, opowiada: „Dotychczasowe programy ramowe w zakresie badań i rozwoju technologicznego dobrze się przysłużyły Europie i do tej pory pozwalają tworzyć miejsca pracy oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, podnosząc powszechną jakość życia. Nasz nowy program badań i innowacji ma jednak oznaczać nowy etap, nową przygodę - dlatego szukamy nowej nazwy. Musimy przemówić do wszystkich zainteresowanych i ogółu obywateli tak, by nadać naszej pracy odpowiednią rangę polityczną i wyrazisty wizerunek medialny, co zdecydowanie zwiększy poziom uczestnictwa i poprawi uzyskiwane rezultaty. Chcemy nadać nowemu programowi czytelną tożsamość, odzwierciedlając to, czym się on faktycznie zajmuje, tak, by nie stał się on po prostu »kolejnym programem ramowym«. Dlatego odwołuję się do twórczego temperamentu Europejczyków, i proszę: nazwij to sam!”

Opublikowana w lutym przez Komisję zielona księga zapowiada Wspólne ramy strategiczne na rzecz badań naukowych i innowacji, które zrywają z przeszłością, proponując świeże podejście do podjęcia nowych wyzwań stojących przed Europą w nadchodzącej dekadzie i dalszej przyszłości. Ta nowa koncepcja potrzebuje wyraźnie nowej tożsamości, dlatego ogłoszono konkurs na nazwę, która kojarzyłaby się bezpośrednio z badaniami i innowacją, będąc przy tym oryginalną, łatwą do zapamiętania, łatwą w wymowie i w zapisie, o uniwersalnym bądź też łatwym do przetłumaczenia znaczeniu.

Propozycje nazwy można przesyłać do 10 maja 2011 r. drogą internetową: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit (na tej samej stronie zamieszczono regulamin konkursu).

Międzynarodowe jury dokona wyboru trzech propozycji, które zostaną następnie poddane głosowaniu w plebiscycie internetowym. W jury zasiądą między innymi:

  • Carmen Vela, dyrektor zarządzający INGENASA, innowacyjnym hiszpańskim MŚP w branży biotechnologii z Madrytu.

  • Frank Gannon, reprezentujący Queensland Institute of Medical Research (QIMR), którego jest dyrektorem generalnym i prezesem.

  • Anne L'Huillier, profesor fizyki atomowej z uniwersytetu w Lund w Szwecji, która otrzymała dotację Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, i jest laureatem wspólnej nagrody L'Oréal-Unesco w 2011 r.

  • Eric Hollander, Dyrektor kreatywny AIRONAIR, ekspert w dziedzinie znaków towarowych i komunikacji społecznej.

  • Anna Innamorati, Prezes McCann Company (oddział w Rzymie), ekspert w dziedzinie znaków towarowych i komunikacji społecznej.

  • Massimo Busuoli, szef brukselskiego oddziału ENEA (włoskiej agencji ds. nowych technologii, energetyki oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego).

Komisarz Geoghegan-Quinn ogłosi następnie wybraną nazwę w trakcie konferencji zamykającej bieżące konsultacje wspólnych ram strategicznych, która odbędzie się w Brukseli 10 czerwca.

Pomysłodawca otrzyma zaproszenie na bezpłatny przyjazd, by wziąć udział w europejskim konwencie innowacji, który zbierze się pod koniec tego roku w Brukseli, gdzie spotka się osobiście z komisarz i wieloma osobistościami świata polityki, nauki i biznesu.

Szerszy kontekst

Nowy system finansowania badań i innowacji ma spożytkować sukcesy bieżącego, siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (7PR), Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Ostatecznym celem jest maksymalne zwiększenie wkładu wnoszonego przez wysiłki UE w dziedzinie badań i innowacji w zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy oraz przyczynienie się do podejmowania wielkich wyzwań, jakie stoją przed całą Europą - jak choćby zmiana klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i żywności oraz ochrona zdrowia, jak również problemy demograficzne związane z rosnącym wiekiem populacji.

Do tego celu ma zmierzać określenie zestawu narzędzi, dotyczących całego łańcucha innowacji, począwszy od badań podstawowych aż po wprowadzenia nowatorskich produktów i usług na rynek; nie zapominając o wspieraniu innowacji innych niż technologiczne - jak choćby w sferze wzornictwa lub marketingu.

Zielona księga przygotowywana przez Komisję przewiduje również podstawę daleko idącego uproszczenia obowiązujących procedur i reguł. Zainteresowani udzieleniem odpowiedzi na konsultacje mają czas do 20 maja 2011 r.

Użyteczne adresy internetowe

Konsultacja ws. zielonej księgi

portal Unii Innowacji

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Siódmy program ramowy

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji


Side Bar