Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Brussel, 28 maart 2011

Noem maar op! De wedloop om het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU een naam te geven, is begonnen

Onderzoekers, ingenieurs, ondernemers, innovators, studenten en andere creatievelingen hebben tot 10 mei de tijd om een relevante, aansprekende en pakkende naam te suggereren voor het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU dat na 2013 van start gaat. De wedstrijd waarvoor de Europese Commissie vandaag het startschot geeft, houdt verband met de lopende raadpleging van de belanghebbenden over het groenboek van de Commissie over het nieuwe programma (zie IP/11/138), MEMO/11/76), dat de kern vormt van het initiatief Innovatie-Unie (IP/10/1288, MEMO/10/473) en van de Europa 2020-strategie. De Commissie stelt een slimmere manier voor om de onderzoekers en innovators in Europa te ondersteunen - en zo excellentie verder te stimuleren en er mede toe bij te dragen dat goede ideeën de markt bereiken en duurzame economische groei en nieuwe banen genereren. Het nieuwe programma wordt opgebouwd rond een "gemeenschappelijk strategisch kader" met verschillende soorten financiering die op een coherente en flexibele manier worden samengebracht. Zo zal het mogelijk worden de financiering van onderzoek beter af te stemmen op het aanpakken van mondiale uitdagingen en op het leveren van een centrale bijdrage tot de verwezenlijking van de algemene Europa 2020-strategie van de EU. Onnodige bureaucratie zal worden weggesneden en deelname eenvoudiger gemaakt. De Commissie is dus op zoek naar een nieuwe naam en roept de hulp in van eminente juryleden om aan de hand van de ontvangen suggesties een shortlist van mogelijkheden op te stellen. Daarover zal dan online kunnen worden gestemd.

Europees commissaris voor Onderzoek en innovatie, Máire Geoghegan-Quinn: "De kaderprogramma's voor onderzoek en technische ontwikkeling hebben Europa goede diensten bewezen en zorgen nog steeds voor groei en banen en verbetering van de leefkwaliteit. Maar ons nieuwe programma voor onderzoek en innovatie wordt een nieuwe start en een nieuw avontuur, dus we hebben een nieuwe naam nodig. We moeten aansluiting zoeken bij de belanghebbenden en het publiek en de politieke en mediatieke zichtbaarheid van ons werk verhogen, wat op zijn beurt de deelname kan stimuleren en de resultaten kan verbeteren. We willen het nieuwe programma een duidelijke identiteit geven die uitdrukt wat het programma feitelijk doet en dat het niet 'het zoveelste kaderprogramma' wordt. Ik nodig dus de mensen uit om creatief te zijn en het een naam te geven! "

Het groenboek van de Commissie van februari stelt een gemeenschappelijk strategisch kader voor onderzoek en innovatie voor dat breekt met het verleden en een verfrissende aanpak biedt van de uitdagingen waar we de komende tien jaar en later in Europa voor staan. Deze nieuwe aanpak vraagt ​​om een nieuwe "identiteit" en dus wordt nu een wedstrijd georganiseerd om een naam te vinden die gemakkelijk met onderzoek en innovatie kan worden geassocieerd en ook origineel is, gemakkelijk te onthouden is, goed in de mond ligt, gemakkelijk te spellen is en ofwel in veel talen bruikbaar is of gemakkelijk te vertalen is.

Voorstellen voor de nieuwe naam kunnen tot 10 mei 2011 worden ingediend via http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit, waar ook de regels en voorwaarden te vinden zijn.

Een internationale jury selecteert drie voorstellen waarover het publiek via het web kan stemmen. De leden van de jury zijn:

  • Carmen Vela, manager/bestuurder bij INGENASA, een innovatief biotechbedrijfje dat gevestigd is in Madrid, Spanje.

  • Frank Gannon, Queensland Institute of Medical Research (QIMR), bestuurder en algemeen directeur.

  • Anne L'Huillier, bursaal Europese Onderzoeksraad, hoogleraar atoomfysica aan de universiteit van Lund, Zweden. L'Oréal-Unesco-prijswinnaar 2011.

  • Eric Hollander, creatief directeur bij AIRONAIR, deskundige in branding/communicatie.

  • Anna Innamorati, president-directeur van McCann Company (Romeins bureau), deskundige op het gebied van branding/communicatie.

  • Massimo Busuoli, hoofd van het Brusselse bureau van ENEA (het Italiaanse nationale agentschap voor nieuwe technologieën, energie en duurzame economische ontwikkeling).

De naam van de winnaar wordt door commissaris Geoghegan-Quinn bekendgemaakt op de conferentie ter afronding van het huidige overleg over het gemeenschappelijk strategisch kader, op 10 juni in Brussel.

De winnaar mag op onze kosten naar de European Innovation Convention, die aan het eind van dit jaar plaatsvindt in Brussel, en zal de commissaris en andere prominenten uit de politiek, de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven ontmoeten.

Achtergrond

Het nieuwe financieringssysteem voor onderzoek en innovatie bouwt voort op de successen van het huidige Kaderprogramma voor onderzoek (KP7), het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).

Einddoel is om de bijdrage van EU-gefinancierd onderzoek en innovatie tot duurzame groei en banen te maximaliseren en de grote uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd - bijvoorbeeld klimaatverandering, energie- en voedselzekerheid, gezondheid en vergrijzing van onze bevolking aan te gaan.

Daartoe zal voor de hele “innovatieketen” een samenhangend instrumentarium worden gecreëerd gaande van fundamenteel onderzoek tot het op de markt brengen van innovatieve producten en diensten; ook zal steun worden verleend voor niet-technologische innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerp en marketing.

Het groenboek van de Commissie legt ook de basis voor verregaande vereenvoudiging van de procedures en regels. Belanghebbenden kunnen tot 20 mei 2011 aan de hoofdraadpleging deelnemen.

Links

Raadpleging over het groenboek

Webpagina van de Innovatie-Unie

Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Zevende kaderprogramma

Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie


Side Bar