Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Briselē, 2011. gada 28. martā

Vārddošana! Sacenšamies par labāko nosaukumu jaunajai ES pētniecības un inovāciju programmai

Līdz 10. maijam pētniekiem, inženieriem, novatoriem, studentiem un citām radošām personībām ir iespēja ieteikt piemērotu, pievilcīgu un viegli iegaumējamu nosaukumu jaunajai ES pētniecības un inovāciju programmai, kas tiks ieviesta pēc 2013. gada. Eiropas Komisijas šodien izsludinātais konkurss ir saistīts ar pašlaik notiekošo apspriešanos ar ieinteresētajām personām sakarā ar Komisijas zaļo grāmatu par jauno programmu (sk. IP/11/138), MEMO/11/76), kas būs inovāciju Savienības iniciatīvas (IP/10/1288, MEMO/10/473) un stratēģijas „Eiropa 2020” kodols. Komisija ierosina Eiropas pētniekus un novatorus atbalstīt gudrāk, lai vēl vairāk vairotu izcilību un palīdzētu nodrošināt, ka labas idejas nonāk līdz tirgum un ģenerē noturīgu saimniecisko izaugsmi un jaunas darbavietas. Jaunās programmas pamats būs „kopīgais stratēģiskais satvars”, kas paredz saskanīgi un elastīgi apvienot dažādu veidu finansējumu. Tas ļaus labāk izkārtot pētniecības finansējumu, risinot globālas problēmas, un centralizēti ieguldīt ES kopējā stratēģijā „Eiropa 2020”. Tiks pielikts punkts liekai birokrātijai, un vienkāršosies dalība. Tā nu Komisija meklē jaunu nosaukumu un ir piesaistījusi izcilus lietpratējus, kas no saņemtajiem ieteikumiem izveidos provizorisku sarakstu. Pēc tam tie tiks nodoti balsošanai tiešsaistē.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību un inovācijām, saka: „Pētniecības un tehniskās attīstības pamatprogrammas ir labi kalpojušas Eiropai un vēl arvien rada izaugsmi un darbavietas un uzlabo dzīves kvalitāti. Taču mūsu jaunā pētniecības un inovāciju programma būs jauns sākums un jauns notikums — tāpēc mums vajadzīgs jauns nosaukums. Mums ir jābūt uz viena viļņa ar ieinteresētajām personām un sabiedrību un jāpaaugstina mūsu darba politiskais un plašsaziņas profils, kas savukārt var paplašināt dalību un uzlabot rezultātus. Mēs vēlamies jaunajai programmai piešķirt nepārprotamu identitāti, kas atspoguļotu tās faktisko darbību un to, ka tā nebūs „kārtējā pamatprogramma”. Tāpēc aicinu ļaudis būt radošiem un dot tai vārdu!”

Komisijas februārī izdotā zaļā grāmata ierosina izveidot kopīgu stratēģisku satvaru pētniecībai un inovācijām, kas sarautu saites ar pagātni un nākamajā desmitgadē un arī vēlāk ieņemtu jaunu nostāju, risinot problēmas, ar kurām Eiropā sastopamies. Jaunā pieeja prasa jaunu „identitāti”, un tādēļ tiek izsludināts konkurss, lai piemeklētu nosaukumu, kas asociētos ar pētniecību un inovācijām un reizē būtu oriģināls, iegaumējams, viegli izrunājums un uzrakstāms un vai nu lietojams daudzās valodās, vai viegli pārtulkojams.

Jaunā nosaukuma priekšlikumi iesniedzami līdz 2011. gada 10. maijam adresē http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit, kur atrodami arī noteikumi un nosacījumi.

Trīs priekšlikumus, kas tiks nodoti publiskai balsošanai tīmeklī, atlasīs starptautiska žūrija. Žūrijas locekļi būs:

  • Karmena Vela [Carmen Vela] no Spānijas, rīkotājdirektore novatoriskā Madrides biotehnoloģijas uzņēmumā — MVU INGENASA,

  • Frenks Genons [Frank Gannon], Kvīnslendas Medicīniskās pētniecības institūta (QIMR) direktors un administrators,

  • Anna Luijē [Anne L'Huillier], Eiropas Pētniecības padomes stipendiāte, atomfizikas profesore no Lundas Universitātes Zviedrijā, L'Oréal-Unesco balvas ieguvēja 2011. gadā,

  • Ēriks Holenders [Eric Hollander], AIRONAIR radošais direktors, zīmolu/komunikācijas eksperts,

  • Anna Innamorati, McCann Company prezidente (Romas birojs), zīmolu/komunikācijas eksperte,

  • Masimo Buzuoli [Massimo Busuoli], ENEA (Itālijas jauno tehnoloģiju, enerģētikas un noturīgas ekonomiskās attīstības valsts aģentūras) Briseles biroja vadītājs.

Uzvarējušo nosaukumu Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna paziņos 10. jūnijā Briselē pašreizējās apspriešanas par kopīgo stratēģisko satvaru noslēguma konferencē.

Uzvarētājam tiks izmaksāts brauciens uz Eiropas inovācijas konvenciju, kas šā gada beigās risināsies Briselē, un viņš tiksies ar Moiri Gēgenu-Kvinnu un citiem vadošiem politiķiem, zinātniekiem un uzņēmējiem.

Vispārīga informācija

Jaunajā pētniecības un inovāciju finansēšanas sistēmā tiks apvienots labākais, ko devusi pašreizējā Pētniecības pamatprogramma (7. pamatprogramma), Konkurētspējas un inovāciju programma (KIP) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT).

Galīgais mērķis ir maksimāli palielināt ES finansētās pētniecības un inovāciju ieguldījumu noturīgā izaugsmē un darbavietu radīšanā un risināt lielās problēmas, ar ko saskaras Eiropa, piemēram: klimata pārmaiņas, energoapgādes drošība un nodrošinātība ar pārtiku, veselības problēmas un iedzīvotāju novecošana.

Tas tiks panākts, radot saskanīgu finansēšanas instrumentu kompleksu visai „inovāciju ķēdei”, kas sākas ar fundamentālajiem pētījumiem un kulminē ar novatorisku izstrādājumu nonākšanu tirgū, kā arī atbalstot netehnoloģiskas inovācijas, piemēram, dizaina un tirgvedības jomā.

Komisijas zaļajā grāmatā arī paredzēts pamats tālejošai procedūru un noteikumu vienkāršošanai. Ieinteresētās personas var iesniegt atbildes uz zaļās grāmatas jautājumiem līdz 2011. gada 20. maijam.

Saites

Zaļās grāmatas apspriešana

Inovācijas Savienības tīmekļa vietne

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

7. pamatprogramma

Konkurences un jauninājumu pamatprogramma


Side Bar