Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Briuselis, 2011 m. kovo 28 d.

Sugalvok pavadinimą! Prasideda naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos pavadinimo konkursas

Mokslininkai, inžinieriai, verslininkai, novatoriai, studentai ir kiti kūrybingi asmenys raginami iki gegužės 10 d. siūlyti tinkamą, patrauklų ir lengvai įsimenamą naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, kuri bus įgyvendinama po 2013 m., pavadinimą. Šiandien Europos Komisijos paskelbtas konkursas susijęs su vykstančiomis konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis dėl naujajai programai (žr. IP/11/138), MEMO/11/76), kuria bus grindžiama iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (IP/10/1288, MEMO/10/473) ir strategija „Europa 2020“, skirtos žaliosios knygos. Komisija siūlo išradingiau remti Europos mokslininkus ir novatorius, kad būtų galima pasiekti dar didesnę pažangą ir užtikrinti, kad geros idėjos pasiektų rinką ir skatintų tvarų ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Naujoji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa bus grindžiama bendrąja strategine programa, pagal kurią bus nuosekliai ir lanksčiai telkiamas finansavimas. Taip bus galima geriau suderinti mokslinių tyrimų finansavimą ir pasaulinių uždavinių sprendimą, iš esmės prisidedant prie bendros ES strategijos „Europa 2020“. Bus panaikinta nereikalinga biurokratija ir supaprastintas dalyvavimas programoje. Todėl Komisija renka naują programos pavadinimą, pasitelkdama žymius ekspertus, padėsiančius sudaryti galutinį atrinktų pasiūlymų sąrašą. atrinktus pasiūlymus bus balsuojama internetu.

Už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrosios programos davė Europai didelės naudos; jomis ir toliau skatinamas ekonomikos augimas, kuriamos darbo vietos ir gerinama gyvenimo kokybė. Tačiau naujoji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa – tai nauja pradžia ir naujas potyris, todėl jai reikia naujo pavadinimo. Mums reikia užmegzti ryšius su suinteresuotosiomis šalimis ir visuomene ir pagerinti politinį ir žiniasklaidos formuojamą mūsų darbo įvaizdį – taip galime paskatinti dalyvauti programoje ir pagerinti jos rezultatus. Norime, kad naujoji programa būtų ne dar viena „eilinė“ bendroji programa, o kad ją būtų lengva atpažinti ir suprasti, ko ja siekiama. Todėl raginu žmones būti kūrybingus ir sugalvoti programos pavadinimą!“

Komisijos vasario mėn. paskelbtoje žaliojoje knygoje siūloma bendra strateginė mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kuri nebėra siejama su praeitimi, o grindžiama nauju požiūriu į Europai per ateinantį dešimtmetį ir vėliau iškilsiančių uždavinių sprendimą. Norint laikytis naujo požiūrio, reikia naujo įvaizdžio, todėl skelbiamas pavadinimo, kuris turi būti aiškiai susietas su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, tačiau kartu ir originalus, įsimintinas, lengvai ištariamas ir rašomas, taip pat tinkamas vartoti įvairiomis kalbomis arba į jas versti, konkursas.

Naujo pavadinimo pasiūlymai gali būti teikiami iki 2011 m. gegužės 10 d. svetainėje http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit kurioje taip pat rasite konkurso taisykles ir sąlygas.

Tarptautinių ekspertų komisija atrinks tris pasiūlymus, už kuriuos bus viešai balsuojama internete. Ekspertų komisiją sudaro:

  • Carmen Vela, Madride, Ispanijoje, įsisteigusios inovacinės biotechnologijų MVĮ INGENASA vykdomoji direktorė.

  • Frankas Gannonas, Kvinslendo medicinos tyrimų instituto (QIMR) direktorius ir generalinis direktorius.

  • Anne L'Huillier, Europos mokslinių tyrimų tarybos stipendininkė, atomų fizikos profesorė Švedijos Lundo universitete ir L'Oréal-Unesco 2011 m. apdovanojimo laimėtoja.

  • Erikas Hollanderis, AIRONAIR kūrybos direktorius, prekių ženklų ir ryšių ekspertas.

  • Anna Innamorati, McCann bendrovės (būstinė Romoje) prezidentė, prekių ženklų ir ryšių ekspertė.

  • Massimo Busuoli, ENEA (Italijos naujųjų technologijų, energijos ir tvaraus ekonomikos vystymosi nacionalinės agentūros) atstovybės Briuselyje vadovas.

Nugalėtoją birželio 10 d. Briuselyje vyksiančioje dabartinių konsultacijų dėl bendrosios strateginės programos užbaigimo konferencijoje paskelbs Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn.

Laimėtojui bus apmokėtos kelionės ir dalyvavimo Europos inovacijų konferencijos, kuri vyks šių metų pabaigoje Briuselyje, išlaidos. Jis arba ji susitiks su Komisijos nare ir kitais žymiais politikos, mokslo ir verslo atstovais.

Pagrindiniai faktai

Naujoji mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo sistema bus pagrįsta dabartinės Mokslinių tyrimų bendrosios programos (7BP), Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (KIP) ir Europos inovacijos ir technologijos instituto (EITI) laimėjimais.

Galutinis programos tikslas – kiek įmanoma padidinti ES finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmenį siekiant tvaraus ekonomikos augimo, kuriant darbo vietas ir sprendžiant didelius Europai iškilusius uždavinius, pavyzdžiui, klimato kaitos, energetinio saugumo, aprūpinimo maistu, sveikatos ir senėjančios visuomenės klausimus.

Tai bus pasiekta susietais priemonių, kurios bus taikomos visoje inovacijų grandinėje nuo pagrindinių tyrimų iki inovacinių produktų ir paslaugų pateikimo rinkai, rinkiniais. Tomis priemonėmis bus remiamos ir netechnologinės inovacijos, pavyzdžiui, dizaino ir rinkodaros srityse.

Komisijos žaliojoje knygoje taip pat numatyta gerokai supaprastinti procedūras ir taisykles. Suinteresuotieji subjektai gali išsakyti savo nuomonę dalyvaudami pagrindinėse konsultacijose iki 2011 m. gegužės 20 d.

Nuorodos

Konsultacijos dėl žaliosios knygos

Inovacijų sąjungos interneto puslapis

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Septintoji bendroji programa

Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa


Side Bar