Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Bryssel 28. maaliskuuta 2011

Mikä nimeksi EU:n uudelle tutkimus- ja innovointiohjelmalle?

Tutkijoilla, insinööreillä, yrittäjillä, innovoijilla, opiskelijoilla ja kaikilla muilla luovilla yksilöillä on 10. päivään toukokuuta aikaa ehdottaa sopivaa, houkuttavaa ja mieleen jäävää nimeä EU:n uudelle tutkimus- ja innovointiohjelmalle, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 jälkeen. Euroopan komissio käynnisti tänään nimeämiskilpailun, joka liittyy käynnissä olevaan sidosryhmien kuulemiseen uutta ohjelmaa koskevasta komission vihreästä kirjasta (ks. IP/11/138, MEMO/11/76). Uudella ohjelmalla on keskeinen asema Innovaatiounioni-aloitteessa (IP/10/1288, MEMO/10/473) ja Eurooppa 2020 -strategiassa. Komissio ehdottaa fiksumpaa tapaa tukea eurooppalaisia tutkijoita ja innovoijia. Tavoitteena on lisätä osaamista, edistää hyvien ideoiden pääsyä markkinoille sekä luoda kestävää talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Uusi ohjelma rakentuu ”yhteisen strategiakehyksen” ympärille siten, että erilaiset rahoitusmuodot yhdistetään johdonmukaisella ja joustavalla tavalla. Tutkimusrahoitus soveltuu näin paremmin maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseen, ja sen keskeinen asema EU:n yleisessä Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistuu. Tarpeetonta byrokratiaa poistetaan ja ohjelmaan osallistumista helpotetaan. Nyt komissio etsii siis ohjelmalle uutta nimeä ja pyytää arvostetuista henkilöistä koostuvaa juryä valitsemaan saaduista ehdotuksista parhaat. Voittaja valitaan näiden joukosta online-äänestyksellä.

”Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmat ovat Euroopassa toimineet hyvin, ja niillä luodaan edelleenkin kasvua ja työpaikkoja ja parannetaan elämän laatua. Uusi tutkimus- ja innovointiohjelma tarkoittaa kuitenkin uutta alkua ja uutta seikkailua, joten etsimme ohjelmalle uutta nimeä. Tarvitsemme tiiviimpää yhteyttä sidosryhmiin ja suureen yleisöön, ja meidän on lisättävä työmme näkyvyyttä politiikassa ja tiedotusvälineissä, mikä puolestaan lisää osallistumista ja parantaa tuloksia. Haluamme löytää uudelle ohjelmalle selkeän identiteetin, joka kuvastaa sitä, mitä ohjelmassa tosiasiassa tehdään, eikä se ole vain "taas uusi puiteohjelma". Annamme siis kaikille tilaisuuden innovoida ja keksiä ohjelmalle nimi”, totesi tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn.

Komission helmikuussa julkaisema vihreä kirja sisältää ehdotuksen aiemmasta poikkeavasta tutkimuksen ja innovoinnin yhteisestä strategiakehyksestä, jossa otetaan käyttöön uudenlainen lähestymistapa haasteisiin, joita Euroopalla on vastassaan seuraavien 10 vuoden aikana ja sen jälkeen. Uudenlainen lähestymistapa vaatii uutta “identiteettiä”. Tästä syystä käynnistetään kilpailu, jossa etsitään ohjelmalle nimeä, joka on helposti yhdistettävissä tutkimukseen ja innovointiin ja samalla lisäksi omaperäinen, helposti muistettava, helposti lausuttava ja kirjoitettava sekä helppokäyttöinen useilla kielillä tai helposti käännettävissä.

Ehdotuksia uudeksi nimeksi voi jättää 10. toukokuuta 2011 asti osoitteessa http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit, josta löytyvät myös kilpailun säännöt ja ohjeet.

Kansainvälinen jury valitsee ehdotuksista kolme, joiden joukosta valitaan voittaja julkisella verkkoäänestyksellä. Juryn jäseniä ovat

  • pääjohtaja Carmen Vela, INGENASA, bioteknologia-alan innovatiivinen pk-yritys Madridissa Espanjassa

  • johtaja ja toimitusjohtaja Frank Gannon, Queensland Institute of Medical Research (QIMR)

  • Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) tutkija-apurahan saaja Anne L'Huillier, ydinfysiikan professori Lundin yliopistossa Ruotsissa, vuoden 2011 L'Oréal-Unesco-palkinnon saaja

  • taiteellinen johtaja Eric Hollander, AIRONAIR, brändäyksen ja viestinnän asiantuntija

  • McCann-yhtiön Rooman toimiston johtaja Anna Innamorati, brändäyksen ja viestinnän asiantuntija

  • ENEA:n Brysselin toimiston päällikkö Massimo Busuoli (Italian kansallinen uuden teknologian, energian ja kestävän talouskehityksen virasto).

Komissaari Geoghegan-Quinn paljastaa voittajan nimen 10. kesäkuuta Brysselissä pidettävässä konferenssissa, joka päättää käynnissä olevan kuulemisen yhteisestä strategiakehyksestä.

Voittaja saa ilmaisen matkan Brysselissä tämän vuoden lopulla järjestettävään European Innovation Convention -tapahtumaan, jossa hän tapaa komissaarin ja muita johtavia henkilöitä politiikan, tieteen ja liike-elämän aloilta.

Tausta

Tutkimuksen ja innovoinnin uusi rahoitusjärjestelmä perustuu nykyisen tutkimuksen puiteohjelman (seitsemäs puiteohjelma), kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) onnistuneisiin ratkaisuihin.

Lopullisena tavoitteena on vaikuttaa EU:n rahoittamalla tutkimuksella ja innovoinnilla mahdollisimman paljon kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen sekä ilmastonmuutoksen, energia- ja elintarvikevarmuuden, terveyden ja väestön ikääntymisen kaltaisiin Euroopan suurhaasteisiin vastaamiseen.

Tähän tavoitteeseen päästään johdonmukaistamalla välineitä läpi koko ”innovaatioketjun” perustutkimuksesta innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen markkinoille tuomiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta kuin teknologista innovointia, esimerkiksi designia ja markkinointia.

Komission vihreä kirja sisältää myös perustan menettelyjen ja sääntöjen perinpohjaiselle yksinkertaistamiselle. Pääkuuleminen on avoinna sidosryhmille 20. toukokuuta 2011 asti.

Linkkejä

Sidosryhmäkuuleminen vihreästä kirjasta

Innovaationunioni-sivusto

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Seitsemäs puiteohjelma

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma


Side Bar