Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011

Βαφτίστε το! Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το όνομα του νέου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ

Οι ερευνητές, οι μηχανικοί, οι επιχειρηματίες, οι φορείς καινοτομίας, οι φοιτητές και άλλα δημιουργικά άτομα έχουν προθεσμία έως τις 10 Μαΐου να προτείνουν ένα σχετικό, ελκυστικό και χαρακτηριστικό όνομα για το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, το οποίο θα ξεκινήσει μετά το 2013. Ο διαγωνισμός που προκήρυξε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέεται με τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους φορείς σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα (βλ. IP/11/138, MEMO/11/76), το οποίο θα είναι στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας Ένωση Καινοτομίας (IP/10/1288, MEMO/10/473) και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή προτείνει έναν εξυπνότερο τρόπο για τη στήριξη των ερευνητών και των φορέων καινοτομίας στην Ευρώπη - ώστε να ενισχύσει περισσότερο την αριστεία και να συμβάλει στην προώθηση των καλών ιδεών στην αγορά με βάση τις οποίες θα παραχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το νέο πρόγραμμα θα βασίζεται σε ένα «κοινό πλαίσιο στρατηγικής» με διάφορες μορφές χρηματοδότησης που συνδυάζονται με συνεκτικό και ευέλικτο τρόπο. Αυτό θα επιτρέψει καλύτερο συντονισμό της χρηματοδότησης της έρευνας με την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και τη διασφάλιση της καίριας συμβολής της στη συνολική στρατηγική «Ευρώπη 2020» της ΕΕ. Η περιττή γραφειοκρατία θα μειωθεί και θα απλουστευθούν οι διαδικασίες συμμετοχής. Επομένως, η Επιτροπή αναζητά νέο όνομα και ζήτησε τη βοήθεια διακεκριμένων κριτών για να καταρτίσει πίνακα με τις υποψήφιες προτάσεις που θα υποβληθούν. Στη συνέχεια, οι εν λόγω προτάσεις θα τεθούν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα και την καινοτομία, κα Máire Geoghegan-Quinn, δήλωσε: «Τα προγράμματα πλαίσια έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης έχουν ωφελήσει την Ευρώπη και εξακολουθούν να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, Όμως, το νέο πρόγραμμά μας για την έρευνα και την καινοτομία θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα και μια νέα περιπέτεια: γι 'αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο όνομα. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό και να προβάλλουμε τα χαρακτηριστικά του έργου μας σε πολιτικό επίπεδο και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γεγονός που με τη σειρά του θα μπορέσει να ενισχύσει τη συμμετοχή και να βελτιώσει τα αποτελέσματα. Θέλουμε να προσδώσουμε στο νέο πρόγραμμα σαφή ταυτότητα η οποία θα αντικατοπτρίζει αυτά που στην πραγματικότητα επιτελεί και να καταδείξουμε ότι δεν πρόκειται για «ένα ακόμη πρόγραμμα πλαίσιο». Σας καλώ λοιπόν να είστε δημιουργικοί και να το βαφτίσετε!»

Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο προτείνει ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία που έρχεται σε ρήξη με το παρελθόν και υιοθετεί μια καινούρια προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία και μετέπειτα. Η νέα αυτή προσέγγιση απαιτεί μια νέα «ταυτότητα» και, έτσι, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εξεύρεση ενός ονόματος το οποίο μπορεί εύκολα να συνδεθεί με την έρευνα και την καινοτομία, ενώ παράλληλα θα είναι πρωτότυπο, εύκολο για απομνημόνευση, ευκολοπρόφερτο, με εύκολη ορθογραφία και είτε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών ή θα μεταφράζεται εύκολα.

Οι προτάσεις για το νέο όνομα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 10 Μαΐου 2011 στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit στην οποία διατίθενται επίσης οι κανόνες και οι όροι.

Μια διεθνής κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις προτάσεις που θα τεθούν σε δημόσια ψηφοφορία μέσω του διαδικτύου. Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν οι εξής:

- Carmen Vela, διευθύντρια της INGENASA, μιας καινοτόμου εταιρείας βιοτεχνολογίας (ΜΜΕ) με έδρα τη Μαδρίτη της Ισπανίας.

- Frank Gannon, Queensland Institute of Medical Research (QIMR - Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Queensland), Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος.

- Anne L'Huillier, υπότροφος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Καθηγήτρια Ατομικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας. Κάτοχος του βραβείου L’Oréal-Unesco 2011.

- Eric Hollander, Διευθυντής Δημιουργικού στην AIRONAIR, ειδικός εμπορικών σημάτων/επικοινωνίας.

- Anna Innamorati, Πρόεδρος της McCann Company (Γραφείο Ρώμης), ειδική εμπορικών σημάτων/επικοινωνίας.

- Massimo Busuoli, Επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελλών της ENEA (Ιταλική εθνική υπηρεσία για τις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη)

Το όνομα που θα επιλεγεί θα ανακοινωθεί από την Επίτροπο Geoghegan-Quinn στο συνέδριο λήξης της τρέχουσας διαβούλευσης για το κοινό πλαίσιο στρατηγικής, στις 10 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Ο νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδι με πληρωμένα τα έξοδα στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Καινοτομία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στα τέλη του τρέχοντος έτους, και θα συναντηθεί με την Επίτροπο και άλλες ηγετικές φυσιογνωμίες από τον κόσμο της πολιτικής, της επιστήμης και των επιχειρήσεων.

Ιστορικό

Το νέο σύστημα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας θα αξιοποιήσει τις επιτυχίες του τρέχοντος προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (7ο ΠΠ), του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Απώτερος στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας και καινοτομίας στην αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη – παραδείγματος χάριν, κλιματική αλλαγή, ενέργεια και ασφάλεια τροφίμων, υγεία και γήρανση του πληθυσμού.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη θέσπιση μιας συνεκτικής δέσμης μέσων που θα καλύπτει ολόκληρη την «αλυσίδα καινοτομίας», ξεκινώντας από τη βασική έρευνα και με αποκορύφωμα τη διοχέτευση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών· επίσης, με τη στήριξη της μη τεχνολογικής καινοτομίας, παραδείγματος χάριν του σχεδιασμού και της εμπορικής προώθησης.

Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής αποτελεί επίσης τη βάση για ευρύτερη απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 20 Μαΐου 2011 να συμμετάσχουν στη βασική διαβούλευση.

Σύνδεσμοι

Consultation on the Green Paper (Διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο)

Innovation Union web page (Ιστοσελίδα για την Ένωση Καινοτομίας)

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

(Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας)

Seventh Framework Programme

(Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο)

Competitiveness and Innovation Framework Programme

(Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία)


Side Bar