Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Bruxelles, den 28. marts 2011

Giv os dit bud! Starten er gået til kapløbet om at navngive det nye EU-forsknings- og innovations­program

Forskere, ingeniører, iværksættere, innovatorer, studerende og andre kreative sjæle har frem til den 10. maj til at foreslå et relevant, tiltalende og fængende navn til det nye EU-forsknings- og innovationsprogram, som vil blive indført efter 2013. Den konkurrence, som Europa-Kommissionen har udskrevet i dag, har forbindelse til den igangværende interessenthøring om Kommissionens grønbog om det nye program (se IP/11/138), MEMO/11/76), som vil blive en central del af Innovation i EU-initiativet (IP/10/1288, MEMO/10/473) og Europa 2020-strategien. Kommissionen foreslår en mere intelligent måde at støtte forskere og innovatorer i Europa på, så der skabes yderligere muligheder for udvikling af fremragende ekspertise, og det sikres, at gode idéer når ud på markedet og skaber bæredygtig økonomisk vækst og nye job. Det nye program vil være baseret på en "fælles strategisk ramme" og brug af forskellige typer finansiering på en sammenhængende og fleksibel måde. Derved bliver det muligt at afpasse finansieringen af forskning bedre efter de globale udfordringer og sikre, at den yder et centralt bidrag til EU's overordnede Europa 2020-strategi. Unødvendigt bureaukrati vil blive skåret væk, og det vil blive gjort nemmere at deltage. Kommissionen er derfor på udkig efter et nyt navn og har indforskrevet en række fremtrædende dommere til at udarbejde en kortliste af muligheder blandt de indkomne forslag. De vil derefter blive sendt ud i en onlineafstemning.

Máire Geoghegan-Quinn, der er EU-kommissær for forskning og innovation, udtalte: "Rammeprogrammerne for forskning og teknologisk udvikling har tjent Europa godt og skaber stadig vækst og beskæftigelse og forbedrer livskvaliteten. Men vores nye program for forskning og innovation er en ny begyndelse og et nyt eventyr, så vi har brug for et nyt navn. Vi må holde os i kontakt med interessenter og offentligheden og højne den politiske profil og medieprofilen i vores arbejde, så vi kan øge deltagelsen og forbedre resultaterne. Vi vil gerne forlene det nye program med en klar identitet, der afspejler, hvad det rent faktisk går ud på, og at det ikke blot er endnu et rammeprogram. Så jeg vil gerne opfordre alle til at være kreative og give det et navn!"

I sin grønbog fra februar fremlagde Kommissionen en fælles strategisk ramme for forskning og innovation, som bryder med fortiden og ser med friske øjne på de udfordringer, Europa vil stå over for i det kommende årti og årene derefter. Den nye tilgang stiller samtidig krav om en ny "identitet", så derfor udskrives der en konkurrence for at finde et navn, som nemt associeres med forskning og innovation, samtidig med at det skal være originalt, nemt at huske, udtale og stave og enten brugbart på en lang række sprog eller nemt at oversætte.

Forslag til det nye navn kan indsendes frem til den 10. maj 2011 via http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit hvor reglerne og betingelserne for at deltage også findes.

Der er udpeget en international jury, som vil udvælge tre af de indkomne forslag, som vil blive sendt ud i en offentlig afstemning via nettet. Jurymedlemmerne er:

  • Carmen Vela, administrerende direktør, INGENASA, en innovativ smv inden for bioteknologi med hovedsæde i Madrid, Spanien.

  • Frank Gannon, administrerende direktør, Queensland Institute of Medical Research (QIMR).

  • Anne L'Huillier, stipendiat i Det Europæiske Forskningsråd. Professor i atomfysik ved Lunds Universitet, Sverige. Prisvinder 2011, l'Oréal-Unesco.

  • Eric Hollander, kreativ direktør i AIRONAIR, branding-/kommunikationsekspert.

  • Anna Innamorati, bestyrelsesformand, McCann Company (Rom-kontoret), branding-/kommunikationsekspert.

  • Massimo Busuoli, leder af Bruxelles-kontoret for ENEA (det italienske agentur for nye teknologier, energi og bæredygtig økonomisk udvikling).

Vinderen vil blive udråbt af kommissær Máire Geoghegan-Quinn den 10. juni i Bruxelles på konferencen, der markerer afslutningen på den igangværende høring om den fælles strategiske ramme.

Vinderen vil modtage en rejse med alt betalt til den europæiske innovationskonvention, der vil blive afholdt i Bruxelles sidst på året, og vedkommende vil møde kommissæren og andre fremtrædende personer fra politiske og videnskabelige kredse og erhvervslivet.

Baggrund

Det nye system for finansiering af forskning og innovation vil være baseret på det igangværende forskningsrammeprogram (FP7), rammeprogrammet for konkurrence­evne og innovation og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT).

Det endelige sigte er at sikre, at EU-finansieret forskning og innovation bidrager mest muligt til bæredygtig vækst og beskæftigelse og til at løse de store udfordringer, Europa står over for, f.eks. klimaforandringerne, energi- og fødevareforsynings­sikkerheden, sundhedsproblematikken og den aldrende befolkning.

Dette vil blive opnået ved at skabe et sammenhængende sæt finansierings­instrumenter til brug i hele "innovationskæden" fra grundforskning til markeds­introduktion af innovative produkter og tjenester og også for at støtte ikke-teknologisk innovation, f.eks. inden for design og markedsføring.

Kommissionens grønbog danner også grundlag for en vidtrækkende forenkling af procedurer og regler. Interessenter har indtil den 20. maj 2011 til at indgive deres svar under høringen.

Links:

Høring om grønbogen

Webstedet for Innovation i EU

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Syvende rammeprogram

Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation


Side Bar