Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

V Bruselu dne 28. března 2011

Hledá se název nového programu EU pro výzkum a inovace

Výzkumní pracovníci, inženýři, podnikatelé, inovátoři, studenti a jiné tvořivé osobnosti mohou do 10. května navrhnout vhodný, přitažlivý a chytlavý název nového programu EU pro výzkum a inovace, který bude zahájen po roce 2013. Soutěž, kterou dnes Evropská komise vyhlásila, souvisí s probíhající veřejnou konzultací o zelené knize Komise (viz IP/11/138, MEMO/11/76), která se týká nového programu, jenž bude jádrem iniciativy Unie inovací (IP/10/1288, MEMO/10/473) a strategie Evropa 2020. Komise chce výzkumné pracovníky a inovátory v Evropě podporovat efektivněji. Cílem je neustále podněcovat vynikající výkony a zajistit, aby se dobré nápady dostaly na trh, kde se postarají o udržitelný hospodářský růst a nová pracovní místa. Nový program bude založen na společném strategickém rámci a bude využívat ucelený a pružný systém různých druhů financování. Financování výzkumu bude díky tomu lépe reagovat na globální problémy a významně též přispěje k celkové strategii Evropa 2020. Odpadne tak zbytečná administrativa a účast na programu bude jednodušší. Komise tedy hledá nový název a za pomoci uznávaných osobností sestaví z obdržených návrhů užší výběr. Ten pak předloží k internetovému hlasování.

Evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Rámcové programy pro výzkum a technický rozvoj se v Evropě osvědčily a nadále pomáhají hospodářskému růstu, zaměstnanosti a zlepšování kvality života. Nový program pro výzkum a inovace však přináší nový náboj a zahajuje novou etapu, a proto je třeba i nový název. Potřebujeme oslovit zúčastněné strany a veřejnost a pozvednout politický i mediální obraz naší práce, abychom přilákali více účastníků a zlepšili výsledky. Chceme dát novému programu jasnou tvář, která by odrážela, k čemu opravdu slouží. Nechceme, aby byl jen dalším z řady podobných rámcových programů. Vyzývám tedy všechny, aby zapojili svou tvořivost a nový program pojmenovali.“

Zelená kniha Komise z února tohoto roku navrhuje nový společný strategický rámec pro výzkum a inovace, který chce novým způsobem přistupovat k výzvám, jimž bude Evropa čelit v příštím desetiletí i ve vzdálenější budoucnosti. Toto nové pojetí si žádá i novou tvář. Komise proto vyhlásila soutěž, z níž má vzejít název, který si lidé snadno spojí s výzkumem a inovacemi. Zároveň má být originální, zajímavý, mít jednoduchou výslovnost a pravopis. Navíc je třeba, aby se dal použít v různých jazycích nebo se dal snadno přeložit.

Návrhy je třeba předložit do 10. května 2011 prostřednictvím internetové stránky http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit kde jsou rovněž k dispozici pravidla a podmínky účasti.

Mezinárodní porota pak vybere tři návrhy, z nichž bude vítěz zvolen v internetovém hlasování. Členy poroty budou:

  • Carmen Vela, výkonná ředitelka firmy INGENASA, menšího inovativního podniku, který se zabývá biotechnologií, se sídlem v Madridu (Španělsko)

  • Frank Gannon, předseda správní rady a ředitel Queensland Institute of Medical Research (QIMR)

  • Anne L'Huillier, držitelka grantu Evropské rady pro výzkum. Profesorka jaderné fyziky na univerzitě v Lundu (Švédsko). Vítězka ocenění L’Oréal-Unesco 2011

  • Eric Hollander, umělecký ředitel firmy AIRONAIR, specialista v oblasti obchodních označení a komunikace

  • Anna Innamorati, předsedkyně společnosti McCann (pobočky v Římě), specialistka v oblasti obchodních označení a komunikace

  • Massimo Busuoli, vedoucí bruselské pobočky Italské národní agentury pro nové technologie, energii a udržitelný hospodářský rozvoj (ENEA)

Vítěze soutěže oznámí komisařka Geoghegan-Quinnová 10. června v Bruselu na konferenci, která zakončí probíhající konzultace o společném strategickém rámci.

Vítěz získá bezplatnou účast na evropské konferenci o inovacích, která se bude konat v Bruselu na konci letošního roku. Setká se zde s komisařkou pro výzkum a vývoj a dalšími politickými představiteli i osobnostmi ze světa vědy a podnikání.

Souvislosti

Nový systém financování výzkumu a inovací bude navazovat na výsledky stávajícího sedmého rámcového programu pro výzkum (7.RP), rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a Evropského inovačního a technologického institutu.

Konečným cílem je, aby výzkum a inovace financované EU co nejvíce přispěly k udržitelnému růstu a zaměstnanosti. Mají rovněž hledat řešení významných problémů, kterým Evropa čelí, například změny klimatu, zabezpečení energie a potravin, problémů zdraví a stárnoucího obyvatelstva.

Toho se dá dosáhnout, pokud vznikne ucelený soubor nástrojů financování pro všechny fáze „inovačního řetězce" od základního výzkumu až po samotné uvedení inovačních produktů a služeb na trh. Kromě vlastních technologií je třeba rovněž podpořit inovace v oblasti designu a marketingu.

Zelená kniha Komise rovněž představuje základ pro výrazné zjednodušení postupů a pravidel. Zúčastněné subjekty se mohou ke konzultované problematice vyjadřovat až do 20. května 2011.

Odkazy

Konzultace týkající se zelené knihy

Stránka Unie inovací

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Sedmý rámcový program

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace


Side Bar