Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/371

Брюксел, 28 март 2011 г.

Назовете я! Започва надпревара за измисляне на име на новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС

Изследователите, инженерите, предприемачите, изобретателите, студентите и всички други креативни хора могат до 10 май да подават предложения за подходящо, привлекателно и запомнящо се име за новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, която ще започне след 2013 г. Днес Европейската комисия даде началото на конкурса, свързан с текущото допитване до заинтересованите страни относно Зелената книга на Комисията за новата програма (вж. IP/11/138, MEMO/11/76), която ще бъде в центъра на инициативата „Съюз за иновации“ (IP/10/1288, MEMO/10/473) и стратегията „Европа 2020“. Комисията предлага по-интелигентен начин за подпомагане на изследователите и изобретателите в Европа, за да се даде допълнителен тласък на високите научни постижения и да се спомогне за това добрите идеи да достигат до пазара и да водят до устойчив икономически растеж и нови работни места. Новата програма ще се основава на „Общата стратегическа рамка“ и ще бъде предмет на различни видове финансиране, събрани заедно по последователен и гъвкав начин. Това ще направи възможно по-доброто координиране на финансирането на научните изследвания с намирането на отговор на глобалните предизвикателства, както и с извършването на основен принос към цялостната стратегия на ЕС „Европа 2020“. Ще бъде премахната излишната бюрокрация и участието ще бъде улеснено. Затова Комисията търси ново име и с помощта на изтъкнато жури ще състави списък с възможни имена измежду получените предложения. След това те ще бъдат поставени на гласуване по интернет.

Г-жа Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите, посочи: „Рамковите програми за научни изследвания и технологично развитие служиха добре на Европа и все още насърчават растежа и заетостта и подобряват качеството на живота. Новата ни програма за научни изследвания и иновации обаче е ново начало и ново приключение, поради което се нуждаем от ново име. Трябва да установим връзка със заинтересованите страни и обществеността и да популяризираме работата си на ниво политика и в медийното пространство, което от своя страна може да насърчи участието и да подобри резултатите. Искаме новата програма да има ясна идентичност, която да отразява какво се върши в действителност, и да избегнем превръщането ѝ в „просто поредната рамкова програма“. Затова приканвам всички да проявят творчество и да ѝ измислят име!“

В Зелената книга на Комисията от февруари се предлага Обща стратегическа рамка за научни изследвания и иновации, с която се отбелязва разграничаване от миналото и в която се предприема нов подход към намирането на отговор на предизвикателствата, пред които ще сме изправени в Европа през следващото десетилетие и по-нататък. Този нов подход налага нова „идентичност“ и затова се организира конкурс за измисляне на име, което лесно може да бъде свързано с научните изследвания и иновациите, като в същото време то трябва е оригинално, запомнящо се, лесно за произнасяне и писане и да може да се използва на няколко езика или лесно да се превежда.

Предложения за новото име могат да се подават до 10 май 2011 г. на http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit, където могат да бъдат намерени и условията за участие.

Международно жури ще избере три предложения, които да бъдат поставени на обществено гласуване по интернет. Членове на журито са:

  • Кармен Вела, изпълнителен директор в INGENASA, иновативно МСП в областта на биотехнологиите, установено в Мадрид, Испания.

  • Франк Ганън, Институт за медицински изследвания на Куинсланд (Queensland Institute of Medical Research (QIMR)), главен изпълнителен директор.

  • Ан Л’Юилие, стипендиант на Европейския съвет за научни изследвания. Професор по атомна физика в Лундския университет, Швеция. Лауреат на наградата на Л’Ореал-ЮНЕСКО за 2011 г.

  • Ерик Холандер, художествен директор на AIRONAIR, експерт в областта на търговските марки/комуникацията.

  • Анна Инаморати, председател на McCann Company (клон в Рим), експерт в областта на търговските марки/комуникацията.

  • Масимо Бузуоли, ръководител на представителството в Брюксел на ENEA (италианската национална агенция за нови технологии, енергия и устойчиво икономическо развитие).

Избраното име ще бъде обявено от комисар Гейгън-Куин на 10 юни в Брюксел по време на заключителната конференция на текущото допитване относно Общата стратегическа рамка.

На печелившия ще бъде предоставено пътуване с платени разноски, за да се присъедини към Европейската конференция за иновации, която ще се състои в Брюксел в края на годината, и ще се срещне с комисаря и други водещи политически фигури, научни работници и бизнесмени.

Контекст

Новата система за финансиране на научните изследвания и иновациите ще продължи работата въз основа на успешните резултати на настоящата Рамкова програма за научни изследвания (7РП), Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Крайната цел е да се извлече максимална полза от финансираните от ЕС научни изследвания и иновации за устойчивия растеж и заетостта и да се даде отпор на големите предизвикателства, пред които е изправена Европа — например изменението на климата, енергийната и продоволствената сигурност, здравеопазването и застаряващото население.

Това ще бъде постигнато чрез създаването на съгласуван набор от инструменти на всеки един етап от иновационния процес — от основните научни изследвания до пускането на пазара на новите продукти и услуги, както и чрез подкрепа за нетехнологичните иновации, например в областта на дизайна и маркетинга.

Представената от Комисията Зелена книга служи и като основа за трайното опростяване на процедурите и методите. Срокът за отговор на заинтересованите страни по основното допитване е 20 май 2011 г.

Интернет връзки

Обществено допитване относно Зелената книга

Уебсайт на Съюза за иновации

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Седма рамкова програма

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации


Side Bar