Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

Bryssel den 24 mars 2011

EU-invånare positiva till miljövänligt resande

En aktuell undersökning visar att de flesta EU-invånare är villiga att kompromissa om en bils pris och egenskaper för att minska skadliga utsläpp. En Eurobarometerundersökning som utförts i alla 27 EU-länder visar till exempel att cirka två tredjedelar av bilanvändarna är beredda att välja en långsammare bil för att minska utsläppen. Dessutom är de flesta bilförare positiva till att de aktuella bilavgifterna ersätts med nya avgiftssystem som grundas på fordonets faktiska användning. De flesta väljer bilen av bekvämlighet, men nära tre fjärdedelar säger att de skulle överväga att använda kollektivtrafiken oftare om man kunde köpa en enda biljett för alla transportsätt.

Transportkommissionär Siim Kallas säger: ”Resultaten visar att EU:s insatser för att göra transporter mer hållbara är viktiga. Det visar att folk förstår vad som står på spel och är villiga att ta sitt ansvar för att minska påverkan på miljön. Smarta initiativ, till exempel användningsbaserade avgiftssystem och en enda biljett för alla transportslag, drar nytta av den senaste tekniken och hjälper människor att göra välinformerade val av resesätt.”

Kompromisser för miljövänligare bilkörning

De flesta bilanvändare (66 %) skulle vara beredda att välja en mindre bil för att minska utsläppen och 62 % säger samma sak om bilens räckvidd, det vill säga hur långt man kan köra utan att behöva tanka eller ladda fordonet. Mer än hälften (60 %) är också villiga att betala mer för bilen om det bidrar till att minska utsläppen.

Stöd för användningsbaserade avgiftssystem

Hälften av EU-invånarna är positivt inställda till att de aktuella bilavgifterna ersätts med nya avgiftssystem som grundas på fordonets faktiska användning. Hos bilförare var detta ännu mer populärt – 53 % är positivt inställda till att de aktuella bilavgifterna ändras.

Varför välja bilen?

Det stora flertalet (71 %) av bilanvändarna anser att kollektivtrafiken inte är lika bekväm som den egna bilen. En motsvarande andel (72 %) av bilförarna anger bristen på anslutningar som orsak till att de inte använder kollektivtrafiken (49 % angav detta som en mycket viktig faktor). En dålig turtäthet ansågs viktig av 64 % av bilanvändarna, och 54 % betonade kollektivtrafikens bristande tillförlitlighet.

Uppmana bilförare att kombinera transportsätt

De som använder bilen dagligen fick frågan vad som skulle kunna få dem att även använda andra transportsätt. Cirka två tredjedelar (65 %) skulle överväga det om det var enklare att byta mellan transportsätten, 52 % om det fanns bättre information (online) om tidtabeller, 47 % om stationerna var mer inbjudande och 38 % om man kunde köpa biljetter online.

Stort intresse för kombinationsbiljett

Nästan tre fjärdedelar (71 %) säger att de oftare skulle överväga kollektivtrafiken om man kunde köpa en enda biljett för alla transportsätt, något som också har starkt stöd bland bilförare (66 %).

Undersökningen utfördes på begäran av EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet, och 25 570 personer från alla 27 EU-länder deltog.


Side Bar