Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

V Bruslju, 24. marca 2011

Večina Evropejcev podpira okolju prijazne načine potovanja

Kot ugotavlja zadnja raziskava, je večina Evropejcev pripravljenih na kompromise pri cenah in karakteristikah svojih avtomobilov, da bi zmanjšali škodljive izpuste. Raziskava Eurobarometra, ki je potekala v vseh 27 članicah Evropske unije, je na primer pokazala, da bi bili dve tretjini uporabnikov avtomobilov v EU pripravljeni popustiti pri hitrosti svojega avtomobila, da bi zato zmanjšali izpuste. Obenem večina voznikov avtomobilov (53 %) podpira zamenjavo obstoječih davkov na motorna vozila z novimi davki, ki bi temeljili na dejanski uporabi vozil. Čeprav se večina uporabnikov za avto odloči zato, ker je praktičen, pa skoraj tri četrtine državljanov EU (71 %) odgovarja, da bi se pogosteje odločali za uporabo javnega prometa, če bi imeli na voljo enotno kartico za vsa prevozna sredstva.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Rezultati raziskave so velika spodbuda prizadevanjem EU za bolj trajnosten promet. Kažejo namreč, da se ljudje zavedajo razsežnosti problema in so pripravljeni prispevati svoje k zmanjšanju vplivov na okolje. Pametne pobude, kot so sistemi „plačaj, kolikor prevoziš“ in enotna kartica za vsa razpoložljiva prevozna sredstva, temeljijo na najnovejši tehnologiji in ljudem omogočajo premišljeno izbiro načina potovanja.“

Kompromisne rešitve za okolju prijaznejše načine vožnje

Večina uporabnikov avtomobilov (66 %) je v raziskavi odgovorila, da bi bili pripravljeni uporabljati manjši avtomobil, da bi zmanjšali izpuste, 62 % pa jih je enako odgovorilo glede razdalje, ki jo lahko avto prepelje z enim rezervoarjem goriva ali s posamezno polnitvijo baterije. Več kot polovica vprašanih (60 %) bi bila obenem pripravljena plačati višjo ceno za svoj avtomobil, če bi s tem pripomogli k zmanjšanju izpustov.

Podpora obdavčenju na podlagi dejanske uporabe vozil

Polovica državljanov EU podpira zamenjavo obstoječih sistemov obdavčitve vozil z novimi sistemi, ki bi temeljili na dejanski uporabi avtomobilov. Takšni sistemi so prav med vozniki avtomobilov naleteli na še večjo podporo, saj jih kar 53 % soglaša z zamenjavo starih sistemov z novimi.

Razlogi za izbiro avtomobila

Velika večina (71 %) uporabnikov avtomobilov meni, da javni prevoz ni tako praktičen kot vožnja z lastnim avtomobilom. Podoben delež (72 %) voznikov avtomobilov trdi, da zaradi pomanjkanja povezav ne morejo uporabljati javnega prevoza (49 % je slednje navedlo kot „zelo pomemben dejavnik“). 64 % uporabnikov avtomobilov je kot pomemben razlog navedlo nizko pogostost prevozov, 54 % pa nezanesljivost javnega prevoza.

Spodbujanje voznikov avtomobilov h kombinirani uporabi drugih oblik prevoza

Udeleženci raziskave, ki vsak dan uporabljajo avtomobil, so bili vprašani, pod kakšnimi pogoji bi uporabili tudi druge oblike prevoza. Skoraj dve tretjini (65 %) bi bili pripravljeni uporabiti druge oblike prevoza, če bi bilo enostavneje prestopati z enega prevoznega sredstva na drugega, 52 % vprašanih je navedlo, da bi jih k temu spodbudile boljše (spletne) informacije o voznih redih, 47 % bi si želelo bolj privlačne potniške terminale, 38 % pa možnost kupovanja vozovnic prek spleta.

Vse večji interes za enotno kartico za vsa prevozna sredstva

Skoraj tri četrtine državljanov EU (71 %) pravi, da bi pogosteje uporabljali javni prevoz, če bi imeli na voljo enotno kartico za vsa razpoložljiva sredstva javnega prevoza. Uvedbo takšne kartice močno podpirajo tudi vozniki avtomobilov (66 %).

V raziskavi je sodelovalo 25 570 ljudi z vseh 27 držav članic, potekala pa je po naročilu Generalnega direktorata Evropske komisije za mobilnost in promet.


Side Bar