Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

Brussel, 24 maart 2011

De meeste Europeanen willen groen reizen

De meeste Europeanen zijn bereid in te leveren op de prijs en de eigenschappen van hun auto als daarmee schadelijke emissies worden verminderd, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Een Eurobarometer-enquête die in alle 27 lidstaten van de Europese Unie is gehouden, toont aan dat bijvoorbeeld twee derde van de Europese autogebruikers genoegen zou nemen met een minder snelle auto om de emissies ervan te beperken. Voorts zou een meerderheid van de autobestuurders (53%) het ermee eens zijn dat de bestaande autobelasting vervangen wordt door nieuwe regelingen op basis van het werkelijke gebruik dat zij van de auto maken. Terwijl de meeste gebruikers voor het gemak in de auto rijden, verklaarde nagenoeg drie kwart van de EU-burgers (71%) dat zij vaker het openbaar vervoer zouden gebruiken als ze één vervoerbewijs konden kopen voor alle vervoermiddelen.

Vicevoorzitter Siim Kallas, die bevoegd is voor vervoer, zei: "Deze resultaten zijn een grote opsteker voor de inspanningen van de EU om vervoer duurzamer te maken. Er blijkt uit dat de mensen begrijpen waar het om gaat en bereid zijn hun steentje bij te dragen om hun effect op het milieu te beperken. Slimme initiatieven zoals rekeningrijden en één vervoerbewijs voor alle vervoermiddelen maken gebruik van de modernste technologie en bieden mensen de gelegenheid een weloverwogen keuze te maken over hoe ze willen reizen."

Inleveren om autorijden groener te maken

De meeste ondervraagde autogebruikers (66%) zeiden dat ze wel willen inleveren op de grootte van hun auto om de emissies ervan te beperken en 62% verklaarde hetzelfde in verband met de autonomie van de auto, d.w.z. de afstand die hij kan afleggen voordat er moet worden bijgetankt of opgeladen. Meer dan de helft van de mensen (60%) zou ook bereid zijn meer te betalen voor hun auto als dat zou helpen om de emissies ervan te beperken.

Steun voor belastingsregelingen op basis van het werkelijke autogebruik

De helft van de EU-burgers zei dat ze ermee zouden instemmen dat de huidige autobelasting wordt vervangen door nieuwe regelingen waarbij rekening wordt gehouden met het werkelijke autogebruik. Dergelijke regelingen zijn zelfs nog populairder bij autobestuurders, waarvan 53% instemde met een vervanging van de huidige autobelasting.

Redenen om een auto te kiezen

Een grote meerderheid (71%) van de autogebruikers was van mening dat het openbaar vervoer niet hetzelfde gemak biedt als de auto. Eenzelfde percentage (72%) automobilisten zei dat een gebrek aan verbindingen hen ervan weerhield gebruik te maken van het openbaar vervoer (49% gaf dit aan als een "heel belangrijke" factor). Een lage dienstfrequentie werd door 64% van de autogebruikers belangrijk gevonden en 54% wees op de onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer.

Automobilisten aansporen om andere vervoerswijzen te combineren

Wie dagelijks de auto gebruikt werd gevraagd wat er nodig was opdat ze ook andere vervoermiddelen zouden gebruiken. Ongeveer twee derde (65%) zei dat ze dat zouden overwegen als het gemakkelijker was om van het ene vervoermiddel over te stappen op een ander, 52% zou daartoe geneigd zijn als er betere informatie (online) zou zijn over dienstregelingen, 47% zou dat overwegen als de stations aantrekkelijker waren en 38% als het mogelijk zou zijn vervoerbewijzen online te kopen.

Veel belangstelling voor één vervoerbewijs voor alle vervoermiddelen

Nagenoeg drie kwart van de EU-burgers (71%) zei dat ze vaker het openbaar vervoer zouden gebruiken als ze één vervoerbewijs konden kopen voor alle mogelijke vormen van openbaar vervoer; ook bij automobilisten is daar veel vraag naar (66%).

De enquête is gehouden bij 25 570 mensen in de 27 lidstaten, op verzoek van het Directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer van de Europese Commissie.


Side Bar