Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

Briselē, 2011. gada 24. martā

Vairums Eiropas iedzīvotāju atbalsta „zaļāku” transportu

No tikko veikta pētījuma izriet, ka lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju ir gatavi pieļaut kompromisu, ciktāl tas attiecas uz personīgā auto cenu un specifikācijām, lai mazinātu kaitīgo emisiju apjomu. Pētījums, kuru Eirobarometrs veica visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, citstarp liecina, ka aptuveni divas trešdaļas automašīnu izmantotāju Eiropas Savienībā emisiju samazināšanas dēļ būtu gatavi braukt lēnāk. Turklāt vairums autobraucēju (53 %) bija vienisprātis, ka pastāvošie, ar auto saistītie maksājumi būtu jāaizstāj ar jaunām maksājumu shēmām, kuru pamatā ir attiecīgā auto faktiskais izmantojums. Lielākā daļa automašīnu izmantotāju izvēlas braukt ar auto ērtuma pēc, tomēr aptuveni trīs ceturtdaļas ES iedzīvotāju (71 %) norādīja, ka tie apsvērtu iespēju izmantot sabiedrisko transportu biežāk, ja būtu iespējams iegādāties vienu braukšanas biļeti visiem transporta veidiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais komisārs Sīms Kallass sacīja: „Šādi rezultāti ir lielisks stimuls ES centieniem uzlabot transporta ilgtspēju. Tie liecina par to, ka sabiedrība izprot, kas ir likts uz spēles, un arī vēlas no savas puses rīkoties, lai mazinātu ietekmi uz vidi. Tādās pārdomātās iniciatīvās kā tā sauktās „kā brauksi, tā maksāsi” shēmas vai vienotā biļete visos transporta veidos tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, un cilvēkiem tiek dota iespēja informēti izvēlēties piemērotāko transporta veidu.”

No kā jāatsakās, lai braukšana ar auto būtu „zaļāka”

Lielākā daļa (66 %) automašīnu lietotāju, kas tika aptaujāti, pauda viedokli, ka emisiju mazināšanas nolūkā tie būtu gatavi izvēlēties mazāku auto, savukārt 62 % teica, ka tie varētu arī samierināties ar auto ar mazāku maksimālo autonomiju, respektīvi, attālumu, ko iespējams veikt ar vienu uzpildi vai uzlādi. Vairāk nekā puse aptaujāto (60 %) arī apgalvoja, ka ir gatavi maksāt vairāk par savu auto, ja tādējādi ir iespējams palīdzēt mazināt emisijas.

Atbalsts maksājumu shēmām, kuru pamatā ir auto faktiskais izmantojums

Puse ES iedzīvotāju pauda viedokli, ka tie būtu ar mieru, ja pašreizējie maksājumi saistībā ar privātā auto izmantošanu tiktu aizstāti ar jaunām maksājumu shēmām, kurās būtu ņemts vērā faktiskais automašīnas izmantojums. Jo īpaši atbalstu šādu shēmu ieviešanai pauda automašīnu vadītāji — 53 % bija vienisprātis, ka pastāvošā ar auto saistīto maksājumu sistēma būtu jāmaina.

Kāpēc personīgais automobilis?

Vairākums (71 %) automašīnu izmantotāju uzskata, ka sabiedriskais transports nav tikpat ērts kā braukšana ar personīgais auto. Līdzīgs autobraucēju īpatsvars (72 %) norāda, ka iemels, kādēļ tie pārstāja izmantot sabiedrisko transportu, bija piemērotu savienojumu neesība (49% aptaujāto uzsvēra, ka šis ir „ļoti svarīgs” faktors). Sabiedriskā transporta kustības nepietiekamu biežumu par svarīgu argumentu uzskata 64 % automašīnu izmantotāju, bet 54 % uzsvēra, ka kustības grafiki nav uzticami.

Aicinājums autobraucējiem savu auto kombinēt ar citiem transporta veidiem

Personām, kas izmanto savu auto ik dienas, tika jautāts, kādēļ gan tie nevarētu izmantot arī citus transporta veidus. Aptuveni divas trešdaļas (65 %) sacīja, ka to darītu, ja pārkāpt citā transporta veidā būtu vienkāršāk; 52 % norādīja, ka tie šādu iespēju apsvērtu tad, ja (tiešsaistē) būtu pieejama precīzāka informācija par satiksmes kustības grafiku; 47 % būtu gatavi mainīt savus braukšanas ieradumus, ja stacijas un autoostas būtu labāk iekārtotas; savukārt 38 % izvēli ietekmētu tas, ja tiešsaistē būtu iespējams iegādāties biļetes.

Aktīvs atbalsts vienotas braukšanas biļetes ieviešanai visiem transporta veidiem

Gandrīz trīs ceturtdaļas ES iedzīvotāju (71 %) norādīja, ka tie apsvērtu iespēju biežāk izmantot sabiedrisko transportu, ja vien būtu iespējams iegādāties vienu braukšanas biļeti visiem sabiedriskā transporta veidiem; tādās pašās domās ir arī autobraucēji (66 %).

Šo pētījumu veica pēc Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta lūguma, aptaujājot 25 570 personas visās 27 dalībvalstīs.


Side Bar