Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

Briuselis, 2011 m. kovo 24 d.

Dauguma europiečių rinktųsi ekologišką kelionę

Naujo tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma europiečių norėtų mažiau aplinką teršiančio automobilio ir pasiryžę rinktis kompromisinį kainos ir techninių savybių derinį. Visose 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse atlikto Eurobarometro tyrimo duomenimis, pvz., apie du trečdalius ES automobilių naudotojų teigė, kad sutiktų turėti ne tokį greitą automobilį, jei taip galėtų padėti sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Be to, dauguma (53 proc.) automobilių vairuotojų sutiko, kad dabartiniai automobilių mokesčiai būtų pakeisti nauja faktiniu automobilio naudojimu grindžiama mokesčių sistema. Nors dauguma naudotojų renkasi vairuoti automobilį patogumo sumetimais, beveik trys ketvirtadaliai ES piliečių (71 proc.) teigė, kad būtų linkę dažniau rinktis viešąjį transportą, jei galėtų nusipirkti visų rūšių transporto priemonėms bendrą bilietą.

„Šio tyrimo rezultatai yra didelė parama ES siekiui užtikrinti, kad transportas būtų ekologiškesnis, – sakė už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Pirmininko pavaduotojas Siim Kallas. – Jie rodo, kad žmonės suvokia, kas pastatyta ant kortos, ir yra pasiryžę sumažinti savo poveikį aplinkai. Pažangios iniciatyvos, kaip antai, automobilio apmokestinimo pagal jo naudojimo mastą sistema arba visų rūšių transporto priemonėms bendras bilietas, yra grindžiamos naujausiomis technologijomis, jomis žmonėms suteikiama galimybė apgalvotai rinktis, kaip keliauti.“

Ką paaukotų, kad vairuodami automobilį mažiau terštų aplinką

Tyrimo duomenimis, dauguma apklaustų automobilių naudotojų (66 proc.) rinktųsi mažesnį automobilį, o 62 proc. sutiktų, kad atstumas, kurį galima nuvažiuoti, kol prireiks papildyti degalų arba pakrauti bateriją, būtų mažesnis, jei taip galėtų padėti sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Daugiau nei pusė (60 proc.) piliečių ekologiškumo labui už automobilį pasiryžę mokėti daugiau.

Pritarė faktiniu automobilio naudojimu grindžiamoms mokesčių sistemoms

Pusė ES piliečių teigė, jog pritartų, kad dabartiniai automobilių mokesčiai būtų pakeisti naujomis mokesčių sistemomis, pagal kurias būtų atsižvelgiama į faktinį automobilio naudojimo mastą. Tokioms sistemoms dar aktyviau pritarė vairuotojai – net 53 proc. norėtų, kad jos pakeistų dabartinius mokesčius.

Automobilio pasirinkimo priežastys

Didžioji dalis (71 proc.) automobilių naudotojų mano, kad viešuoju transportu naudotis ne taip patogu, kaip automobiliu. Panaši dalis (72 proc.) automobilių vairuotojų teigė, kad viešojo transporto atsisakė dėl susisiekimo trūkumų (49 procentams tai „labai svarbi priežastis“). Nepakankamas susisiekimo dažnumas buvo svarbi viešojo transporto atsisakymo priežastis 64 procentams automobilių naudotojų, o nepakankamas patikimumas – 54 procentams.

Kaip paskatinti automobilių vairuotojus naudotis ir kitų rūšių transporto priemonėmis

Piliečių, kurie kasdien važinėja automobiliais, buvo klausiama, kuomet jie rinktųsi ir kitų rūšių transporto priemones. Apie du trečdaliai (65 proc.) atsakė, kad svarstytų tokią galimybę, jei būtų lengviau persėsti iš vienos rūšies transporto priemonės į kitą, 52 proc. susigundytų, jei tvarkaraščių informacija būtų prieinamesnė (pvz., internetu), 47 proc. norėtų patrauklesnių laukimo stotelių, o 38 proc. – galimybės internetu nusipirkti bilietus.

Daugelis pritarė bendram visų transporto priemonių bilietui

Beveik trys ketvirtadaliai ES piliečių (71 proc.) teigė, kad būtų linkę dažniau rinktis viešąjį transportą, jei galėtų nusipirkti visų rūšių viešosioms transporto priemonėms bendrą bilietą. Šią idėją remia 66 proc. automobilių vairuotojų.

Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato prašymu apklausta 25 570 asmenų 27 valstybėse narėse.


Side Bar