Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

Bryssel 24. maaliskuuta 2011

Eurooppalaisten enemmistö kannattaa ympäristöä säästäviä liikennemuotoja

Uuden Eurobarometri-tutkimuksen mukaan useimmat eurooppalaiset ovat valmiita tinkimään autonsa ominaisuuksista ja maksamaan autostaan enemmän, jos sitä kautta voidaan vähentää haitallisia päästöjä. Tutkimus tehtiin kaikissa 27:ssa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, ja se osoittaa muun muassa, että noin kaksi kolmasosaa eurooppalaisista autoilijoista voisi olla valmiita tinkimään auton huippunopeudesta päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi autoilijoista suurin osa (53 prosenttia) hyväksyisi käytössä olevien ajoneuvomaksujen korvaamisen uusilla maksujärjestelmillä, jotka perustuvat ajoneuvon todelliseen käyttöön. Useimmat eurooppalaiset käyttävät mieluummin autoa kuin julkista liikennettä mukavuussyistä, mutta heistä lähes kolme neljäsosaa (71 prosenttia) voisi olla valmiita käyttämään julkista liikennettä useammin, jos olisi mahdollista ostaa matkalippu, joka kattaa kaikki liikennemuodot.

”Nämä tulokset antavat erinomaisen sysäyksen EU:n pyrkimyksille tehdä liikenteestä kestävämpää. Ne osoittavat, että eurooppalaiset tietävät, mistä on kyse, ja että he ovat valmiita tekemään oman osansa vähentääkseen toimiensa ympäristövaikutuksia. Älykkäissä ratkaisuissa, joita ovat muun muassa ajosuoritteen mukainen maksu ja kaikki liikennemuodot kattava matkalippu, hyödynnetään uusinta teknologiaa, ja niiden avulla eurooppalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia matkustuspäätöksiä”, totesi liikenteestä vastaava komissaari, komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Mistä autoilijat olisivat valmiita luopumaan ympäristön vuoksi?

Tutkimukseen osallistuneista autoilijoista suurin osa (66 prosenttia) katsoi voivansa olla valmiita ostamaan pienemmän auton, jos sitä kautta voitaisiin vähentää päästöjä, ja 62 prosenttia sanoi samaa auton toimintasäteestä eli matkasta, jonka ajoneuvo voi ajaa ilman uutta tankkaus- tai latauskertaa. Yli puolet (60 prosenttia) olisi myös valmis maksamaan autostaan enemmän, jos se auttaisi vähentämään päästöjä.

Auton todelliseen käyttöön perustuvia maksujärjestelmiä kannatetaan

Puolet eurooppalaisista katsoi hyväksyvänsä voimassa olevien ajoneuvomaksujen korvaamisen uusilla maksujärjestelmillä, joissa otettaisiin huomioon auton todellinen käyttö. Nämä järjestelmät saivat vieläkin enemmän kannatusta autoilijoiden keskuudessa (53 prosenttia).

Miksi auto on suositumpi kuin julkinen liikenne?

Autoilijoista suuri enemmistö (71 prosenttia) katsoi, että on helpompaa ajaa itse kuin käyttää julkista liikennettä. Yhtä moni (72 prosenttia) autoilijoista vastasi, että yhteyksien puute esti heitä käyttämästä julkista liikennettä (49 prosenttia heistä piti tätä erittäin suurena esteenä). Harvaa liikennöintitiheyttä piti suurena esteenä 64 prosenttia autoilijoista, ja aikataulujen pitämättömyyden toi esiin 54 prosenttia.

Kannustetaan autoilijoita yhdistelemään eri liikennemuotoja

Autoa päivittäin käyttäviltä kysyttiin, minkälaiset parannukset saisivat heidät käyttämään myös muita liikennemuotoja. Heistä noin kaksi kolmasosaa (65 prosenttia) katsoi voivansa käyttää muitakin liikennemuotoja, jos siirtyminen liikennemuodosta toiseen olisi helpompaa, 52 prosenttia, jos aikatauluista olisi paremmin saatavilla tietoa (verkossa), 47 prosenttia, jos asemat olisivat viihtyisämpiä, ja 38 prosenttia, jos lippuja voisi ostaa verkosta.

Kaikki liikennemuodot kattava matkalippu herättää suurta kiinnostusta

Eurooppalaisista lähes kolme neljäsosaa (71 prosenttia) katsoi olevansa valmiita käyttämään julkista liikennettä useammin, jos olisi mahdollista ostaa matkalippu, joka kattaa kaikki eri liikennemuodot. Autoilijoista myös hyvin monet (66 prosenttia) kannattavat tällaista matkalippua.

Tähän Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston teettämään tutkimukseen vastasi 25 570 eurooppalaista kaikissa 27 jäsenvaltiossa.


Side Bar