Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

Bruxelles, den 24. marts 2011

Et flertal af europæerne går ind for grøn transport

Et flertal af europæerne er villige til at gå på kompromis med prisen for og udstyret i deres biler for at nedbringe skadelige emissioner, fremgår det af en ny undersøgelse. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse, der blev gennemført i alle 27 medlemsstater i EU, sagde således ca. 2/3 af bilisterne i EU, at de sandsynligvis ville gå på kompromis med en bils hastighed for at nedbringe emissionerne. Desuden var et flertal af bilisterne (53 %) enige i, at eksisterende bilafgifter bør afløses af nye afgiftsordninger på grundlag af dens faktiske brug af bilerne. De fleste bilister vælger at køre i bil, fordi det er mest praktisk, men næsten tre fjerdedele (74 %) af borgerne i EU sagde, at de ville overveje at bruge offentlige transportmidler hyppigere, hvis det var muligt at købe én billet, der gælder til alle transportmidler.

Næstformand Siim Kallas, kommissær med ansvar for transport, sagde: "Disse resultater underbygger EU's bestræbelser på at gøre transport mere bæredygtig. De viser, at borgerne forstår, hvad der står på spil, og at de er villige til at gøre deres til at begrænse deres påvirkninger af miljøet. Intelligente initiativer såsom ordninger, hvor man betaler for, hvor meget man kører, og én billet til alle tænkelige transportmidler, gør brug af den nyeste teknologi og giver borgerne mulighed for at træffe et velovervejet valg af den måde, som de ønsker at rejse på."

Kompromisser, der skal indgås for at opnå en grønnere bilkørsel

Et flertal (66 %) af de adspurgte bilister sagde, at de nok ville gå på kompromis med bilens størrelse for at nedbringe emissioner, og 62 % sagde det samme om bilens rækkevidde – dvs. den afstand, som en bil kan køre, inden den igen skal tankes op eller genoplades. Mere end halvdelen (60 %) ville også være villige til at betale mere for deres biler, hvis det kunne bidrage til at nedbringe emissionerne.

Støtte til afgiftsordninger på grundlag af den faktiske brug af bilen

Halvdelen af EU-borgerne sagde, at de ville være indforstået med, at eksisterende bilafgiftsordninger afløses af nye afgiftsordninger, der er baseret på den faktiske brug af bilerne. Sådanne ordninger var endog mere populære blandt bilister, idet 53 % var indforstået med, at eksisterende afgiftsordninger afløses af nye ordninger.

Grunde til at køre i bil

Et stort flertal (71 %) af bilisterne mente, at offentlig transport er mindre praktisk end bilkørsel. En lignende procentdel (72 %) af bilisterne sagde, at manglen på transportforbindelser afholdt dem fra at benytte offentlig transport (49 % fremhævede dette som en “meget vigtig” faktor). Lav driftshyppighed havde stor betydning for 64 % af bilisterne, og 54 % fremhævede den offentlige transports manglende pålidelighed.

Tilskynde bilisterne til at kombinere med andre transportmåder

De borgere, som benytter deres biler hver dag, blev spurgt om, hvad der kunne bevæge dem til også at benytte andre transportmåder. Omkring to tredjedele (65 %) sagde, at de ville overveje dette, hvis det var lettere at skifte fra en transportmåde til en anden, og 52 % ville være fristet, hvis de kunne få fat i bedre (online) oplysninger om køreplaner, 47 % ville overveje det, hvis terminalerne var mere attraktive, og 38 %, hvis det var muligt at købe billetter online.

Stor interesse i en enkelt billet for alle transportmidler

Næsten tre fjerdedele (71 %) af EU-borgerne sagde, at de ville overveje at benytte offentlige transportmidler hyppigere, hvis det var muligt at købe én billet, der kan bruges til alle tænkelige transportmåder; også blandt bilister var der stor støtte (66 %) til en sådan løsning.

Undersøgelsen omfattede 25 570 borgere i alle 27 medlemsstater og var foretaget for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport.


Side Bar