Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/360

Брюксел, 24 март 2011 г.

Повечето европейци прегръщат идеята да пътуват екологично

Според ново проучване мнозинството европейци биха направили компромис с цената и характеристиките на автомобила си, за да бъдат намалени вредните емисии. Проведеното във всичките 27 държави-членки на ЕС проучване на Евробарометър показва, например, че около две трети от автомобилистите в ЕС вероятно биха направили компромис със скоростта на автомобила, за да се намалят вредните емисии. Освен това повечето автомобилисти (53 %) са съгласни съществуващите такси за автомобилите да бъдат заменени с нови схеми за таксуване, основани на действителната употреба на превозното средство. Макар че повечето хора предпочитат да се движат с автомобила си поради неговото удобство, около три четвърти от гражданите на ЕС (71 %) заявяват, че биха използвали по-често обществения транспорт, ако имат възможност да закупят единен билет за всички видове транспорт.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, заяви: „Тези резултати са истински тласък за усилията на ЕС за по-устойчив транспорт. Те показват, че хората разбират същината на проблема и са готови да дадат своя принос за ограничаване на въздействието върху околната среда. Интелигентните инициативи, като например схемите за „плащане според ползването на автомобила“ и единния билет за всички видове транспорт, прилагат на практика най-новите технологии и дават възможност на хората да направят добре информиран избор за това как да пътуват.“

Необходими компромиси за по-екологично шофиране

По-голяма част от запитаните автомобилисти (66 %) заявяват, че вероятно биха направили компромис с големината на автомобила с цел да се намалят емисиите, а 62 % твърдят същото и за пробега на автомобила, т.е. разстоянието, което може да се измине без презареждане на превозното средство. Повече от половината от запитаните (60 %) биха се съгласили също така да платят повече при покупката на автомобил, ако това би помогнало да се намалят емисиите.

Подкрепа за схеми за таксуване, основани на действителната употреба на автомобила

Половината от гражданите на ЕС заявяват, че биха се съгласили, ако съществуващите такси за автомобилите бъдат заменени с нови схеми за таксуване, които отчитат действителната употреба на автомобила. Тези схеми са дори по-популярни сред самите автомобилисти, като 53 % от тях са съгласни със замяната на съществуващите такси за автомобилите.

Защо избираме автомобила

Мнозинството (71 %) от автомобилистите смятат, че общественият транспорт не е толкова удобен, колкото използването на личния автомобил. Подобен дял (72 %) от автомобилистите заявяват, че липсата на връзки не им позволява да използват обществения транспорт (49% посочват това като „много важен“ фактор). 64 % от автомобилистите смятат за важна причина да не използват обществен транспорт недостатъчната честота на движение, а 54 % подчертават, че общественият транспорт не е надежден.

Насърчаване на автомобилистите да комбинират други видове транспорт

Хората, които използват автомобила си ежедневно, бяха запитани какво би ги накарало да използват и други видове транспорт. Близо две трети от тях (65 %) заявиха, че биха обмислили тази възможност, ако смяната на един вид транспорт с друг е по-лесна, 52 % биха го направили, ако има по-добра (онлайн) информация за графика на движение, 47 % биха пътували с друг транспорт, ако спирките са по-привлекателни, а 38 % — ако е възможно билетите да се купуват онлайн.

Голям интерес към единен билет за всички видове транспорт

Около три четвърти от гражданите на ЕС (71 %) заявяват, че биха използвали обществен транспорт по-често, ако е възможно да закупят единен билет за всички възможни видове обществен транспорт. Тази идея има много поддръжници и сред автомобилистите (66 %).

Проучването беше проведено сред 25 570 души във всичките 27 държави-членки по искане на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.


Side Bar