Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

V Bruslju, 24. marca 2011

Spletne igre na srečo v Evropi: vabilo na razpravo

V Evropi se dejavnosti spletnih iger na srečo hitro razvijajo. Obstaja že skoraj 15 000 spletnih mest, skupni letni zaslužek leta 2008 presega 6 milijard EUR, do leta 2013 pa naj bi se ta znesek podvojil. Nacionalni zakonodajni okviri se med državami EU izredno razlikujejo, saj imajo različne predpise, ki se uporabljajo za izdajo licenc, povezanih spletnih storitev, plačil, ciljev javnega interesa in boju proti goljufijam. Izredno pomembno je, da ocenimo kako bi lahko v notranjem trgu sočasno delovali različni modeli, da bi zagotovili pravno varnost in učinkovito zaščito državljanov EU v tako hitro rastoči čezmejni storitveni dejavnosti. Prvotni cilj posvetovanja o zeleni knjigi, ki so se začela danes, je izoblikovati konkretno predstavitev dejanskega stanja trga spletnih iger na srečo v EU in različnih nacionalnih regulativnih modelov. Komisijo zanimajo pogledi zainteresiranih strani, njen cilj pa je zbrati podrobne podatke o ključnih političnih vprašanjih, kot so organizacija storitev spletnih iger na srečo in uveljavljanje veljavnih zakonov, zaščita potrošnikov in drugih pomembnih političnih izzivov ter seveda tudi komercialno obveščanje in plačilne storitve. Prispevki iz posvetovanja, ki bodo prispeli do 31. julija 2011, bodo odločilni za določanje potreb in oblik morebitnih nadaljnjih ukrepov EU na tem področju. Kot dodatek k posvetovanju bodo organizirane strokovne delavnice na posamezne teme.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: »S to zeleno knjigo smo začeli zelo obsežno posvetovanje brez vnaprej določenih stališč glede možnosti nadaljevanja. Trg spletnih iger na srečo v EU se še naprej hitro razvija in ustvarja znatne dohodke, ki so včasih usmerjeni v dobrodelne namene. Njegovo širjenje mora iti v korak z odločnostjo, da je treba naše državljane, predvsem mladoletnike, zaščititi ter zagotoviti, da so ponudbe takih storitev v EU poštene in primerno urejene. To je odgovor na pozive Evropskega parlamenta in držav članic na skupno delovanje za urejanje teh vprašanj. Posvetovanje ni namenjeno temi liberalizacije trga, ampak zagotavljanju primerne ureditve za vse udeležence na trgu storitev spletnih iger na srečo.

O čem govori javno posvetovanje?

Izzivi družbenega in javnega pomena izhajajo iz spletne ponudbe storitev iger na srečo v EU ter iz vprašanj ureditve in tehnične narave. Ključna politična vprašanja posvetovanja so:

1. Opredelitev in organizacija spletnih iger na srečo: zelena knjiga predstavlja glavne prednosti in/ali težave, ki so povezane s sočasnim obstojem različnih nacionalnih sistemov in praks v EU glede izdajanja licenc za spletne storitve iger na srečo.

2. Povezane storitve, ki jih opravljajo in/ali izvajajo ponudniki spletnih iger na srečo: zelena knjiga predstavlja predpise in prakse o spletnih komercialnih obveščanjih, identifikacijah strank ter predpisov za plačilne sisteme spletnih storitev iger na srečo in računov igralcev.

3. Cilji javnega interesa:

Ta del posvetovanja se osredotoča na tri cilje, ki lahko v različnih merah veljajo za države članice v smislu njihovih nacionalnih politik za igre na srečo:

  • Varstvo potrošnikov: cilj posvetovanja je zbrati podatke o težavah, povezanih z igrami na srečo in zasvojenostjo z njimi ter o uporabljenih ukrepih za zaščito igralcev ali omejevanje takih težav. Drugo ključno vprašanje je kako zagotoviti varstvo mladoletnikov in drugih ranljivih skupin. Zastavljena vprašanja so povezana z reklamiranjem in trženjem spletnih iger na srečo ter z obstoječimi sistemi za identifikacijo igralca, tako za odprtje računa kot za plačilne postopke.

  • Javni red: zelena knjiga predstavlja najboljše prakse odkrivanja in preprečevanja goljufij, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj.

  • Financiranje dobrodelnih dejavnosti ter dejavnosti in prireditev javnega interesa: posvetovanja so namenjena iskanju različnih sistemov usmerjanja dohodka za dejavnosti javnega interesa in mehanizmom za prerazporejanje dohodka iz javnih in zasebnih spletnih storitev iger na srečo v korist družbe, na primer v umetnost, izobraževanje ali šport.

4. Izvrševanje:

V EU obstaja razsežen nezakoniti trg spletnih storitev iger na srečo. Po ocenah sodeč je za vsako licenčno spletišče vsaj pet spletišč, ki nudijo spletni poker ali športne stave brez licence. Nezakoniti čezmejni trg je trenutno strankam dostopen zaradi dejanskega dopuščanja nedovoljenih dejavnosti iger na srečo ali pa zaradi premalo učinkovitega izvrševanja. Zato je cilj posvetovanj ocena mehanizmov izvrševanja in čezmejnega sodelovanja držav članic ter dejanskih podatkov o učinkovitosti sistemov blokiranja (npr. blokiranje plačil ali filtriranje imena domene).

Kako naprej?

Komisija pričakuje odzive na zeleno knjigo do 31. julija. Podatke, ki bodo prispeli do konca postopka, bo podrobno proučila pri sprejemanju nadaljnjih odločitev.

Splošne informacije

Danes so spletne igre na srečo v EU široko dostopne in ljudje jih pogosto igrajo, poleg tega se gospodarski pomen sektorja povečuje. Leta 2008 so spletne storitve iger na srečo ustvarile več kot 6 milijarde EUR dohodka, kar predstavlja 7,5% celotnega trga iger na srečo. To je najhitreje rastoči del trga iger na srečo in leta 2008 je bilo napovedano, da se bo ta delež podvojil v petih letih.

Hkrati se med državami članicami razlikuje ureditev predpisov na področju igralništva. Medtem ko nekatere države članice omejujejo ali celo prepovedujejo nekatere igre na srečo, imajo druge bolj odprte trge. Številne države članice so nedavno spremenile svojo zakonodajo na področju spletnih iger na srečo ali jo spreminjajo.

Dodatne informacije

MEMO/11/186

Delovni dokument osebja, priložen tej zeleni knjigi, je na voljo na spletni strani Komisije:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Zainteresirane stranke bodo na zgoraj omenjeni strani našle dodatna navodila o tem, kako sodelovati pri tem posvetovanju.


Side Bar