Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Bruxelles, 24 martie 2011

Jocurile de noroc online în Europa: lansarea dezbaterii

Jocurile de noroc online reprezintă un sector cu ascensiune rapidă în Europa, fiind identificate deja aproximativ 15 000 de site-uri web; veniturile anuale totale înregistrate de acest sector în 2008 s-au ridicat la peste 6 miliarde de euro și se preconizează că această cifră se va dubla până în 2013. Cadrele juridice naționale variază enorm de la un stat membru al UE la altul, impunând norme diferite în ceea ce privește acordarea licențelor, serviciile online conexe, plățile, obiectivele de interes public și combaterea fraudei. Pentru a se asigura certitudinea juridică și protejarea eficace a cetățenilor UE în raport cu aceste servicii transfrontaliere aflate în expansiune rapidă, este important să se evalueze posibilitatea coexistenței diferitelor modele în cadrul pieței interne. Prin urmare, obiectivul principal al consultării lansate astăzi sub forma unei Cărți verzi este de a obține o imagine de ansamblu obiectivă a situației existente pe piața jocurilor de noroc online din UE și a diferitelor modele normative naționale. Comisia invită părțile interesate să-și exprime opiniile și dorește să colecteze informații detaliate cu privire la aspecte strategice importante, cum ar fi organizarea serviciilor de jocuri de noroc online și aplicarea legislației în vigoare, protecția consumatorilor și alte provocări relevante cu care se confruntă politicile publice, precum și comunicațiile comerciale și serviciile de plăți. Pe baza contribuțiilor primite în cadrul consultării, care pot fi trimise până la 31 iulie 2011, se va putea stabili dacă este necesar să se adopte, și sub ce formă, măsuri în acest domeniu la nivelul UE. În completarea acestei consultări, vor fi organizate ateliere de lucru pe teme specifice, la care vor participa experți în domeniu.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Prin această Carte verde, am lansat o consultare ambițioasă, fără a avea idei preconcepute cu privire la eventualele urmări. Piața jocurilor de noroc online din UE continuă să crească cu rapiditate și generează venituri substanțiale, canalizate uneori în scopuri nobile. Expansiunea acestui sector trebuie să meargă mână în mână cu voința de a ne proteja cetățenii, în special minorii, și de a garanta că oferta de servicii de acest gen din UE este fiabilă și bine reglementată. Cartea verde răspunde apelului lansat de Parlamentul European și de statele membre, care ne invită să abordăm împreună aceste chestiuni. Consultarea nu vizează liberalizarea pieței, ci garantarea faptului că piața serviciilor de jocuri de noroc online din UE este bine reglementată pentru toată lumea.”

La ce se referă consultarea publică?

Oferta de servicii de jocuri de noroc online din UE ridică nu doar probleme sociale și de ordine publică, ci și probleme de ordin normativ și tehnic. Principalele aspecte strategice ale consultării sunt următoarele:

1. Definirea și organizarea serviciilor de jocuri de noroc online: Cartea verde solicită opinii privind principalele avantaje și/sau dificultăți care rezultă din coexistența, în UE, a unor sisteme și practici naționale diferite în ceea ce privește acordarea licențelor pentru serviciile de jocuri de noroc online.

2. Servicii conexe prestate și/sau utilizate de furnizorii de servicii de jocuri de noroc online: Cartea verde solicită opinii privind normele și practicile în materie de comunicare comercială și de identificare a clienților online, precum și reglementările aplicabile sistemelor de plăți pentru serviciile de jocuri de noroc online și conturilor jucătorilor.

3. Obiective de interes public:

Această parte a consultării este axată pe trei obiective care pot fi mai mult sau mai puțin valabile pentru statele membre, din perspectiva politicilor lor naționale în domeniul jocurilor de noroc online.

  • Protecția consumatorilor: consultarea vizează colectarea de informații cu privire la jocul de noroc patologic și la dependență, precum și la măsurile luate pentru a proteja jucătorii și pentru a preveni sau limita aceste probleme. Un alt aspect esențial este modalitatea de a asigura protecția minorilor și a altor grupuri vulnerabile. Aspectele abordate sunt legate de promovarea și de comercializarea jocurilor de noroc online și de sistemele existente de identificare a clienților, atât în momentul deschiderii unui cont, cât și în momentul efectuării plăților.

  • Ordinea publică: Cartea verde solicită opinii privind cele mai bune practici de a depista și de a preveni frauda, spălarea de bani și alte infracțiuni.

  • Finanțarea activităților și evenimentelor de binefacere și a celor de interes public: Consultarea abordează diferitele sisteme de canalizare a veniturilor în activități de interes public și mecanismele de redistribuire a veniturilor realizate de serviciile publice și private de jocuri de noroc online în beneficiul societății, de exemplu, pentru artă, educație sau sport.

4. Aplicarea legislației:

În UE există o piață importantă de servicii ilegale de jocuri de noroc online. Se estimează că, pentru fiecare site web de jocuri de noroc online autorizat din lume, există cel puțin cinci site-uri de poker sau de pariuri sportive online neautorizate. O piață ilegală transfrontalieră este accesibilă în prezent consumatorilor; cauzele sunt fie toleranța de facto, fie lipsa aplicării eficace a legislației. De aceea, scopul consultării este de a evalua sistemele actuale de aplicare a legislației și cooperarea dintre statele membre, precum și de a colecta informații obiective cu privire la eficiența sistemelor de blocare existente (cum ar fi blocarea plăților sau filtrarea numelor de domeniu).

Care sunt următoarele etape?

Ultima zi de trimitere a răspunsurilor la Cartea verde este 31 iulie 2011. Informațiile și datele primite la sfârșitul acestei proceduri vor fi evaluate în detaliu de Comisie în vederea stabilirii măsurilor subsecvente.

Context

În prezent, serviciile de jocuri de noroc online sunt furnizate și utilizate pe scară largă în UE, iar importanța economică a sectorului este în creștere. În 2008, serviciile de agest gen au înregistrat venituri anuale de peste 6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 7,5% din întreaga piață a jocurilor de noroc. Este segmentul cu creșterea cea mai rapidă de pe piața jocurilor de noroc. În 2008 se estima că volumul său se va dubla în următorii cinci ani.

În același timp, reglementările aplicabile jocurilor de noroc diferă de la un stat membru la altul. În timp ce unele state membre restricționează sau chiar interzic anumite jocuri, altele practică o deschidere mai mare a piețelor reglementate. De asemenea, o serie de state membre și-au revizuit recent, sau sunt pe cale să revizuiască, legislația în domeniul jocurilor de noroc online.

Informații suplimentare

MEMO/11/186

Un document de lucru al serviciilor Comisiei, care însoțește prezenta Carte verde, este disponibil pe site-ul web al Comisiei:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Părțile interesate vor putea găsi pe site-ul de mai sus instrucțiuni suplimentare cu privire la modul de participare la consultare.


Side Bar