Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Briselē, 2011. gada 24. martā

Tiešsaistes azartspēles Eiropā — apspriedīsim!

Tiešsaistes azartspēles Eiropā strauji attīstās: jau ir apzināti gandrīz 15 000 tīmekļa vietņu, un to gada ieņēmums 2008. gadā pārsniedza 6 miljardus eiro un līdz 2013. gadam varētu divkāršoties. Valstu tiesiskais regulējums ES ir ļoti atšķirīgs — atšķiras noteikumi par licencēšanu, saistītajiem tiešsaistes pakalpojumiem, maksājumiem, sabiedriski derīgajiem mērķiem un cīņu pret krāpšanu. Lai šajā strauji augošajā pārrobežu pakalpojumu darbības jomā nodrošinātu tiesisku noteiktību un ES pilsoņu efektīvu aizsardzību, ir svarīgi izvērtēt, kā iekšējā tirgū var līdzās pastāvēt atšķirīgi modeļi. Šodien ar zaļo grāmatu aizsāktās apspriešanas primārais mērķis tādēļ ir iegūt uz faktiem balstītu ainu par ES tiešsaistes azartspēļu tirgū pastāvošo situāciju un dažādajiem valstu iekšējā regulējuma modeļiem. Komisija vēlas uzzināt ieinteresēto personu viedokļus un savākt detalizētu informāciju un datus par tādiem svarīgākajiem politikas jautājumiem kā tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu organizēšana un piemērojamo likumu īstenošana, patērētāju aizsardzība un citi attiecīgi sabiedriskās kārtības jautājumi, kā arī komercpaziņojumi un maksājumu pakalpojumi. Šajā apspriešanā iesūtītie materiāli, kas iesniedzami līdz 2011. gada 31. jūlijam, palīdzēs noteikt, vai ir vajadzīga ES turpmāka darbība šajā jomā un kāda varētu būt tās forma. Papildus apspriešanai tiks rīkoti ekspertu semināri par konkrētām tēmām.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē saka: „Ar šo zaļo grāmatu mēs esam sākuši vērienīgu apspriešanu bez kādiem iepriekš noteiktiem viedokļiem par tās turpmāko gaitu. Tiešsaistes azartspēļu tirgus ES turpina strauji augt un rada ievērojamus ieņēmumus, kas reizēm tiek novirzīti labiem mērķiem. Tirgus izaugsmei ir jāiet roku rokā ar apņemšanos aizsargāt mūsu pilsoņus, it sevišķi nepilngadīgos, un nodrošināt, ka šāda veida pakalpojumu piedāvājumi ES ir veselīgi un tiek pareizi regulēti. Zaļā grāmata ir atbilde uz Eiropas Parlamenta un dalībvalstu aicinājumiem šos jautājumus risināt kopīgi. Apspriešanas temats nav tirgus liberalizācija — ir jānodrošina, ka tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu tirgus ES iekšienē tiek labi regulēts visu interesēs.”

Sabiedriskās apspriešanas mērķis

Azartspēļu pakalpojumu tiešsaistes piedāvājums ES rada problēmas sabiedrībai un sabiedriskajai kārtībai, kā arī regulatīvas un tehniskas problēmas. Apspriešanas galvenie politiskie jautājumi ir šādi:

1. Tiešsaistes azartspēļu definīcija un organizācija — zaļā grāmata uzdod jautājumus par galvenajām priekšrocībām un/vai grūtībām, kas saistās ar atšķirīgu valsts sistēmu un prakses līdzāspastāvēšanu tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu licencēšanā.

2. Saistīti pakalpojumi, ko veic un/vai izmanto tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu piegādātāji — zaļā grāmata uzdod jautājumus par noteikumiem un praksi, kas saistīta ar tiešsaistes komercpaziņojumiem, klientu identifikāciju un tiesisko regulējumu attiecībā uz maksājumu sistēmām tiešsaistes azartspēļu pakalpojumiem un spēlmaņu kontiem.

3. Sabiedriski derīgie mērķi

Šajā iedaļā uzmanība pievērsta šādiem trim sabiedriski derīgiem mērķiem, kas dalībvalstīs var būt spēkā dažādā mērā atkarā no to tiešsaistes azartspēļu politikas:

  • Patērētāju tiesību aizsardzība — apspriešanas mērķis ir savākt informāciju par azartspēļu izraisītajām problēmām un azartspēļu atkarību un pasākumiem, kas tiek veikti, lai aizsargātu spēlmaņus un novērstu vai ierobežotu šādas problēmas. Cits svarīgs jautājums ir par to, kā nodrošināt nepilngadīgo un citu apdraudēto sociālo grupu aizsardzību. Uzdotie jautājumi saistās ar tiešsaistes azartspēļu reklāmu un tirgvedību un ieviestajām sistēmām klientu identifikācijai — gan konta atvēršanā, gan maksājumu apstrādē.

  • Sabiedriskā kārtība — zaļā grāmata uzdod jautājumus par to, kāda būtu labākā krāpšanas, naudas mazgāšanas un citu noziegumu novēršanas prakse.

  • Labas gribas un sabiedriski derīgu darbību un pasākumu finansēšana — apspriešanā aplūkotas atšķirīgas sistēmas ieņēmumu sadalei sabiedriski derīgām darbībām un mehānismi publisko un privāto tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu ieņēmumu pārdalei vispārības labā, piemēram, mākslai, izglītībai vai sportam.

4. Īstenošana

Eiropas Savienībā ir ievērojams nelikumīgs tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu tirgus. Tiek lēsts, ka uz katru licencētu tiešsaistes azartspēļu vietni pasaules mērogā ir vairāk nekā piecas vietnes, kas piedāvā tiešsaistes pokeru vai sporta derības, nesaņēmušas licenci. Neatļauts pārrobežu tirgus var būt patērētājiem piekļūstams faktiskas tolerances vai neefektīvas tiesību aktu īstenošanas dēļ. Tādēļ šajā apspriešanā tiek mēģināts izvērtēt pašreizējās tiesību īstenošanas sistēmas un dalībvalstu sadarbību, kā arī faktus par līdzšinējo bloķēšanas sistēmu efektivitāti (piemēram, maksājumu bloķēšanas vai domēna vārdu filtrēšanas sistēmas).

Nākamie soļi

Atbildes uz zaļo grāmatu tiek gaidītas līdz 2011. gada 31. jūlijam. Šā procesa noslēgumā saņemtā informācija un dati Komisijā tiks rūpīgi izvērtēti, nosakot turpmākas darbības.

Priekšvēsture

Patlaban tiešsaistes azartspēļu pakalpojumi ES tiek plaši piedāvāti un izmantoti, un nozares saimnieciskā nozīme aug. 2008. gadā tiešsaistes azartspēļu pakalpojumi veidoja vairāk nekā 6 miljardu eiro gada ieņēmumu jeb 7,5 % no visa azartspēļu tirgus. Šis ir visstraujāk augošais azartspēļu tirgus segments, un 2008. gadā tika prognozēts, ka piecu gadu laikā tā apjoms divkāršosies.

Tajā pašā laikā stāvoklis azartspēļu regulēšanā dalībvalstīs ir ievērojami atšķirīgs. Vienās dalībvalstīs ir konkrētu laimes spēļu piedāvājuma ierobežojumi vai pat aizliegumi, bet citās ir atvērtāki tirgi. Vairākas dalībvalstis nesen ir pārskatījušas savus tiešsaistes azartspēļu tiesību aktus vai ir sākušas to darīt.

Papildu informācija

MEMO/11/186

Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots šai zaļajai grāmatai, ir pieejams Komisijas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm.

Sīkākus norādījumus par to, kā atbildēt uz šās apspriešanas jautājumiem, ieinteresētās personas var saņemt minētajā tīmekļa vietnē.


Side Bar