Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/358

Briuselis, 2011 m. kovo 24 d.

Internetiniai lošimai Europoje: kviečiame diskusijai

Internetiniai lošimai Europoje sparčiai plinta – jau identifikuota beveik 15 000 svetainių, o bendros metinės įplaukos 2008 m. viršijo 6 mlrd. EUR. Numatoma, kad iki 2013 m. šios veiklos apimtis padvigubės. Nacionalinės teisinės sistemos ES labai skiriasi: taikomos skirtingos taisyklės licencijavimo, susijusių internetinių paslaugų, mokėjimo, viešojo intereso tikslų ir kovos su sukčiavimu srityse. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir veiksmingą ES piliečių apsaugą, vykdant šią sparčiai augančią tarpvalstybinių paslaugų veiklą, svarbu įvertinti, kaip skirtingi modeliai galėtų kartu egzistuoti vidaus rinkoje. Todėl pirminis šiandien skelbiamų konsultacijų dėl žaliosios knygos tikslas yra susidaryti faktais pagrįstą esamos situacijos ES internetinių lošimų rinkoje ir skirtingų nacionalinių reguliavimo modelių vaizdą. Komisija siekia sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę ir nori surinkti išsamią informaciją pagrindiniais politikos klausimais, kaip antai internetinių lošimų paslaugų organizavimas ir taikomų teisės aktų vykdymo užtikrinimas, vartotojų apsauga ir kiti svarbūs viešosios politikos uždaviniai bei komerciniai pranešimai ir mokėjimo paslaugos. Remiantis gautomis pastabomis, kurias galima teikti iki 2011 m. liepos 31 d., bus nustatyta, ar ES reikia imtis tolesnių veiksmų šioje srityje ir kokių. Be šių konsultacijų, dar bus surengti specialistų seminarai konkrečiomis temomis.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Paskelbę šią žaliąją knygą pradedame plataus masto konsultacijas be išankstinės nuomonės apie galimus tolesnius veiksmus. ES internetinių lošimų rinka toliau sparčiai auga ir duoda dideles pajamas, kurios kartais panaudojamos kilniems tikslams. Jos plėtra turėtų vykti laikantis nuostatos saugoti mūsų piliečius, ypač nepilnamečius, ir užtikrinti, kad šio tipo paslaugų pasiūlymai ES būtų teisėti ir gerai reglamentuojami. Taip reaguojama į Europos Parlamento ir valstybių narių raginimus kartu spręsti šiuos klausimus. Šiose konsultacijose kalbama ne apie rinkos liberalizavimą, o apie užtikrinimą, kad internetinių lošimų paslaugų rinka ES būtų visais atžvilgiais gerai reglamentuojama.“

Kokia šių viešųjų konsultacijų esmė?

Internetinių lošimų paslaugų pasiūlymai ES kelia visuomeninius ir viešosios tvarkos, taip pat reguliavimo ir techninius uždavinius. Pagrindiniai konsultacijų politiniai klausimai yra tokie:

1. Internetinių lošimų paslaugų apibrėžtis ir organizavimas. Žalioji knyga skirta konsultacijoms dėl pagrindinių privalumų ir (arba) sunkumų, susijusių su tuo, kad ES egzistuoja skirtingos nacionalinės internetinių lošimų paslaugų licencijavimo sistemos ir procedūros.

2. Susijusios paslaugos, kurias teikia ir (arba) kuriomis naudojasi internetinių lošimų paslaugų teikėjai. Žalioji knyga skirta konsultacijoms dėl taisyklių ir procedūrų, susijusių su internetiniais komerciniais pranešimais, klientų identifikavimu ir mokėjimo už internetinių lošimų paslaugas sistemų ir žaidėjų sąskaitų reglamentavimu.

3. Viešojo intereso tikslai

Šioje konsultacijų dalyje daugiausia dėmesio skiriama trims tikslams, kurie įvairiu mastu gali būti aktualūs valstybėms narėms formuojant nacionalinę internetinių lošimų politiką:

  • Vartotojų apsauga. Konsultacijų metu siekiama surinkti informaciją apie problemas dėl lošimo ir priklausomybę nuo lošimo, taip pat priemones, kurių imamasi siekiant apsaugoti lošėjus ir išvengti tokių problemų arba jas apriboti. Kitas svarbus klausimas – kaip užtikrinti nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų grupių apsaugą. Keliami klausimai susiję su internetinių lošimų propagavimu ir rinkodara, taip pat esamomis klientų identifikavimo (tiek atidarant sąskaitą, tiek atliekant mokėjimą) sistemomis.

  • Viešoji tvarka. Žalioji knyga skirta konsultacijoms dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir kitų nusikaltimų išaiškinimo ir prevencijos gerosios patirties.

  • Labdaringos ir viešojo intereso veiklos bei renginių finansavimas. Konsultacijose bus nagrinėjamos skirtingos pajamų panaudojimo viešojo intereso veiklai sistemos ir pajamų iš viešųjų ir privačiųjų internetinių lošimų paslaugų paskirstymo visuomenės naudai, pvz., menui, švietimui ar sportui, mechanizmai.

4. Vykdymo užtikrinimas

Europos Sąjungoje egzistuoja nemaža neteisėtų internetinių lošimų paslaugų rinka. Apskaičiuota, kad kiekvienai licencijuotai internetinių lošimų paslaugų svetainei pasaulyje tenka daugiau nei penkios svetainės, kurios siūlo internetinį pokerį arba sporto lažybas neturėdamos licencijos. Neteisėta tarpvalstybinė rinka šiuo metu yra prieinama vartotojams arba dėl de facto tolerancijos, arba dėl to, kad nepakankamai veiksmingai vykdomi teisės aktai. Todėl šiomis konsultacijomis siekiama įvertinti esamas vykdymo užtikrinimo sistemas ir valstybių narių bendradarbiavimą, taip pat faktinę informaciją apie egzistuojančių blokavimo sistemų (kaip antai mokėjimo blokavimo arba domenų pavadinimų filtravimo) veiksmingumą.

Kokie bus tolesni žingsniai?

Pastabas dėl žaliosios knygos galima teikti iki 2011 m. liepos 31 d. Gautą informaciją ir duomenis šio proceso pabaigoje Komisija išsamiai įvertins, kad nuspręstų, kokių tolesnių veiksmų reikia imtis.

Bendroji informacija

Šiandien lošimų paslaugos plačiai siūlomos ir naudojamos ES, o šio sektoriaus ekonominė svarba auga. 2008 m. metinės pajamos iš internetinių lošimų paslaugų sudarė per 6 mlrd. EUR arba 7,5 % visos lošimų rinkos. Tai sparčiausiai augantis lošimų rinkos segmentas, ir 2008 m. buvo numatoma, kad per penkerius metus jis išaugs dvigubai.

Tuo pačiu metu lošimų reglamentavimas valstybėse narėse skiriasi. Jei kai kurios valstybės narės riboja ar netgi draudžia tam tikrus sėkmės žaidimus, kitose veikia atviresnės reguliuojamos rinkos. Keletas valstybių narių neseniai peržiūrėjo savo teisės aktus dėl internetinių lošimų arba šį procesą pradeda.

Daugiau informacijos

MEMO/11/186

Prie šios žaliosios knygos pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas pateiktas Komisijos svetainėje

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Suinteresuotosios šalys minėtoje svetainėje ras tolesnius nurodymus dėl dalyvavimo šiose konsultacijose.


Side Bar