Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

Bryssel den 13 januari 2011

Den digitala agendan: Undersökning visar styrkor och svagheter hos program för föräldrakontroll

Resultat från en studie som i dag publiceras av EU-kommissionen visar att 84 % av de filterprogram som testats gör det möjligt för föräldrar att blockera åtkomsten till vissa webbplatser, men är mindre effektiv för filtrering av Web 2.0-innehåll såsom webbplatser för sociala nätverk och bloggar. Endast ett fåtal produkter kan filtrera webbinnehåll som nås via mobiltelefoner eller spelkonsoler i en tid då ett barn av fyra i Europa går ut på nätet på detta sätt. EUKidsOnline som också finansieras av EU:s program för ett säkrare Internet visar att en fjärdedel av föräldrarna inom EU använder program för föräldrakontroll för att övervaka, spåra eller filtrera vad deras barn kan göra online. Publiceringen av dessa undersökningar ska höja medvetenheten om hur viktigt det är att skydda barn från visst Internetinnehåll och ge föräldrar en objektiv bild av vilket program för föräldrakontroll som är det mest effektiva. Kommissionen är mån om att hjälpa föräldrar och barn att vara säkra online som en del av Europas digitala agenda (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Studien som publiceras i dag analyserar 26 verktyg för föräldrakontroll för datorer, 3 för spelkonsoler och 2 för mobiltelefoner. Studien visar att den befintliga programvaran är bra på att filtrera bort innehåll avsett för vuxna, men det finns minst 20 % risk att webbplatser med olämpligt innehåll för barn, särskilt sådana som uppmuntrar ungdomar att skada sig själva (webbplatser som främjar anorexi, självmord eller självstympning), kan passera genom filtren. Samtidigt blockeras andra webbplatser med innehåll särskilt riktat till barn. Endast ett fåtal verktyg kan filtrera Web 2.0-innehåll (såsom webbplatser för socialt nätverkande, forum och bloggar), blockera direktmeddelanden eller chattprotokoll eller filtrera kontaktlistor.

Alla produkter för föräldrakontroll kan inte filtrera webbinnehållet vad gäller smarta telefoner eller spelkonsoler, trots att 31 % av alla barn i Europa kommer åt Internet via mobiltelefonen och 26 % går ut på nätet via spelkonsoler.

Engelska är det vanligaste språket för verktygen för föräldrakontroll, men utbudet är begränsat för andra språk.

Endast en fjärdedel av föräldrarna använder verktyg för föräldrakontroll

EUKidsOnline-undersökningen som också publiceras i dag visar att runt en fjärdedel av föräldrarna blockerar eller filtrerar webbplatser (28 %) och/eller spårar de webbplatser som barnen besökt (24 %). Skillnaden är dock stor mellan de olika medlemsländerna, från 54 % i Storbritannien till 9 % i Rumänien.

Utöver att använda verktyg för föräldrakontroll uppger 70 % av föräldrarna att de pratar med sina barn om vad de gör på Internet. 58 % av föräldrarna uppger att de är i närheten när barnen använder Internet. Mer än hälften av föräldrarna är också positivt inställda till åtgärder som att tala om hur man ska bete sig mot andra på nätet (56 %) och att prata om saker som kan oroa barnen (52 %).

Genom EU:s program för ett säkrare Internet kommer kommissionen att fortsätta finansiera en granskning av programvara för föräldrakontroll var sjätte månad till slutet av 2012 och övervaka utvecklingen. En databas där föräldrar kan söka efter det kontrollverktyg som bäst motsvarar deras behov finns på www.yprt.eu/sip.

Kommissionen stöder också barnens och föräldrarnas egenmakt genom att finansiera olika centrum för ett säkrare Internet som anordnar en temadag för ett säkrare Internet tisdagen den 8 februari 2011. Temadagen kommer att innebära lokala och nationella evenemang inom Europa och i hela världen och kommer att vara riktade till barn, men även till föräldrar och lärare som vill lära sig skapa säkerhet för barnen online.

Bakgrund

Projektet ”Benchmarking of parental control tools for the online protection of children” (jämförelse av verktyg för föräldrakontroll för skydd av barn online) har finansierats av EU:s program för ett säkrare Internet sedan 2006.

Verktygen i projektet analyserades för två åldersgrupper (10 år och yngre samt barn äldre än 11 år) på engelska, franska, tyska, italienska, polska och spanska mellan september och oktober 2010. Verktygen testades enligt fyra kriterier:

  • Funktionalitet: Är verktyget kompatibelt med operativsystemen (till exempel Windows, Linux, Mac OS)? Kan det filtrera webbinnehåll utifrån nyckelord, ämnen, webbadresser? Kan det blockera eller kontrollera åtkomsten till Internet, e-post, chattar och verktyg för direktmeddelanden?

  • Säkerhet: Kan verktyget enkelt sättas ur funktion eller kringgås av tekniskt kunniga ungdomar?

  • Effektivitet: Kan verktyget helt blockera webbplatser med innehåll olämpligt för barn eller kan dessa sidor fortfarande kommas åt? Blockerar det även innehåll lämpligt för barn? Finns det på språk som användarna känner sig trygga med? Kan det helt filtrera B-loggar, forum och webbplatser för socialt nätverkande?

  • Användarvänlighet: Kan både nybörjare och avancerade användare installera verktyget på sina datorer? Är installationsprocessen för komplicerad? Är det lätt för föräldrar och barn att förstå att en webbplats blockerats?

EUKidsOnline-undersökningen genomfördes i 25 länder med mer än 25 000 barn och en av varje barns föräldrar mellan april och augusti 2010. Undersökningen är en del av projektet EUKidsOnline II, som finansieras av EU:s program för ett säkrare Internet och utförs av London School of Economics and Political Science. De första resultaten publicerades i oktober 2010 (se IP/10/1368).

Ytterligare upplysningar:

Den fullständiga rapporten från EU:s program för ett säkrare Internet om projektet för jämförelse av verktyg för föräldrakontroll för skydd av barn online finns att läsa på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

Den fullständiga EUKidsOnline-rapporten finns på:

www.eukidsonline.net

Temadag för ett säkrare Internet 2011:

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Bilaga:

Diagram 79: Föräldrars användning av föräldrakontroll eller andra metoder att blockera eller filtrera vissa sorts webbplatser, uppdelat efter land

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC331: Gör någon av dina föräldrar följande? Använder föräldrakontroll eller andra metoder för att blockera eller filtrera vissa sorts webbplatser.

QP224: Använder du något av följande? Föräldrakontroll eller andra metoder att blockera eller filtrera vissa sorts webbplatser.

Bas: Alla barn som använder Internet hemma och en av deras föräldrar.


Side Bar