Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

Bruselj, 13. januarja 2011

Digitalna agenda: raziskava razkrila prednosti in slabosti starševskih nadzornih programov

Evropska komisija je danes objavila študijo, iz katere je razvidno, da lahko kar 84 % staršev z večino preizkušene programske opreme blokira dostop do določenih spletnih strani, da pa so manj uspešni pri filtriranju vsebin t. i. spleta 2.0, npr. strani za družbeno mreženje in spletnih dnevnikov. Poleg tega je na trgu samo nekaj proizvodov, ki filtrirajo spletno vsebino, do katere se dostopa z mobilnimi telefoni ali igralnimi konzolami, čeprav ima v Evropi prek njih dostop do interneta že vsak četrti otrok. Hkrati iz raziskave „EUKidsOnline“, ki je bila prav tako financirana v okviru evropskega programa za varnejši internet, izhaja, da samo četrtina evropskih staršev uporablja nadzorno programsko opremo, s katero spremljajo ravnanje svojih otrok na spletu, mu sledijo in ga filtrirajo. Te raziskave se objavijo zato, da se poveča ozaveščenost o pomembnosti zaščite otrok pred določenimi internetnimi vsebinami ter da znajo starši objektivno presoditi, katera programska oprema za starševski nadzor je najučinkovitejša. Komisija se je v evropski digitalni agendi zavezala, da bo starše in otroke spodbujala k varni uporabi interneta (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

V danes objavljeni raziskavi je bilo analiziranih 26 orodij za starševski nadzor osebnih računalnikov, tri za nadzor igralnih konzol in dve za nadzor mobilnih telefonov. Iz študije izhaja, da obstoječa programska oprema sicer dobro filtrira spletne vsebine za odrasle, da pa še vedno obstaja 20-odstotna verjetnost, da bodo strani z neprimernimi vsebinami za otroke, zlasti tiste, ki spodbujajo otroke k samopoškodbam (anoreksiji, samomoru in samopohabljanju), kljub filtrom še naprej dostopne. Obenem blokirajo tudi strani z vsebinami, ki so namenjene zlasti otrokom. Le nekaj orodij filtrira vsebine spleta 2.0 (npr. strani za družbeno mreženje, forume in spletne dnevnike), blokira takojšnje sporočanje in protokole klepetalnic ter filtrira sezname kontaktnih oseb.

Spletnih vsebin ne filtrirajo vsi proizvodi, ki so trenutno na trgu za starševski nadzor pametnih telefonov in igralnih konzol, čeprav ima 31 % evropskih otrok dostop do interneta prek mobilnih telefonov in 26 % prek igralnih konzol.

Najpogostejši jezik pri orodjih za starševski nadzor je angleščina, izbira pri drugih jezikih je manjša.

Samo četrtina staršev uporablja orodja za starševski nadzor

Iz prav tako danes objavljene raziskave „EUKidsOnline“ je razvidno, da komaj četrtina staršev blokira ali filtrira spletne strani (28 %) oziroma sledi spletnim stranem, ki jih obiščejo njihovi otroci (24 %). Med državami članicami še vedno obstaja velike razlike – od 54 % v Združenem kraljestvu do 9 % v Romuniji.

Poleg orodij za starševski nadzor je 70 % vprašanih staršev menilo, da se s svojimi otroki pogovarjajo o tem, kaj ti počnejo na internetu. 58 % staršev je navedlo, da ostanejo blizu svojih otrok, kadar ti uporabljajo internet. Več kot polovica staršev je samoiniciativnih, saj sama predlaga otrokom, kako naj se obnašajo na spletu do drugih (56 %), ter se z njimi pogovarja o stvareh, ki bi jih lahko težile (52 %).

V okviru programa EU za varnejši internet bo Komisija do konca leta 2012 še naprej sofinancirala pregled programske opreme za starševski nadzor, ki bo opravljen vsakih šest mesecev, ter spremljala doseženi napredek. Podatkovna zbirka, v kateri si lahko starši poiščejo najprimernejša orodja za starševski nadzor, je na voljo na www.yprt.eu/sip.

Komisija sofinancira tudi centre za varnejši internet, ki bodo v torek, 8. februarja 2011, praznovali dan varnejšega interneta, ter tako pomaga krepiti položaj otrok in njihovih staršev. Na ta dan bodo po vsej Evropi in svetu organizirane lokalne in nacionalne prireditve, ki bodo namenjene otrokom ter staršem in učiteljem, ki želijo izvedeti, kako lahko otroci na spletu ostanejo varni.

Ozadje

Primerjalna analiza orodij za starševski nadzor za zaščito otrok na spletu se sofinancira v okviru programa EU za varnejši internet od leta 2006.

V analizi so bila preizkušena orodja analizirana glede na to, katerima starostnima skupinama so namenjena: 10-letnikom in mlajšim ter 11-letnikom in starejšim v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, poljskem in španskem jeziku med septembrom in oktobrom 2010. Preizkušena so bila glede na štiri merila:

  • Funkcijskost: Ali je orodje združljivo z operacijskimi sistemi (npr. Windows, Linux, Mac OS)? Ali lahko filtrira spletne vsebine glede na ključne besede, tematiko, URL-je? Ali lahko blokira ali spremlja dostop do interneta, elektronske pošte, klepetalnic, takojšnjega sporočanja?

  • Varnost: Ali lahko tehnično podkovana mladina orodje zlahka izklopi ali se mu izogne?

  • Učinkovitost: Ali orodje blokira vse spletne strani z neprimernimi vsebinami za otroke oziroma ali so takšne strani še vedno dostopne? Ali blokira tudi primerno vsebino za otroke? Ali je na voljo v jezikih, ki jih govorijo uporabniki? Ali dobro filtrira spletne dnevnike, forume in spletne strani za družbeno mreženje?

  • Uporabnost: Ali lahko orodje namestijo tako začetniki kot tudi napredni uporabniki? Ali je namestitev preveč zapletena? Ali starši in otroci zlahka prepoznajo, da je bila spletna stran blokirana?

Pri raziskavi EUKidsOnline, ki je potekala od aprila do avgusta 2010, je sodelovalo 25 držav ter več kot 25 000 otrok z enim od staršev. Raziskava je del projekta EUKidsOnline II, ki se sofinancira v okviru programa za varnejši internet, usklajuje pa ga londonska šola za ekonomijo in politične vede. Prve ugotovitve so bile objavljene oktobra 2010 (glej IP/10/1368).

Več informacij:

Celotno poročilo programa za varnejši internet „Primerjalna analiza orodij za starševski nadzor za zaščito otrok na spletu“ najdete na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

Celotno poročilo „EUKidsOnline“ najdete na:

www.eukidsonline.net

Dan varnejšega interneta v letu 2011:

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Priloga:

Prikaz 79: Uporaba orodij za starševski nadzor oziroma drugih sredstev za blokiranje ali filtriranje določenih spletnih strani po posameznih državah

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC331: Ali tvoji starši uporabljajo naslednje: uporaba orodij za starševski nadzor ali drugih sredstev za blokiranje ali filtriranje določenih spletnih strani?

QP224: Ali uporabljate naslednje: orodja za starševski nadzor ali druga sredstva za blokiranje ali filtriranje določenih spletnih strani?

Podatkovna zbirka: vsi otroci, ki uporabljajo internet doma, in eden od njihovih staršev.


Side Bar