Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

V Bruseli 13. januára 2011

Digitálna agenda: prieskum poukázal na silné a slabé stránky programov rodičovskej kontroly

Výsledky štúdie, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, ukazujú, že zatiaľ čo 84 % testovaných softvérových programov umožňuje rodičom zablokovať prístup k určitým webovým stránkam, pri filtrovaní tzv. obsahu webu 2.0, napríklad stránok na vytváranie sociálnych sietí alebo blogov, sú už menej efektívne. Okrem toho je na trhu len málo výrobkov, ktoré sú schopné filtrovať obsah webu, ku ktorému sa prístup zabezpečuje prostredníctvom mobilných telefónov alebo herných konzol, a to v čase, keď sa týmto spôsobom pripája na internet jedno zo štyroch detí v Európe. Z prieskumu EUKidsOnline, takisto financovaného z programu EÚ pre bezpečnejší internet, zároveň vyplynulo, že softvér na rodičovskú kontrolu s cieľom monitorovať, sledovať alebo filtrovať obsah, ku ktorému môžu mať deti prístup, využíva len štvrtina rodičov v EÚ. Uverejnením týchto prieskumov sa má zvýšiť osveta o význame ochrany detí pred určitým obsahom online a objektívneho informovania rodičov o tom, ktorý softvér na rodičovskú kontrolu je najúčinnejší. V rámci programu Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) je Komisia odhodlaná pomáhať rodičom a deťom chrániť ich bezpečnosť online.

V dnes uverejnenej štúdii sa analyzovalo 26 nástrojov rodičovskej kontroly pre osobné počítače, tri nástroje pre herné konzoly a dva pre mobilné telefóny. Zo štúdie vyplynulo, že súčasný softvér dokáže dobre filtrovať obsah online určený dospelým, stále však existuje minimálne 20 % šanca, že cez jeho filtre prejdú stránky s obsahom nevhodným pre deti. Ide hlavne o stránky, ktoré podnecujú mladých ľudí, aby si ubližovali (stránky propagujúce anorexiu, samovraždu alebo sebapoškodzovanie). Zároveň sa však zablokujú iné stránky s obsahom určeným vyslovene pre deti. Filtrovať obsah webu 2.0 (napríklad stránok na vytváranie sociálnych sietí, fór alebo blogov), zablokovať protokoly na okamžité posielanie správ (instant messaging) alebo chatovanie či filtrovať zoznamy kontaktov dokáže len niekoľko nástrojov.

Pokiaľ ide o rodičovskú kontrolu v prípade inteligentných telefónov a herných konzol, nie všetky výrobky na trhu sú schopné filtrovať obsah webu, hoci sa v Európe 31 % detí pripája na internet prostredníctvom mobilných telefónov a 26 % prostredníctvom herných konzol.

Najbežnejšie používaným jazykom nástrojov rodičovskej kontroly je angličtina, zatiaľ čo výber nástrojov v iných jazykoch je obmedzený.

Nástroje rodičovskej kontroly využíva len štvrtina rodičov

Z prieskumu EUKidsOnline, ktorého výsledky boli takisto uverejnené dnes, vyplýva, že približne štvrtina rodičov (28 %) blokuje alebo filtruje webové stránky a/alebo sleduje webové stránky navštevované deťmi (24 %). Medzi jednotlivými členskými štátmi však existujú značné rozdiely – od 54 % v Spojenom kráľovstve po 9 % v Rumunsku.

Okrem používania rodičovskej kontroly 70 % opýtaných rodičov uviedlo, že sa so svojimi deťmi rozprávajú o tom, čo robia na internete. 58 % rodičov tvrdí, že keď ich deti používajú internet, zdržiavajú sa v ich blízkosti. Viac ako polovica rodičov sa snaží pozitívne pôsobiť na svoje deti tým, že im napríklad navrhuje, ako sa správať k iným na internete (56 %), a rozpráva sa s nimi o tom, čo by ich mohlo trápiť (52 %).

V rámci programu EÚ pre bezpečnejší internet bude Komisia aj naďalej financovať hodnotenie softvéru na rodičovskú kontrolu, ktoré sa bude konať každých šesť mesiacov až do konca roku 2012, a monitorovať pokrok. Databáza, v ktorej môžu rodičia vyhľadávať nástroje rodičovskej kontroly, ktoré by najlepšie zodpovedali ich potrebám, je k dispozícii na stránke www.yprt.eu/sip.

Komisia takisto podporuje posilnenie zodpovednosti detí a ich rodičov prostredníctvom financovania centier bezpečnejšieho internetu, ktoré budú 8. februára 2011 oslavovať Deň bezpečnejšieho internetu. Pri tejto príležitosti sa budú konať podujatia na miestnej a celoštátnej úrovni v rámci Európy i na celom svete. Budú určené deťom, ale aj rodičom a učiteľom, ktorí sa chcú naučiť, ako zabezpečiť lepšiu ochranu detí online.

Kontext

Projekt „Referenčné porovnávanie nástrojov rodičovskej kontroly na ochranu detí online“ sa financuje z programu EÚ pre bezpečnejší internet od roku 2006.

Nástroje zahrnuté do tohto projektu sa analyzovali v období od septembra do októbra 2010 s nastaveniami pre dve vekové skupiny: pre desaťročné a mladšie deti a pre jedenásťročné a staršie deti v angličtine, francúzštine, nemčine, poľštine, španielčine a taliančine. Nástroje sa testovali podľa štyroch kritérií:

  • Funkčnosť: Je nástroj kompatibilný s operačnými systémami (napr. Windows, Linux, Mac OS)? Dokáže filtrovať obsah webu podľa kľúčových slov, tém, adries (URL)? Dokáže zablokovať alebo monitorovať prístup k internetu, emailom, nástrojom na chatovanie a okamžité posielanie správ?

  • Bezpečnosť: Dokážu technicky zdatní mladí ľudia nástroj ľahko vypnúť alebo obísť?

  • Účinnosť: Dokáže nástroj úplne zablokovať webové stránky s obsahom nevhodným pre deti, alebo sa na ne možno aj tak pripojiť? Blokuje aj stránky s obsahom určeným deťom? Je k dispozícii v jazykoch, ktoré používatelia ovládajú? Dokáže účinne filtrovať blogy, fóra a stránky na vytváranie sociálnych sietí?

  • Použiteľnosť: Dokážu nástroj inštalovať na svojom počítači začiatočníci aj pokročilí používatelia? Je inštalácia príliš zložitá? Dokážu rodičia a deti ľahko pochopiť, že webová stránka bola zablokovaná?

Prieskum EUKidsOnline sa uskutočnil v období od apríla do augusta 2010 v 25 krajinách a zúčastnilo sa na ňom viac 25 000 detí s jedným z rodičov. Je súčasťou projektu EUKidsOnline II financovaného z programu pre bezpečnejší internet a koordinovaného školou London School of Economics and Political Science. Úvodné zistenia sa uverejnili v októbri 2010 (pozri IP/10/1368).

Ďalšie informácie:

Celá správa v rámci programu pre bezpečnejší internet „Referenčné porovnávanie nástrojov rodičovskej kontroly na ochranu detí online“ je k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

Celá správa EUKidsOnline je k dispozícii na stránke:

www.eukidsonline.net

Deň bezpečnejšieho internetu 2011:

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Príloha:

Obrázok 79: Používanie nástrojov rodičovskej kontroly alebo iných prostriedkov na blokovanie alebo filtrovanie niektorých typov webových stránok rodičmi podľa jednotlivých krajín

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC331: Používa jeden z tvojich rodičov/používajú obaja tvoji rodičia tieto nástroje? Nástroje rodičovskej kontroly alebo iné prostriedky na blokovanie alebo filtrovanie niektorých typov webových stránok.

QP224: Používate niektorý z týchto nástrojov? Nástroje rodičovskej kontroly alebo iné prostriedky na blokovanie alebo filtrovanie niektorých typov webových stránok.

Základ: Všetky deti, ktoré doma používajú internet, a jeden z ich rodičov.


Side Bar