Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

Brussel, 13 januari 2011

Digitale Agenda: onderzoek belicht de sterke en zwakke punten van programma's voor ouderlijk toezicht

Uit de resultaten van een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat ruim 84 % van de geteste softwareprogramma's ouders in staat stelt de toegang tot bepaalde websites te blokkeren, maar dat de programma's minder efficiënt zijn bij het filteren van zogenoemde web 2.0-inhoud (zoals sociale netwerksites of blogs). Bovendien zijn er slechts enkele producten op de markt die webinhoud vanaf mobiele telefoons of spelconsoles kunnen filteren, terwijl één op de vier kinderen in Europa momenteel op deze manier online gaat. Daarnaast blijkt uit de resultaten van een EUKidsOnline-enquête, die ook door het EU-programma voor een veiliger internet gefinancierd is, dat slechts een kwart van de ouders in de EU gebruikmaakt van software voor ouderlijk toezicht om te controleren, na te gaan of te filteren wat hun kinderen online kunnen doen. De publicatie van deze onderzoeken heeft als doel de bevolking bewust te maken van het belang kinderen tegen bepaalde webinhoud te beschermen en de ouders tegelijkertijd een objectief overzicht te geven van de meest effectieve software voor ouderlijk toezicht. Als onderdeel van de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200) zet de Commissie zich ervoor in ouders en hun kinderen te helpen veilig gebruik te maken van het internet.

In het vandaag gepubliceerde onderzoek zijn 26 programma's voor ouderlijk toezicht voor pc's, 3 voor spelconsoles en 2 voor mobiele telefoons geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat de bestaande software goed is in het filteren van online-inhoud voor volwassenen, maar dat er nog steeds ten minste 20 % kans is dat sites met ongeschikt materiaal voor kinderen, en dan vooral sites die hen aanmoedigen zichzelf schade te berokkenen (sites die aanzetten tot anorexia, zelfmoord of zelfverminking), door de filters kunnen komen. Tegelijkertijd worden andere sites, die wel speciaal op kinderen gerichte inhoud bevatten, geblokkeerd. Slechts enkele programma's zijn in staat web 2.0-inhoud (zoals sociale netwerksites, forums en blogs) te filteren, instant messaging of chatprotocollen te blokkeren of lijsten van contactpersonen te filteren.

Wat ouderlijk toezicht voor smartphones en spelconsoles betreft, zijn niet alle producten op de markt in staat webinhoud te filteren. En dat terwijl 31 % van de kinderen in Europa via hun mobiele telefoon en 26 % via spelconsoles online gaat.

Engels is de meest gebruikte taal voor de programma's voor ouderlijk toezicht. Het aanbod aan programma's voor de andere talen is beperkt.

Slechts een kwart van de ouders maakt gebruik van programma's voor ouderlijk toezicht

Uit de tevens vandaag gepubliceerde EUKidsOnline-enquête blijkt dat ruwweg een kwart van de ouders websites blokkeert of filtert (28 %) en/of nagaat welke sites hun kinderen bezoeken (24 %). Er bestaat op dit vlak echter wel een groot verschil tussen de lidstaten, uiteenlopend van 54% in het Verenigd Koninkrijk tot 9 % in Roemenië.

70 % van de ondervraagde ouders gaf aan naast het gebruik van ouderlijk toezicht ook met hun kinderen te praten over wat ze op het internet doen. 58 % van de ouders geeft aan dat ze bij hun kinderen in de buurt blijven als ze gebruikmaken van internet. Meer dan de helft van de ouders onderneemt ook positieve stappen zoals aangeven hoe de kinderen zich online tegenover anderen horen te gedragen (56 %) en met de kinderen praten over zaken die hen dwars kunnen zitten (52 %).

In het kader van het EU-programma voor een veiliger internet zal de Commissie tot eind 2012 elke 6 maanden een beoordeling van software voor ouderlijk toezicht blijven financieren en toezien op de vorderingen. Op www.yprt.eu/sip is een database beschikbaar waarin ouders kunnen zoeken naar het programma voor ouderlijk toezicht dat het best op hun behoeften is afgestemd.

Verder stimuleert de Commissie kinderen en hun ouders door middel van de financiering van de centra voor veiliger internet, die op dinsdag 8 februari 2011 de Dag van een veiliger internet zullen vieren, om zelf te leren veilig gebruik te maken van internet. Tijdens het evenement worden door heel Europa en wereldwijd lokale en nationale evenementen georganiseerd. De evenementen zijn niet alleen bedoeld voor kinderen, maar ook voor ouders en leraren die willen leren hoe ze kinderen kunnen helpen veilig gebruik te maken van het internet.

Achtergrond

Het project "Benchmarking of parental control tools for the online protection of children" (Benchmarken van programma's voor ouderlijk toezicht voor de onlinebescherming van kinderen) wordt sinds 2006 gefinancierd door het EU-programma voor een veiliger internet.

De in dit project opgenomen programma's zijn tussen september en oktober 2010 onderzocht voor twee leeftijdsgroepen (10 jaar en jonger en 11+) in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans. De programma's zijn op basis van 4 criteria getest:

  • Functionaliteit: is het programma compatibel met de gangbare besturingssystemen (bijv. Windows, Linux, Mac OS)? Kan het webinhoud filteren op basis van trefwoorden, onderwerpen en URL's? Kan het de toegang tot het internet, e-mails, chatprogramma's en instant messaging-programma's blokkeren of controleren?

  • Beveiliging: kan het programma gemakkelijk worden uitgeschakeld of omzeild door technologisch bewuste kinderen?

  • Doeltreffendheid: kan het programma websites met ongeschikt materiaal voor kinderen volledig blokkeren, of kan nog steeds toegang tot deze sites worden verkregen? Blokkeert het programma ook inhoud die wel geschikt is voor kinderen? Is het beschikbaar in talen waarmee de gebruikers vertrouwd zijn? Kan het blogs, forums en sociale netwerksites goed filteren?

  • Gebruikersvriendelijkheid: kunnen zowel beginners als gevorderde gebruikers het programma op hun computer installeren? Is het installatieproces te ingewikkeld? Kunnen de ouders en hun kinderen gemakkelijk zien wanneer een website geblokkeerd is?

De EUKidsOnline-enquête is tussen april en augustus 2010 onder meer dan 25 000 kinderen en één van hun ouders gehouden in 25 landen. De enquête maakt deel uit van het project EUKidsOnline II, dat wordt gefinancierd door het Programma voor een veiliger internet en gecoördineerd door de London School of Economics and Political Science. De eerste resultaten werden in oktober 2010 gepubliceerd (zie IP/10/1368).

Meer informatie:

Het volledige verslag "Benchmarking of parental control tools for the online protection of children" in het kader van het Programma voor een veiliger internet is online beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

Het volledige EUKidsOnline-verslag is online beschikbaar op:

www.eukidsonline.net

Dag van een veiliger internet 2011:

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Bijlage:

Figuur 79: Het gebruik door ouders per land van programma's voor ouderlijk toezicht of andere hulpmiddelen om bepaalde typen websites te blokkeren of filteren

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC331: Maken je ouders gebruik van een van de onderstaande hulpmiddelen? Programma's voor ouderlijk toezicht of andere hulpmiddelen om bepaalde typen websites te blokkeren of filteren.

QP224: Maak je gebruik van een van de onderstaande hulpmiddelen? Programma's voor ouderlijk toezicht of andere hulpmiddelen om bepaalde typen websites te blokkeren of filteren.

Basis: alle kinderen die thuis gebruik maken van internet en een van hun ouders.


Side Bar