Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

2011 m. sausio 13 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Per tyrimą atskleisti tėvų kontrolės programų privalumai ir trūkumai

Šiandien Europos Komisijos paskelbto tyrimo duomenimis, naudodamiesi net 84 % išbandytų programinės įrangos programų tėvai gali blokuoti prieigą prie tam tikrų svetainių, tačiau tos programos ne tokios veiksmingos, kai reikia filtruoti žiniatinklio 2.0 turinį, pvz., socialinių tinklų svetaines ar tinklaraščius. Be to, rinkoje siūloma tik keletas produktų, kuriais naudojantis galima filtruoti žiniatinklio turinį, pasiekiamą mobiliaisiais telefonais ar žaidimų pultais. Šiomis priemonėmis prie interneto jungiasi kas ketvirtas vaikas Europoje. Tuo pat metu atliekant tyrimą „EUKidsOnline“, taip pat finansuotą pagal ES saugesnio interneto programą, nustatyta, kad tik ketvirtis ES tėvų naudoja tėvų kontrolės programinę įrangą savo vaikų veiklai internete stebėti, sekti ar filtruoti. Šie paskelbti tyrimai padeda geriau suvokti, kaip svarbu vaikus apsaugoti nuo tam tikro interneto turinio, o kartu tėvams suteikiama galimybė objektyviai įvertinti, kokia tėvų kontrolės programinė įranga yra veiksmingiausia. Įgyvendindama Europos skaitmeninę darbotvarkę, Komisija pasiryžusi padėti tėvams ir vaikams saugiai naršyti internete (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Šiandien paskelbtame tyrime nagrinėjamos 26 kompiuteriams, 3 žaidimų pultams ir 2 mobiliesiems telefonams skirtos tėvų kontrolės priemonės. Atliekant tyrimą nustatyta, kad esama programinė įranga yra tinkama suaugusiųjų interneto turiniui filtruoti, tačiau išlieka 20 % tikimybė, kad per filtrus gali būti praleistos tam tikros svetainės, kuriose pateikiama vaikams netinkama medžiaga, ypač tos svetainės, kuriose jaunuoliai skatinami kaip nors žalotis (skatinama anoreksija, savižudybė ar žalojimasis). Antra vertus, blokuojamos kai kurios kitos svetainės, kuriose pateikiamas būtent vaikams skirtas turinys. Vos keliomis priemonėmis galima filtruoti žiniatinklio 2.0 turinį (pvz., socialinių tinklų svetaines, forumus ir tinklaraščius), blokuoti tikralaikį susirašinėjimą ar pokalbių protokolus arba filtruoti kontaktų sąrašus.

Ne visomis rinkoje pateikiamomis išmaniesiems telefonams ir žaidimų pultams skirtomis tėvų kontrolės priemonėmis galima filtruoti žiniatinklio turinį (mobiliaisiais telefonais prie interneto jungiasi 31 % Europos vaikų, o per žaidimų pultus – 26 %).

Labiausiai paplitusi tėvų kontrolės priemonių kalba – anglų; priemonių kitomis kalbomis pasirinkimas ribotas.

Tėvų kontrolės priemonėmis naudojasi tik ketvirtadalis tėvų

Šiandien taip pat paskelbto tyrimo „EUKidsOnline“ duomenimis, apytiksliai ketvirtis tėvų blokuoja ar filtruoja svetaines (28 %) ir (arba) stebi, kokiose svetainėse vaikai lankosi (24%). Tačiau įvairiose valstybėse narėse tuo užsiimančių tėvų dalis labai skiriasi – nuo 54 % Jungtinėje Karalystėje iki 9 % Rumunijoje.

70 % apklaustų tėvų sakė ne tik naudoją kontrolės priemones, bet ir kalbą su savo vaikais apie tai, kaip šie naudojasi internetu. 58 % tėvų teigia būną šalia vaikų tuomet, kai šie naudojasi internetu. Be to, daugiau kaip pusė tėvų imasi iniciatyvos, pvz., pataria vaikams, kaip elgtis su kitais interneto vartotojais (56 %), ir su jais kalbasi apie dalykus, kurie vaiką gali trikdyti (52 %).

Pagal ES saugesnio interneto programą Komisija ir toliau finansuos tėvų kontrolės programinės įrangos vertinimą, atliekamą kas 6 mėnesius (iki 2012 m. pabaigos), ir stebės pažangą. Duomenų bazę, kurioje tėvai gali ieškoti jų poreikius atitinkančios tėvų kontrolės priemonės, galima rasti adresu www.yprt.eu/sip.

Be to, Komisija remia pastangas vaikams ir jų tėvams suteikti daugiau galių. Tuo tikslu finansuojami saugesnio interneto centrai, kuriuose 2011 m. vasario 8 d., antradienį, bus švenčiama Saugesnio interneto diena. Ta proga visoje Europoje ir pasaulyje bus rengiami vietos ir nacionalinio masto renginiai. Renginiai bus skirti vaikams, taip pat tėvams ir mokytojams, norintiems sužinoti, kaip galima padėti vaikams saugiai naršyti internete.

Pagrindiniai faktai

Projektas „Tėvų kontrolės priemonių vaikų apsaugai internete lyginamasis tyrimas“ pagal ES saugesnio interneto programą finansuojamas nuo 2006 m.

Į šį projektą įtrauktos priemonės 2010 m. rugsėjo–spalio mėn. nagrinėtos pasirenkant nuostatas dviem amžiaus grupėms: dešimtmečiams ir jaunesniems, taip pat vienuolikmečiams ir vyresniems (anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų ir ispanų kalbomis). Priemonės išbandytos remiantis 4 kriterijais:

  • funkcionalumas ar priemonė suderinama su operacinėmis sistemomis (pvz., Windows, Linux, Mac OS)? Ar ja naudojantis žiniatinklio turinį galima filtruoti pagal raktažodžius, temas, universaliuosius adresus (URL)? Ar ja naudojantis galima blokuoti ar stebėti prieigą prie interneto, elektroninio pašto, pokalbių, tikralaikio susirašinėjimo priemonių?

  • saugumas ar technologiškai išprususiems jaunuoliams priemonę lengva išjungti ar apeiti?

  • veiksmingumas ar naudojantis priemone galima visiškai užblokuoti svetaines, kuriose pateikiama vaikams netinkama medžiaga, ar tos svetainės vis tiek lieka prieinamos? Ar ja naudojantis užblokuojamas ir vaikams tinkamas turinys? Ar ja galima naudotis vartotojams tinkamomis kalbomis? Ar ja galima tinkamai filtruoti tinklaraščius, forumus ir socialinių tinklų svetaines?

  • tinkamumas naudoti ar priemonę savo kompiuteryje gali įdiegti ir pradedantys, ir patyrę vartotojai? Ar diegimo procesas nėra per sudėtingas? Ar tėvams ir vaikams lengva suprasti, kada svetainė blokuojama?

Tyrimas „EUKidsOnline“ surengtas 25 šalyse 2010 m. balandžio–rugpjūčio mėn.; apklausta 25 000 vaikų ir po vieną iš tėvų. Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „EUKidsOnline“, kuris finansuojamas pagal Saugesnio interneto programą ir kurį koordinuoja Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla. Pirmieji rezultatai paskelbti 2010 m. spalio mėn. (žr. IP/10/1368).

Daugiau informacijos

Visa Saugesnio interneto programos ataskaita „Tėvų kontrolės priemonių vaikų apsaugai internete lyginamasis tyrimas“ pateikta

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

Visa ataskaita „EUKidsOnline“ pateikta

www.eukidsonline.net

2011 m. Saugesnio interneto dienos puslapis

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Priedas

79 diagrama. Kaip tėvai naudojasi tėvų kontrolės priemonėmis ar kitomis priemonėmis tam tikroms svetainėms blokuoti ar filtruoti (pagal šalį)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC331. Ar jūsų tėvai (vienas iš tėvų) naudojasi toliau nurodytomis priemonėmis? Naudojimasis tėvų kontrolės priemonėmis ar kitomis priemonėmis tam tikroms svetainėms blokuoti ar filtruoti.

QP224. Ar naudojatės kuria nors iš toliau nurodytų priemonių? Tėvų kontrolės priemonės ar kitos priemonės tam tikroms svetainėms blokuoti ar filtruoti.

Tikslinė grupė – visi vaikai, kurie namie naudojasi internetu, ir po vieną iš tėvų.


Side Bar