Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

Bryssel 13. tammikuuta 2011

Digitaalistrategia: sisällönsuodatusjärjestelmissä heikkouksia

Euroopan komission tänään julkistaman tutkimuksen mukaan reilut 84 prosenttia testatuista sisällönsuodatusohjelmista antaa vanhemmille mahdollisuuden estää pääsy tietyille verkkosivuille, mutta ne eivät kuitenkaan pysty yhtä hyvin suodattamaan ns. Web2.0-sisältöä, kuten verkkoyhteisöpalveluja ja blogeja. Lisäksi vain muutama tuote markkinoilla pystyy suodattamaan matkapuhelimen tai pelikonsolin kautta käytettävää verkkosisältöä, vaikka nykyään joka neljäs lapsi Euroopassa käyttää internetiä tätä kautta. Samaan aikaan niin ikään EU:n Safer Internet ‑ohjelmasta rahoitettu EUKidsOnline-kysely osoitti, että vain neljännes vanhemmista EU:ssa käyttää sisällönsuodatusohjelmia valvoakseen, seuratakseen tai rajoittaakseen lastensa internetinkäyttöä. Tulosten julkaisemisella pyritään lisäämään tietoisuutta siitä, miten tärkeää on suojella lapsia internetin tietynlaisilta sisällöiltä. Vanhemmille halutaan myös antaa puolueetonta tietoa tehokkaimmista sisällönsuodatusohjelmista. Komissio haluaa auttaa vanhempia ja heidän lapsiaan käyttämään internetiä turvallisesti. Tähän se on sitoutunut Euroopan digitaalistrategiassa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Tänään julkistetussa tutkimuksessa analysoitiin 31 sisällönsuodatusohjelmaa, joista 26 on tarkoitettu tietokoneille, 3 pelikonsoleille ja 2 matkapuhelimille. Selvityksen mukaan nykyohjelmistoilla voidaan hyvin suodattaa pois aikuisille tarkoitettu sisältö, mutta ne päästävät vähintään 20 prosentin todennäköisyydellä läpi lapsille haitallista materiaalia ja erityisesti sivustoja, joilla kannustetaan itsetuhoiseen käytökseen (esim. anoreksian, itsemurhan tai itsensä viiltelyn ihannointi). Toisaalta nimenomaan lapsille suunnattua sisältöä sisältävät sivustot saattavat joutua poissuodatetuiksi. Web2.0-sisällön (kuten verkkoyhteisöpalvelujen, keskustelupalstojen ja blogien), pikaviesti- ja verkkojuttelupalvelujen tai jakelulistojen suodattamiseen on tarjolla vain harvoja työkaluja.

Älypuhelimissa ja pelikonsoleissa tilanne on se, että kaikissa markkinoilla olevissa tuotteissa ei ole mahdollisuutta suodattaa verkkosisältöä, vaikka Euroopassa 31 prosenttia lapsista käyttää internetiä matkapuhelimen ja 26 prosenttia pelikonsolin kautta.

Suodatusohjelmistojen yleisin kieli on englanti, ja muunkielisiä ohjelmistoja on varsin vähän.

Vain neljännes vanhemmista käyttää sisällönsuodatusta

EUKidsOnline-kysely, jonka tulokset myös julkistettiin tänään, osoittaa, että noin neljäsosa vanhemmista käyttää verkkosivustojen estolistoja tai suodatusta (28 %) ja/tai valvoo sitä, millä verkkosivuilla heidän lapsensa ovat käyneet (24 %). Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja Ison-Britannian 54 prosentista Romanian 9 prosenttiin.

Sisällön suodattamisen ohella 70 prosenttia kyselyyn osallistuneista vanhemmista sanoi keskustelevansa lastensa kanssa internetin käytöstä. Vanhemmista 58 prosenttia ilmoittaa olevansa aina lähettyvillä lastensa käyttäessä internetiä. Yli puolet vanhemmista pyrkii myös aktiivisesti valistamaan lapsiaan, kuten opettamaan oikeaa verkkokäytöstä (56 %) ja puhumaan lapsia mahdollisesti pelottavista ja askarruttavista asioista (52 %).

Komissio rahoittaa ja seuraa jatkossakin EU:n Safer Internet -ohjelmasta suodatusohjelmien testejä, joita suoritetaan puolen vuoden välein vuoden 2012 loppuun saakka. Vanhemmat voivat hakea tarpeisiinsa parhaiten sopivan suodatusohjelman tietokannasta, joka löytyy osoitteesta www.yprt.eu/sip.

Komissio tukee lasten ja vanhempien valistamista asiassa myös rahoittamalla internetin turvallisen käytön tiedotuskeskuksia, jotka viettävät Turvallisempi Internet ‑päivää tiistaina 8. helmikuuta 2011. Teemapäivän tiimoilta järjestetään useita paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia niin eri puolilla Eurooppaa kuin muuallakin maailmassa. Tapahtumat on suunnattu lapsille, mutta myös vanhemmille ja opettajille, jotka haluavat tietää lisää siitä, kuinka suojata lapsia internetin haitalliselta sisällöltä.

Taustaa

Hanketta (Benchmarking of parental control tools for the online protection of children) on rahoitettu EU:n Safer Internet -ohjelmasta vuodesta 2006.

Ohjelmia testattiin syys-lokakuussa 2010 kahden ikäryhmän näkökulmasta: enintään 10-vuotiaat ja vähintään 11-vuotiaat. Testikielinä olivat englanti, ranska, saksa, italia, puola ja espanja. Testeissä käytettiin neljää kriteeriä:

  • Toimivuus: Onko ohjelma yhteensopiva eri käyttöjärjestelmien kanssa (esim. Windows, Linux, Mac OS)? Pystyykö se suodattamaan verkkosisältöä avainsanojen, aiheiden, URL-osoitteiden perusteella? Pystyykö se estämään yhteyden tai seuraamaan yhteyksiä internetiin, sähköpostiin, verkkojuttelupalveluihin, pikaviestipalveluihin?

  • Varmuus: Pystyykö verkon käyttöön tottunut lapsi tai nuori helposti kytkemään suodatuksen pois päältä tai ohittamaan sen?

  • Tehokkuus: Pystyykö ohjelma täysin estämään lapsille sopimatonta materiaalia sisältävien sivustojen käytön vai pääseekö tällaisille sivustoille edelleen? Suodattaako se pois myös lapsille soveltuvaa sisältöä? Onko se saatavilla käyttäjien haluamalla kielellä? Pystyykö se kunnolla suodattamaan blogeja, keskusteluryhmiä ja verkkoyhteisöpalveluja?

  • Helppokäyttöisyys: Pystyykö myös aloittelija asentamaan ohjelmiston koneelleen? Onko asennusprosessi liian monimutkainen? Onko vanhemman ja lapsen helppo huomata, kun pääsy jollekin verkkosivustolle on estetty?

EUKidsOnline-kysely tehtiin vuonna 2010 huhtikuun ja elokuun välisenä aikana 25 maassa yli 25 000 lapselle ja vanhemmalle. Tutkimus on osa EUKidsOnline II ‑hanketta, jota rahoitetaan Safer Internet -ohjelmasta ja jota koordinoi London School of Economics and Political Science. Ensimmäiset tulokset julkistettiin lokakuussa 2010 (ks. IP/10/1368).

Lisätietoa:

Safer Internet -ohjelman raportti Benchmarking of parental control tools for the online protection of children on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

Koko EUKidsOnline-raportti:

www.eukidsonline.net

Vuoden 2011 Turvallisempi Internet -päivä:

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Liite:

Kaavio 79: Verkkosisällön suodatusohjelmien käyttö vanhempien keskuudessa maittain

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC331: Käyttävätkö vanhempasi seuraavia? Verkkosisällön suodatusohjelmien käyttö.

QP224: Käytätkö itse jotakin seuraavista? Verkkosisällön suodatusohjelmat.

Kohderyhmä: Kaikki kotonaan internetiä käyttävät lapset ja toinen heidän vanhemmistaan.


Side Bar