Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/32

Brüssel, 13. jaanuar 2011

Digitaalarengu tegevuskava: uuringust ilmnevad vanemliku kontrolli programmide tugevad ja nõrgad küljed

Euroopa Komisjoni täna esitatud uuringu tulemustest selgub, et kui tubli 84% katsetatud tarkvaraprogrammidest võimaldab vanematel blokeerida juurdepääsu teatavatele veebisaitidele, on need programmid vähem tõhusad nn veeb 2.0 (nt suhtlusvõrgud ja blogid) sisu filtreerimisel. Lisaks on vaid mõnede turul olevate toodete abil võimalik filtreerida mobiiltelefonide või videomängukonsoolide kaudu kättesaadavat veebisisu ajal, kui iga neljas laps Euroopas siseneb just sel viisil internetti. Samuti ELi turvalisema Interneti programmi raames rahastatud EUKIdsOnline´i uuringust nähtus, et ainult neljandik ELi vanematest kasutab vanemliku kontrolli tarkvara, et jälgida, kontrollida linke pidi liikumist ja filtreerida seda, mida nende lapsed internetis teevad. Nende uuringute avaldamisega püütakse inimestele teadvustada, kuivõrd oluline on laste kaitsmine teatava veebisisu eest ja antakse vanematele objektiivne ülevaade kõige tõhusamast vanemliku kontrolli tarkavarast. Euroopa digitaalarengu tegevuskava raames on komisjon võtnud kohustuse hoida võrgu kasutamine vanemate ja laste jaoks turvaline (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Täna avaldatud uuringus on analüüsitud 26 arvutite, kolme videomängukonsoolide ja kahe mobiiltelefonide jaoks kasutatavat vanemliku kontrolli vahendit. Uuringust ilmnes, et olemasolev tarkvara sobib täiskasvanutele mõeldud internetisisu filtreerimiseks, kuid vähemalt 20% tõenäosusega võivad lastele sobimatud materjalid ja eriti noori enese poolt tekitatud kehavigastustele (anoreksia, enesetapp või enesevigastamine) õhutavad veebisaidid nende filtritest läbi pääseda. Samal ajal on aga eelkõige lastele mõeldud sisuga veebisaidid blokeeritud. Ainult üksikute veebivahenditega saab filtreerida veeb 2.0 sisu (nt suhtlusvõrgud, foorumid ja blogid), blokeerida sõnumivahetust, jutuajamiste salvestusi või kontaktisikute nimekirju.

Mitte kõigi turul olevad nutitelefonide ja videomängukonsoolide jaoks ettenähtud vanemliku kontrolli vahenditega ei ole võimalik veebisisu filtreerida, kuigi internetti kasutavad oma mobiiltelefoni kaudu 31% ja videomängukonsoolide kaudu 26% Euroopa lastest.

Vanemliku kontrolli vahendite kõige levinum keel on inglise keel; muudes keeltes kasutatavate vahendite valik on piiratud.

Ainult neljandik vanematest kasutab vanemliku kontrolli vahendeid

Täna avaldatud EUKidsOnline´i uuringust ilmneb, et vaid neljandik vanematest kasutab veebilehtede puhul piiranguid või filtreerimist (28%) ja/või jälgib (24%), milliseid lehti nende lapsed külastavad. Selles suhtes on liikmesriigiti erinevus siiski väga suur, ulatudes 54%-st Ühendkuningriigis 9%-ni Rumeenias.

70% uuringus osalenud vanematest teatas, et lisaks vanemliku kontrolli vahendite kasutamisele nad ka räägivad lastega internetikasutusest. 58% vanemate sõnul on nad siis kuskil lähedal, kui lapsed internetti kasutavad. Üle poole vanematest võtavad ka tegelikult midagi ette, andes soovitusi, kuidas internetis teistega suhelda (56%) ja selgitades asju, mis võivad olla lapse jaoks ohtlikud (52%).

ELi turvalisema Interneti programmi raames jätkab komisjon iga kuue kuu järel vanemliku kontrolli tarkvara läbivaatamise rahastamist kuni 2012. aasta lõpuni ning hoiab edusammudel silma peal. Vanemad leiavad oma vajadustele sobivaima vanemliku kontrolli vahendi veebisaidilt www.yprt.eu/sip.

Komisjon toetab ka laste ja nende vanemate teadlikkuse tõstmist ohutuma interneti keskuste rahastamise kaudu, kus teisipäeval, 8. veebruaril 2011 tähistatakse ohutuma interneti päeva. See üritus hõlmab kohalikke ja riigisiseseid üritusi Euroopas ja kogu maailmas. Üritused on mõeldud lastele, aga ka vanematele ja õpetajatele, kes tahavad teada saada, kuidas aidata lastel end veebikeskkonnas turvaliselt tunda.

Taustteave

ELi turvalisema Interneti programmi raames on projekti „Lastele internetikeskkonnas pakutavaks kaitseks kasutatavate vanemliku kontrolli vahendite võrdlusuuring” rahastatud alates 2006. aastast.

Katsetatud programme analüüsiti kahe vanuserühma seisukohast:: 2010. aasta septembrist oktoobrini – inglise, prantsuse, saksa, itaalia, poola ja hispaania keelt rääkivad 10-aastased ja nooremad ning 11-aastased ja vanemad lapsed . Vahendeid katsetati nelja kriteeriumi alusel:

  • Funktsionaalsus: kas programm ühildub erinevate operatsioonisüsteemidega (nt Windows, Linux, Mac OS)? Kas sellega saab veebisisu blokeerida märksõnade, teemade, veebisaitide järgi? Kas selle abil saab blokeerida või jälgida juurdepääsu internetile, e-kirju, jutuajamisi, sõnumivahetusteenuseid?

  • Turvalisus: kas tehnoloogiateadlikud noored saavad vahendit hõlpsasti deaktiveerida või vältida?

  • Tulemuslikkus: kas vahendiga saab lastele sobimatu materjaliga veebisaidid täielikult blokeerida või on siiski võimalik nendele saitidele juurde pääseda? Kas selle vahendiga blokeeritakse ühtlasi ka lastele sobiv veebisisu? Kas see on kasutajatele arusaadavas keeles kättesaadav? Kas sellega saab korralikult filtreerida blogisid, foorumeid ja suhtlusvõrke?

  • Kasutatavus: kas nii algajad kui kogenud kasutajad saavad vahendit oma arvutisse installeerida? Kas installeerimine on liiga keeruline? Kas lapsevanem ja laps saavad hõlpsasti aru, et veebisait on blokeeritud?

EUKidsOnline´i uuring viidi läbi 2010. aasta aprillist augustini 25 riigis ning sellest võttis osa rohkem kui 25 000 last ja osalenud laste üks vanematest. Uuring on osa EUKidsOnline II projektist, mida rahastatakse tänu turvalisema Interneti programmile ja mida koordineerib Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kool. Esialgsed tulemused avaldati 2010. aasta oktoobris (vt IP/10/1368).

Lisateave:

Turvalisema Interneti programmi täielik aruanne „Lastele internetikeskkonnas pakutavaks kaitseks kasutatavate vanemliku kontrolli vahendite võrdlusuuringu” kohta on kättesaadav veebisaidil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

EUKidsOnline´i täielik aruanne on kättesaadav veebisaidil:

www.eukidsonline.net

Turvalisema Interneti päev 2011:

http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

Lisa:

Joonis 79: Lastevanemate poolt teatavat liiki veebisaitide blokeerimiseks või filtreerimiseks kasutatavad vanemliku kontrolli või muud vahendid riikide kaupa

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
QC331: Kas sinu vanem/vanemad kasutavad järgmist? Teatavat liiki veebisaitide blokeerimiseks või filtreerimiseks kasutatavad vanemliku kontrolli või muud vahendid.

QP224: Kas sa kasutad mõnda järgmistest? Teatavat liiki veebisaitide blokeerimise või filtreerimise vanemliku kontrolli või muud vahendid.

Alus: Kõik kodus internetti kasutavad lapsed ja üks nende laste vanematest.


Side Bar